Poskytování služeb klinického psychologa

Stanovisko EK AKP ČR

Poskytovat služby klinického psychologa lze pouze na zdravotnickém pracovišti registrovaném spádovým Krajským úřadem jako nestátní zdravotnické zařízení. Neregistrovaná (tedy nezdravotnická) pracoviště mohou poskytovat ostatní psychologické služby (poradenské apod.) s výjimkou služeb klinických. Na nezdravotnickém pracovišti tedy nelze nabízet (inzerovat) služby klinického psychologa, klinický psycholog zde pracující se stává pouze psychologem.