Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

přidáno: 17. 10. 2017 4:06, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 17. 10. 2017 4:06 ]

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
z cyklu Psychosomatika
Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

10.-11.11.2017

Přednáší prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. V současnosti působí v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci Pro mente sana v Bratislavě.
V současné době se věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví.

Absolvent získá v rámci semináře základní přehled o oblasti psychosomatiky a o tom, jak ji chápe hlubinná psychologie a biopsychosociální přístup v medicíně. 

Způsob přihlášení: 
online přes web https://czv.upol.cz/

Pro více informací kontaktujte 
Mgr. Ivanu Svobodovou
czv@oushi.upol.cz
+ 420 775 230 972
Místo konání:
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
1. máje 820/5
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociál.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

(korespondenční adresa)

Možnost realizace Multidisciplinárních týmů (MDT)

přidáno: 8. 10. 2017 22:00, autor: Jan Bažant

Možnost realizace Multidisciplinárních týmů (MDT)
Moravskoslezský kraj

1.11.2017-31.12.2018

MDT je způsob spolupráce, kdy se v diskusi vedené facilitátorem potkávají odborníci různých profesí, jenž vedou stejného klienta. V případě dlouhodobě rezistentní a vyčerpávající léčby představuje MDT další možnost, jak hledat nový pohled a nová řešení, jenž jsou postavená na synergii klinických psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, pedagogů. Týmy realizujeme pro odborníky pracující ve zdravotním a sociálním resortu Moravskoslezského kraje v oblasti péče o duševní zdraví. Rádi podáme další informace. Organizace MDT je hrazena z dotace MSK.


Mgr. Jakub Majetny
tel.: 608 153 311
mdt.rovnovaha@gmail.com
Místo konání:
Místo a čas je plánováno dle nejbližšího dojezdu a časových možností účastníků týmu

Kontakt na pořadatele:
Naše Rovnováha, z.s.
Nová Cesta 3
735 62 Český Těšín

Kognitivní poruchy a demence XIV

přidáno: 18. 9. 2017 23:01, autor: Jan Bažant

Kognitivní poruchy a demence XIV
odborný kurz

12.10.-13.10.2017

Odborný garant:
PhDr. Sabina Goldemundová, klinický psycholog, I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Přihlášky zasílejte na email: irena.rektorova@fnusa.cz
Místo konání:
Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
602 00 Brno

Pořadatel:
Centrum pro kognitivní poruchy 1. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně ve spolupráci a pod záštitou Sekce kognitivní neurologie ČNS

Kazuistický supervizní seminář s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.

přidáno: 25. 8. 2017 0:32, autor: Jan Bažant

Kazuistický supervizní seminář s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.

1.12.-2.12.2017

Odborníky a zájemce o dětskou klinickou psychologii a psychoterapii

srdečně zveme na

Kazuistický supervizní seminář s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.

Dr. Reichelová je slovenská dětská klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka. Náplní semináře budou první den připravené kazuistiky přednášející, druhý den může být na základě zájmu účastníků věnován jejich vlastním kazuistikám.

Termín registrace přihlášek: do 22.9.2017 
Termín platby: do 31.10.2017 

Cena při včasné platbě: 1500 Kč pro členy AKP ČR (800 Kč/za den) a 1800 Kč pro nečleny (950 Kč za jednotlivý den)

V ceně je započítán coffee-break  v každém dni.          

Údaje k platbě: číslo účtu: 183295058/0300, VS: 122018
Do poznámky příjemci: celé své jméno !

Akce bude akreditována AKP ČR.


Místo konání:
konferenční prostory hotelu Maria
Přívozská 23
702 00 Ostrava 1

Kontakt na pořadatele:
AKP ČR, z.s., Pobočka Severní Morava
Psychiatrická nemocnice
Olomoucká 305/88
746 01 Opava

Narativní práce s dětským traumatem

přidáno: 22. 8. 2017 11:45, autor: Jan Bažant

Narativní práce s dětským traumatem
120hodinový výcvik akreditovaný MPSV

19.2.-20.2.2018

Výcvik je určen pomáhajícím pracovníkům dětí, které prožily trauma. Nabízí trénink v narativním rozhovoru a používání kreativních hravých technik tak, aby dítěti pomohly přetvořit si původní traumatický příběh v jiný nový příběh léčivý.

Témata výcviku:
- Trénink narativního přístupu – hledání výjimky z traumatického příběhu, rozvíjení nového léčivého příběhu
- Trénink komunikace – systemické dotazování, externalizace
- Kreativní metody pro narativní práci s dětmi
- Práce s loutkou
- Hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie v narativním pojetí

Bližší informace o výcviku a přihlášku naleznete na www.velkyvuz-sever.cz
Místo konání:
ISZ - Management centrum
Máchova 7
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Velký vůz Sever
Sloupská 135
473 01 Nový Bor
tel.: +420 777 594 441
e-mail:  sever@velkyvuz.cz

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

přidáno: 31. 7. 2017 5:58, autor: Jan Bažant

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

Přijímací řízení - září/říjen 2017
První setkání - listopad/prosinec 2017

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., otevírá v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii v r. 2017 další výcvikovou komunitu, kterou povede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 600 výcvikových hodin během pěti let (2017-2022; v běžném roce 1 komunitní týden, 1 prodloužený komunitní víkend a 2 skupinové víkendy). Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných
psychoterapeutických přístupů.
 
Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR je v ČR schválený pro zdravotnictví spojenou komisí odborných společností (Psychoterapeutická a Psychiatrická společnost ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR), akreditovaný pro resort školství a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Je uznávaný Evropskou asociací pro psychoterapii. Řídí se standardy a etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Je rovněž certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Více viz na www.sur.cz.
Info sur@sur.cz, kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Místo konání:
bude uvedeno

Kontakt na pořadatele:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2

tel.: +420 731 249 809
mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz

Pracovní verze Etického kodexu, aktualizované znění z února 2017

přidáno: 9. 6. 2017 4:42, autor: Jan Bažant


Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou

přidáno: 18. 4. 2017 10:03, autor: Jan Bažant

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou

26.10.2017 9:00 - 27.10.2017 16:00

Hlavní přednášející: 
Seminář vede Rob McNeilly, MBBS z Tasmánského institutu M.H. Ericksona v Austrálii.

Témata:
Pojetí psycho-somatiky v ericksonovských a na řešení zaměřených přístupech.
Efektivní postupy pro  hledání a využití zdrojů pro terapeutickou změnu.
Zaměření na řešení při (hypno)terapeutické práci s klienty s psychosomatickými potížemi.
Živé konzultace s klienty a jejich společná reflexe.

Seminář vedený v angličtině s českým překladem.

Vyplněnou přihlášku a úhradu platby je třeba podle pokynů v přihlášce provést do 15. 9. 2017. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.
Místo konání:
Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc
(budova Arcibiskupské kurie, v těsné blízkosti Arcibiskupského paláce)

Kontakt na pořadatele:
Dalet z.s.
Nádražní I 697
783 53 Velká Bystřice

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 1/2016

přidáno: 16. 11. 2016 6:19, autor: Jan Bažant

První číslo zpravodaje o reformě péče o duševní zdraví. Z obsahu: 
http://us14.campaign-archive1.com/?u=f598024a6b3c9a964399e26b6&id=5a67a9c327&e=6efe0c270c
Více zde.

3. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 16. 11. 2016 5:36, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost již 3. oznámení týkající se uzavírání návrhu smluv se VZP ČR.
První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), druhé oznámení v říjnu (5.10.).
Doporučení zněla: t.č. nepodepisovat návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

3. oznámení

Prezidium AKP ČR se na svém pravidelném jednání dne 7. 11. t.r. opět zabývalo danou situací; k tomu dni na dopis odeslaný dne 23. 9. t.r. a adresovaný řediteli VZP ČR a předsedovi Správní rady VZP ČR nikdo z uvedených pánů nereagoval. Prezidium se usneslo, že prezidentka projedná danou situaci s JUDr. Janem Machem a opět požádá o schůzku přímo s ředitelem VZP ČR.
Po jednání prezidia byl v odpoledních hodinách doručen dopis z VZP ČR, který podepsal MUDr. JUDr. Petr Hoňek, náměstek ředitele pro zdravotní péči, ve kterém stanovisko AKP ČR opět odmítá (viz příloha č. 1 tohoto dopisu).
V aktuálně rozesílaných návrzích smlouvy se VZP ČR opírá o občanský zákoník – cituji – „Ve smyslu ustanovení §1735 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovujeme pro přijetí návrhu Smlouvy lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Nedodržením této lhůty, nedojde-li k jiné dohodě, nabídka zaniká. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nabídky nejsou“.

Z osobní schůzky s Dr. Machem uvádím základní myšlenky a doporučení:
„Smlouva na dobu určitou na 8 let odpovídá nyní platné rámcové smlouvě (vyhlášce č. 618/2006 Sb.). Pro soukromého klinického psychologa je určitě mnohem lepší mít podepsanou smlouvu na dobu určitou – 8 let, než nemít smlouvu žádnou s tím, že dosavadní smlouva se mu prolongací automaticky prodlouží pouze o jeden rok. A po jednom roce může být ekonomická situace méně příznivá než nyní a VZP ČR může sdělit, že již smlouvu na další období neuzavře. Jako soukromý klinický psycholog bych tedy neváhal smlouvu na 8 let akceptovat a naopak bych se velmi obával, že pokud to neudělám, nebo tam uvedu poznámku, že s něčím ve smlouvě nesouhlasím, čímž mohu celou smlouvu zneplatnit, skončím jako nesmluvní poskytovatel.“

Prezidium AKP ČR považuje návrh smlouvy na dobu určitou, tj. na 8 let, za diskriminující, v rámci segmentu ambulantní specializované péče VZP ČR rozděluje odbornosti bez dostupných věcných argumentů a některé odbornosti zřejmě neoprávněně zvýhodňuje.
Podporu nedostatkové klinickopsychologické péče ze strany VZP ČR si prezidium představuje jiným způsobem (ať již ze strany vedení VZP ČR, Správní rady VZP ČR či zástupce MZ ČR v ní).

Prezidium AKP ČR všem kolegům děkuje za podporu, ale v současné době nezbývá než doporučit podepsání návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou, tj. 8 let.

Děkujeme,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

AKP ČR, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2

V Praze dne 15. 11. 2016

1-10 of 12