AKP ČR‎ > ‎

Odborná rada

Odborná rada je jmenována Prezidiem AKP ČR. Odborná rada se zabývá odbornými a profesními problémy oboru, navrhuje jejich řešení a dle potřeby se na nich podílí.

prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.

předseda Odborné rady AKP ČR

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.

PhDr. Petr Goldmann

Mgr. Hana Jahnová

PhDr. Karel Koblic

Mgr. Pavel Král

PhDr. Karolína Malá

PhDr. Lenka Malátová

PhDr. Alena Paloušová

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

PhDr. Božena Sulženková

Mgr. Václav Šnorek