Nelze konstatovat snížení intelektu bez jeho vyšetření

Stanovisko EK AKP ČR

EK řešila případ soudně znaleckého posudku, který u posuzovaného konstatoval poruchu osobnosti a organické poškození CNS pouze na základě vyšetření ROR, tedy bez jakéhokoliv intelektového testu a dalších metod k posouzení poruch osobnosti. I přes absenci obecného doporučení k užití jednotlivých diagnostických metod (jejich výběr je na uvážení soudního znalce), EK toto považuje za nepřípustné, a tedy za porušení etických principů klinicko psychologické práce. Soudní znalec, resp. klinický psycholog takovýmto „zjednodušením“ průběhu vyšetření vytváří prostor pro stížnosti na své konání, tím spíše v soudně znaleckých sporech, kde závěry soudně znaleckého zkoumání mají viditelnější dopad na účastníky sporů.