Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Psychiatrie pro praxi

přidáno: 8. 11. 2018 4:55, autor: Jan Bažant

Psychiatrie pro praxi
XV. konference ambulantních psychiatrů

29.11.-30.11.2018

Program:

Tzunami v tradici aneb třetí vlna kognitivně behaviorální terapie 
Moderní léčba psychofarmaky
Slasti a strasti v léčbě deprese aneb je psychiatrie radost či starost?
Dobrá rada do vaší ordinace
Léčba psychiatrických onemocnění u gravidních a kojících žen
Disociativní poruchy
Interaktivní sympozium Sekce ambulantní péče PS ČLS JEP
Reforma psychiatrické péče

Přihlášky k účasti: do 21. listopadu 2018 / další informace a přihlášení na www.solen.cz.
Místo konání:
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Společnost SOLEN, s.r.o.
Lazecká 297/51
779 00 Olomouc

Odborná záštita: Psychiatrická klinika FNOL

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

přidáno: 23. 9. 2018 22:33, autor: Jan Bažant

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé
Jednodenní školící kurz

3.12.2018

Test paměti a učení (TOMAL 2) pro děti (od 5 let) a dospělé (do 60 let).

Detailní informace na www.propsyco.cz- na první straně
Místo konání:
Otrokovická beseda nebo Bartošova 316
Otrokovice

Kontakt na pořadatele:
PhDr Jiří Laciga, Ph.D.
Ševcovská 2678
76001 Zlín

Konference ZA DVEŘMI II

přidáno: 9. 8. 2018 6:19, autor: Jan Bažant

Konference ZA DVEŘMI II
Dětská psychoterapie aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak

AKP ČR souhlasí se zveřejněním této anotace, protože považuje program konference pro klinické psychology za přínosný. AKP ČR zároveň upozorňuje na to, že termíny "psychoterapie" a "psychoterapeut" nejsou v kontextu konference používány v souladu s oficiálním postojem AKP ČR. Zveřejnění anotace není možné chápat jako souhlas AKP ČR se způsobem používání těchto termínů.  
19.11.-20.11.2018

Konference ZA DVEŘMI II by chtěla ukázat, jak různé psychoterapeutické směry pracují s dětmi a proč jeden terapeut dělá něco jiného nežli ten druhý. Setkáte se tu s terapeutickými přístupy, které mají svůj vlastní filozofický základ a univerzálně jej aplikují na všechny své klienty. V případě dětí se komunikace přizpůsobuje jejich potřebám. Zároveň se tu setkáte s přístupy, které jsou specializované na konkrétní dětské obtíže. Všechny mohou pracovat účinně, ale zároveň svou formou, procesem a myšlenkovým základem odlišně.
Čekají nás 4 přednášky a 15 paralelních workshopů. 

Bližší informace o programu konference: 
Místo konání:
Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 2337/1
149 00 Praha 11 – Háje

Kontakt na pořadatele:
Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z. ú.
Sloupská 135
473 01 Nový Bor

Nové logo AKP ČR

přidáno: 3. 7. 2018 3:37, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 7. 2018 3:37 ]

Zveřejňujeme podobu nově zvoleného loga AKP ČR. Děkujeme za spolupráci všem členům asociace, kteří se aktivně do volby zapojili. Aktuálně bude probíhat práce na podobě nových webových stránek. O dalších informacích budete informováni předsedy vašich poboček.

Prezidium AKP ČR

Smuteční oznámení o náhlém úmrtí pana PhDr. Jana Ženatého

přidáno: 13. 5. 2018 11:06, autor: Jan Bažant

Parte Jan Ženatý

Aktuální informace k GDPR

přidáno: 1. 5. 2018 23:03, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Včera jsem obdržela aktuální informace od JUDr. Macha týkající se implementace GDPR, předávám je k dispozici a prosím o rozeslání všem členům Vašich poboček.

V příloze dr. Mach zasílá některé informace vztahující se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Věnujte prosím,  Vaši pečlivou pozornost všem přílohám, zejména však příloze "GDPR informace pro poskytovatele zdravotních služeb" a její části Shrnutí bod 3), ve které je doporučováno, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat zejména doporučené  dokumenty.

Informace budou vyvěšeny také na webové stránky AKP ČR.

Hezký den,

Mgr. Hana Jahnová
Prezidentka AKP ČR

Stanovisko AKP ČR k dopisu PhDr. Jiřího Drahoty "Volby do výboru ČPtS 2018 - dopis ČAP"

přidáno: 30. 4. 2018 13:41, autor: Jan Bažant


Vážené členky a vážení členové, 

věnujte, prosím, svoji pozornost těmto aktuálním informacím v souvislosti s volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP.
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vyzvala svoje členy, aby do 20. dubna 2018 sestavili kandidátní listinu vážných zájemců, kteří se chtějí aktivně angažovat ve Výboru ČPtS, v revizní komisi a v etické komisi.
V souvislosti s touto událostí předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota, vydal dopis ČAP - "Volby do výboru ČPtS 2018".
Prezidium AKP ČR se s dopisem Dr. Drahoty seznámilo v tomto týdnu a svoje stanovisko, jako reakci na dopis Dr. Drahoty, Vám nyní poskytuje na vědomí.

Informace předkládá v chronologickém pořadí:

Stanovisko AKP ČR ze dne 27.4.2018

AKP ČR, jakožto profesní organizace klinických psychologů ČR, která ve svých řadách sdružuje velký počet členů psychoterapeutů, souhlasila se zveřejněním níže uvedené nepřímé korespondence mezi ČPtS ČLS JEP a ČAP před blížícími se volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že je AKP ČR v prvním dopise předsedy ČAP PhDr. Jiřího Drahoty ve specifickém kontextu zmiňována, považujeme za nutné zveřejnit také naše následující stanovisko:

AKP ČR dlouhodobě usiluje o přesné vyjasnění a vymezení hranic v oblasti využívání psychoterapeutického vzdělání. V kontextu uvedené korespondence považujeme za nutné znovu opakovat, že dominantním zájmem AKP ČR je vyjasnění pojmového prostoru pro pacienty a klienty, kteří jsou potenciálními zákazníky odborníků využívajících při své práci psychoterapeutické vzdělání. Považujeme za důležité definovat a oddělit psychoterapii jako léčbu těch, jejichž zdravotní stav odpovídá definici onemocnění z pohledu zdravotnické legislativy, tedy duševně i fyzicky nemocných, od využívání psychoterapeutického vzdělání při práci s klienty, kteří psychicky nemocní nejsou. V tomto smyslu AKP ČR v plné míře podporuje úsilí ČPtS ČLS JEP.

Prezidium AKP ČR, 27. 4. 2018

V. celostátní konference AKP ČR

přidáno: 16. 2. 2018 6:07, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 22. 10. 2018 4:30 ]

V. celostátní konference AKP ČR

Úvodní slovo
Přihláška
Dotaz
Minulé ročníky
16.11.-17.11.2018

V. celostátní konference Asociace klinických psychologů ČR 
pořádá Prezidium AKP ČR
Subkatedra klinické psychologie IPVZ
Aktuální informace ke konferenci najdete na konferenčním webu
https://konference.akpcr.cz

Vědecký a organizační výbor konference
Mgr. Jan Bažant
PhDr. Zdena Brujová
Mgr. Oldřich Ďurech
Mgr. Hana Jahnová
PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Mgr. Zuzana Svobodová
PhDr. Ivona Šporcrová
PhDr. Petr Vejrosta

Manipulační poplatek

platba
na účet
do 15.11.
platba
v hotovosti
na místě
 Členové AKP ČR    
    řádní 400 Kč 500 Kč
    mimořádní 200 Kč 300 Kč
 Nečlenové    
    kliničtí psychologové 600 Kč 700 Kč
    psycholog ve zdravotnictví 300 Kč 400 Kč
    psycholog mimo zdravotnictví* 300 Kč 400 Kč
 Studenti    
    student oboru psychologie ZDARMA ZDARMA
* Psychologové nezaměstnaní ve zdravotnictví (např. školní psycholog, poradenský psycholog).

Aktivní účastníci konference nehradí manipulační poplatek.

V manipulačním poplatku je zahrnut konferenční balíček a občerstvení v průběhu konference (coffee break 3x, oběd 2x).

Páteční večerní program ve sklípku Vinařství Dvořáček LTM, s.r.o. v Mikulčicích v případě zájmu. Účast je hrazena individuálně. Bližší informace budou dodány.

Manipulační poplatek uhraďte na bankovní účet České spořitelny, číslo účtu: 1229309/0800, variabilní symbol: 1617112018, konstantní symbol 0308. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

Zrušení účasti na konferenci do 11.11. je bezplatné, do 15.11. činí storno poplatek 50%, od 16.11. činí storno poplatek 100%.

Certifikát o účasti
Každému účastníkovi konference bude vydán certifikát o účasti na konferenci, který slouží jako doklad celoživotního vzdělávání. Certifikát bude předán účastníkovi na závěru konference v místě registrace. Certifikáty budou v elektronické podobě zaslány na registrační e-mail účastníka.

Slosovatelná konferenční čísla
V průběhu odborného programu po oba dva dny bude náhodně probíhat losování o věcné dárky. Při registraci obdrží každý účastník slosovatelné číslo platné po celou dobu konference.
Místo konání:
Hotel Continental Brno
Kounicova 6
602 00 Brno
tel.: +420 541 519 111
e-mail: recepce@continentalbrno.cz

Ubytování
Pro účastníky je v hotelu sjednána zvýhodněná konferenční cena ubytování. Cena je vždy za pokoj a noc, včetně bufetové snídaně a DPH. Rezervaci ubytování je možné provést jen elektronicky přes odkaz, který obdržíte po registraci na konferenci.

Kontakt na pořadatele:
Asociace klinických psychologů České republiky
Ke Karlovu 455/2
120 00 Praha
e-mail: jahnova.akpcr@seznam.cz

Kognitivní poruchy a demence XIV

přidáno: 18. 9. 2017 23:01, autor: Jan Bažant

Kognitivní poruchy a demence XIV
odborný kurz

12.10.-13.10.2017

Odborný garant:
PhDr. Sabina Goldemundová, klinický psycholog, I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Přihlášky zasílejte na email: irena.rektorova@fnusa.cz
Místo konání:
Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
602 00 Brno

Pořadatel:
Centrum pro kognitivní poruchy 1. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně ve spolupráci a pod záštitou Sekce kognitivní neurologie ČNS

Narativní práce s dětským traumatem

přidáno: 22. 8. 2017 11:45, autor: Jan Bažant

Narativní práce s dětským traumatem
120hodinový výcvik akreditovaný MPSV

19.2.-20.2.2018

Výcvik je určen pomáhajícím pracovníkům dětí, které prožily trauma. Nabízí trénink v narativním rozhovoru a používání kreativních hravých technik tak, aby dítěti pomohly přetvořit si původní traumatický příběh v jiný nový příběh léčivý.

Témata výcviku:
- Trénink narativního přístupu – hledání výjimky z traumatického příběhu, rozvíjení nového léčivého příběhu
- Trénink komunikace – systemické dotazování, externalizace
- Kreativní metody pro narativní práci s dětmi
- Práce s loutkou
- Hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie v narativním pojetí

Bližší informace o výcviku a přihlášku naleznete na www.velkyvuz-sever.cz
Místo konání:
ISZ - Management centrum
Máchova 7
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Velký vůz Sever
Sloupská 135
473 01 Nový Bor
tel.: +420 777 594 441
e-mail:  sever@velkyvuz.cz

1-10 of 12