Poskytování informací OSPODu a soudu v rozvodových sporech

Stanovisko EK AKP ČR

Klinický psycholog by neměl vydávat rozhodnutí nebo doporučení o optimální péči o dítě pro dobu po rozvodu ani posouzení osobnosti či výchovných předpokladů rodičů v situaci soudního sporu. Tyto kompetence mají soudní znalci. V případě, že je klinický psycholog soudem či OSPODem o tento typ vyšetření žádán, je vhodné se vůči němu vymezit s odkazem na soudní znalce.

V případě psychoterapeutické péče o dítě, jehož rodiče jsou ve vleklém rozvodovém sporu, je prioritou zachování bezpečného terapeutického prostředí pro dítě. Vymezí-li se klinický psycholog vůči poskytování zpráv pro OSPOD či soud, měl by o tom informovat rodiče dítěte. Eliminuje tak případnou snahu rodičů získat psychologa na svou stranu. V pozici psychoterapeuta, který má navázaný vztah s dítětem a jeho rodinou, psycholog navíc ztrácí odstup a objektivitu potřebnou k takovému posouzení.