Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Hypnóza II

přidáno: 15. 3. 2018 0:00, autor: Jan Bažant

Hypnóza II

Pokračovací kurz hypnózy

15.10.-19.10.2018

Kurz je pokračovací pro absolventy úvodního kurzu Hypnóza I.

Program:

Definice hypnózy a techniky hypnotizace
Experimentální hypnóza
Výkony v hypnóze
Věková regrese
Terapeutické užití hypnózy
Specifické terapeut. sugesce
Halucinace, amnézie, posthypnotická sugesce
Hypnóza u dětí a odlišnosti dětské hypnózy
Další otázky využití hypnózy v lékařství 

Vedoucí kurzu:

PhDr. Lenka Gazdová

Kontakt pro přihlášky:

gazdoval@plkm.cz
Místo konání:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265/50
767 01 Kroměříž

Kontakt na pořadatele:
Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP a sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti
Česká psychiatrická společnost z.s.
Ke Karlovu 460/11
120 00 Praha 2

3. klinicko-logopedické sympozium

přidáno: 14. 3. 2018 1:53, autor: Jan Bažant

3. klinicko-logopedické sympozium

Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie

22.6.-23.6.2018

Mezinárodní sympozium  - hlavní téma vývojová dyspraxie

6 hlavních přednášek a 8 praktických workshopů


Souhlasná stanoviska - AKL ČR, AKP ČR, ČEA
Místo konání:
Purkyňův ústav
Albertov 4
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Mgr. Barbora Richtrová
Hvozdnice 34
252 05 Hvozdnice
mail: barbora.richtrova@gmail.com

3. jarní skupinové dny "Jak zažít a přežít skupiny" s tématem "Skupina a bezpečí?"

přidáno: 12. 3. 2018 5:25, autor: Jan Bažant

3. jarní skupinové dny "Jak zažít a přežít skupiny" s tématem "Skupina a bezpečí?"

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie 

25.5.-27.5.2018

Jak bezpečí ve skupině vzniká, jak se proměňuje a co ho ohrožuje.

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena 
odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, 
kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout
do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních
a velkých skupinách, vyslechnout přednášku (P. Klimpl) a panelovou diskusi
(V. Buriánek, H. Klímová, J. Kocourek, G. Langošová, P. Zahradník).


Místo konání:
FAMU
Smetanovo nábřeží 2
110 00 Praha 1

Kontakt na pořadatele:
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - skupinová sekce
Břehová 3
110 00 Praha 1

V. celostátní konference AKP ČR

přidáno: 16. 2. 2018 6:07, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 16. 2. 2018 7:19 ]

V. celostátní konference AKP ČR

Minulé ročníky
16.11.-17.11.2018

Oznámení všem členům AKP ČR

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
za Subkatedru klinické psychologie IPVZ v Praze a za AKP ČR si Vám dovolujeme oznámit datum a místo konání V. Celostátní konference AKP ČR.

Konference se uskuteční v termínu 16.11. – 17.11. 2018, místem konání bude tradičně Hotel Continental v Brně.

Aktualizované informace budou průběžně zveřejňovány.

Těšíme se na setkání s vámi,

Mgr. Hana Jahnová PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Místo konání:
Hotel Continental Brno
Kounicova 6
602 00 Brno
tel.: +420 541 519 111
e-mail: recepce@continentalbrno.cz

Kontakt na pořadatele:
Asociace klinických psychologů České republiky
Ke Karlovu 455/2
120 00 Praha
e-mail: jahnova.akpcr@seznam.cz

Rodinna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

přidáno: 24. 1. 2018 1:33, autor: Jan Bažant

Rodinna terapia zameraná na vzťahovú väzbu
výcvikový program

5.4.2018-7.6.2019

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Terapeut pracuje so všetkými členmi rodiny, aby bolo možné rozpoznať, vyriešiť a vyliečiť osobné a rodinné problémy prostredníctvom použitia princípov teórie vzťahovej väzby a intersubjektivity.

Výcvikový program je tematicky rozdelený do siedmych dvojdňových stretnutí po 20 hodín (štvrtky od 10.00 - 18.30; piatky od 08.00 - 17.00)  

Ďalšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, 
telefonické dotazy smerujte na +421 918 933 727.

Místo konání:
Zámer Havířov
K Zámečku 243/2
736 01 Havířov

Kontakt na pořadatele:
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4
03861 Vrútky
Slovensko

Mimořádný kurz – Scénotest

přidáno: 17. 1. 2018 8:32, autor: Jan Bažant

Mimořádný kurz – Scénotest

5.6.-6.6.2018

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností projektivní diagnosticko-terapeutické metody. Aplikovatelnost metody a přínos pro psychodiagnostiku a psychoterapii a nácvik dovedností pro administraci a interpretaci metody. Prezentace vybraných kazuistik a interaktivní diskuze.

Určeno pro psychology se zájmem o terapii a diagnostiku hrou a hrového potenciálu projektivních metod (zejm. Scénotestu).
Místo konání:
Hotel ILF
Budějovická 15
141 00 Praha 4

Kontakt na pořadatele:
IPVZ, subkatedra klinické psychologie
mail: subkatedra.psychologie@gmail.com

Mezi námi 2018

přidáno: 13. 12. 2017 7:57, autor: Jan Bažant

Mezi námi 2018
1.konference mezioborové spolupráce pro pomáhající profese moravskoslezského kraje

21.9.-22.9.2018

Hlavní přednášející: 

MUDr. Martin Hollý: Reforma psychiatrické péče 
Bc. Petra Hálková, DiS: Dynamika prolínání tří pilířů podpory u rodiny vychovávající dítě s postižením v časovém úseku sedmi let 
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: Rodinná terapie a osoby s psychózou
Mgr. Romana Straussová, PhD.: Intervenční metoda O.T.A. v systému péče o dítě s PAS 
Diskusní panel: Člověk s psychózou v síti služeb
Diskusní panel: Dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb 
Markéta Nováková: Cochemská praxe 
Ing. Bogdan Siderek: Multidisciplinární tým a tribal-leadership
MUDr. Jan Kubánek: Práce se sny v integrativní psychoterapii
MUDr. Jan Hálek: Vznik mobilního hospicu
PhDr. Lenka Turková:  Otevřený dialog
...a další přednášky, workshopy a bohatý kulturní večer!

Bližší info na www.spolekrovnovaha.cz
Přihlášky zasílejte na mezinami2018@gmail.com
Místo konání:
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín


Kontakt na pořadatele:
Naše Rovnováha, z.s.
Nová Cesta 3
Mistřovice
735 62 Český Těšín

Kognitivní poruchy a demence XIV

přidáno: 18. 9. 2017 23:01, autor: Jan Bažant

Kognitivní poruchy a demence XIV
odborný kurz

12.10.-13.10.2017

Odborný garant:
PhDr. Sabina Goldemundová, klinický psycholog, I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Přihlášky zasílejte na email: irena.rektorova@fnusa.cz
Místo konání:
Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
602 00 Brno

Pořadatel:
Centrum pro kognitivní poruchy 1. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně ve spolupráci a pod záštitou Sekce kognitivní neurologie ČNS

Narativní práce s dětským traumatem

přidáno: 22. 8. 2017 11:45, autor: Jan Bažant

Narativní práce s dětským traumatem
120hodinový výcvik akreditovaný MPSV

19.2.-20.2.2018

Výcvik je určen pomáhajícím pracovníkům dětí, které prožily trauma. Nabízí trénink v narativním rozhovoru a používání kreativních hravých technik tak, aby dítěti pomohly přetvořit si původní traumatický příběh v jiný nový příběh léčivý.

Témata výcviku:
- Trénink narativního přístupu – hledání výjimky z traumatického příběhu, rozvíjení nového léčivého příběhu
- Trénink komunikace – systemické dotazování, externalizace
- Kreativní metody pro narativní práci s dětmi
- Práce s loutkou
- Hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie v narativním pojetí

Bližší informace o výcviku a přihlášku naleznete na www.velkyvuz-sever.cz
Místo konání:
ISZ - Management centrum
Máchova 7
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Velký vůz Sever
Sloupská 135
473 01 Nový Bor
tel.: +420 777 594 441
e-mail:  sever@velkyvuz.cz

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

přidáno: 31. 7. 2017 5:58, autor: Jan Bažant

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

Přijímací řízení - září/říjen 2017
První setkání - listopad/prosinec 2017

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., otevírá v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii v r. 2017 další výcvikovou komunitu, kterou povede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 600 výcvikových hodin během pěti let (2017-2022; v běžném roce 1 komunitní týden, 1 prodloužený komunitní víkend a 2 skupinové víkendy). Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných
psychoterapeutických přístupů.
 
Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR je v ČR schválený pro zdravotnictví spojenou komisí odborných společností (Psychoterapeutická a Psychiatrická společnost ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR), akreditovaný pro resort školství a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Je uznávaný Evropskou asociací pro psychoterapii. Řídí se standardy a etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Je rovněž certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Více viz na www.sur.cz.
Info sur@sur.cz, kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Místo konání:
bude uvedeno

Kontakt na pořadatele:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2

tel.: +420 731 249 809
mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz

1-10 of 11