Přijetí klienta do terapie, jehož příbuzný je vzdálenějším pracovním kolegou

přidáno: 19. 10. 2015 3:42, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 26. 3. 2016 10:24 ]

Jedná se o klientku s obtížemi v rodinných vztazích. Její matka je mou spolupracovnicí – vrchní sestrou na oddělení kam docházím 1x v týdnu. V kontaktu s vrchní sestrou jsem méně, přesto se na oddělení potkáváme. Prosba z její strany byla prezentována jako vůle dcery, která prostřednictvím matky objednává termín. Ubezpečovala jsem se zda jde skutečně o vůli dcery, žádala jsem žádala jsem osobní zavolání od dcery, zmiňovala jsem možné etické problémy vyplývající z našeho vztahu na pracovišti. Po rozmyslu a poradě s kolegyní jsem nakonec klientku odkázala na kolegy. Zajímá mě hranice mezi možností přijetí resp odmítnutí klienta, s jehož příbuznými se vídám. Pracuji na menším městě, kde je obtížné se s klienty nepotkávat, anonymita je téměř nemožná.