AKP ČR‎ > ‎Etická komise‎ > ‎

Informace pro členy AKP ČR


Etická komise bude informovat člena, že obdržela stížnost na jeho osobu, včetně informace, že stížnost nebude projednávána, pokud EK v předběžné fázi řízení dospěje k závěru, že je neoprávněná. V případě, že EK shledá, že je nutné stížnost projednat, bude člen AKP ČR v dostatečném časovém předstihu pozván k projednání.

Adresa k zasílání stížností:

PhDr. Petr Junek
Břehová 43/3
110 00 Praha 1

Shrnutí činnosti etické komise AKP ČR

přidáno: 25. 1. 2019 5:00, autor: Jan Bažant

Předneseno na V. celostátní konferenci AKP ČR.

ETIKA V KAŽDODENNÍ PRAXI

přidáno: 2. 5. 2018 1:38, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 8. 3. 2019 1:36 ]

Klinicko psychologický den 11.12.2017
prezentace členů EK


Zpráva o činnosti za rok 2015 a 2016

přidáno: 9. 6. 2017 5:11, autor: Jan Bažant


Vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o činnosti Etické komise AKP ČR za uplynulé dva roky. V přehledu uvádíme počet stížností, kterými se EK zabývala, ať už korespondencí nebo projednáváním dle jednotlivých kategorií:

Za rok 2015 a 2016 - celkem 40 stížností, z toho:

12 stížností - přijato a projednáno, z toho 10 při osobním jednání se stěžovatelem/psychologem a 2 korespondenčně (psycholog odmítl spolupráci),

18 stížností - nepřijato (stěžovatel i přes žádost o upřesnění nedodal potřebné materiály ke stížnosti nebo neupřesnil svou stížnost/ stížnost na závěry soudního znalce/ stížnost v průběhu trestního stíhání/ stížnost na nedodržení lhůty posudku/ stížnost neobsahuje etické pochybení),

10 stížností - předáno registrujícímu orgánu (= krajskému úřadu v případě stížností na klinického psychologa-nečlena AKP ČR) nebo ČMPS (v případě stížností na psychologa, který není klinickým).

Nejčastěji dostáváme stížnosti na soudně znalecké posudky a v nich obsažená psychologická vyšetření, často i na chování znalce vůči vyšetřovanému, na nedostatečné informování obou rodičů klinickým psychologem při vyšetření dítěte v případě rozvodových sporů, na zprávy vydané klinickým psychologem orgánům péči o děti bez souhlasu rodičů a v nich obsažené neověřené informace, na nedodržení hranic v psychoterapeutické péči.
 
Stížnosti jsou obvykle uzavírány s tím, že proběhl profesní dialog, který zprostředkoval psychologovi náhled na celý kontext případu a jeho pochybení, bez potřeby dalších opatření, v některých případech jsme doporučovali psychologovi absolvovat supervizní hodiny. Často je nutné spolu s informací o výsledku jednání upozornit stěžovatele, že závěry EK AKP ČR nelze použít jako argument při soudních sporech. Smyslem upozornění je ochránit psychologa, na kterého stížnost směřovala před soudním řešením celé stížnosti.

Za EK AKP ČR
Mgr. Veronika Brodská

1-3 of 3