AKP ČR‎ > ‎

Etická komise

Etická komise je nejméně tříčlenná a volena valnou hromadou. Ve své činnosti se řídí jednacím řádem. EK se vyjadřuje k problémům souvisejícím s etikou práce klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictvím dodržováním Etického kodexu AKP ČR.

PhDr. Veronika Brodská

předsedkyně Etické komise AKP ČR

PhDr. Petr Junek

Mgr. Jana Malíková


Adresa k zasílání stížností:

PhDr. Petr Junek
Břehová 43/3
110 00 Praha 1