Novinky‎ > ‎

» Archív akcí

Oblastní shromáždění AKP ČR, pobočky Jižní Morava

přidáno: 4. 10. 2018 12:29, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 29. 10. 2018 6:03 ]

Oblastní shromáždění AKP ČR, pobočky Jižní Morava

29.10.2018

Oblastní shromáždění AKP ČR, pobočky Jižní Morava proběhne 29. října 2018 od 15.00 do 17.30 na tradičním místě v Hotelu Continental v Brně. 

Oblastnímu shromáždění předchází od 11.00 do 14.30 odborný seminář s PhDr. Ing. Martinem Pospíchalem na téma: Vliv mysli na imunitní systém a nemoc.

Prosíme, rezervujte si včas svoje místo a hlaste svoji účast na adrese adam.c@email.cz.
Místo konání:
Hotel Continental, Kounicova 680/6, 602 00 Brno-střed

Kontakt na pořadatele:
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
Pobočka Jižní Morava
PN Černovice
Húskova 2
618 32 Brno

Osudy velkých lidských skupin 1918 - 2018

přidáno: 23. 9. 2018 22:44, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 18. 10. 2018 5:00 ]

Osudy velkých lidských skupin 1918 - 2018
Mezinárodní mezioborová konference

18.10.-21.10.2018

VELKÉ LIDSKÉ SKUPINY – státy, národy, společenství - mají své zvláštní osudy: přesahují věk jedince, ale také se řídí určitými zákonitostmi. A tyto zákonitosti je možno hledat, analyzovat a respektovat, pro dobré osudy lidí napříště. Jak můžeme rozumět chování člověka ve skupině? Co můžeme činit, abychom si zachovali svobodu, zdraví, životy?

Promluví představitelé skupinové analýzy, psychoanalýzy, historie, psychologie…, z Anglie, Izraele, Egypta, Německa, Polska, Slovenska, Čech…, m.j. Earl Hopper, Haim Weinberg, Robi Friedman, Dieter Nitzgen, Miroslav Vaněk, Michael Šebek, Vladimír Kučera, Marek Preiss, Lída Trapková, Egon Gál, Mohamed Taha, Shulamit Geller… Úvodní přednášky přednesou Pavel Rychetský a Cyril Höschl. 

Bližší informace a registrace http://stolet.eu/ 
Místo konání:
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Palác Marathon
Černá 9
110 00 Praha 1

Kontakt na pořadatele:
Rafael Institut, Irene

Psychosomatika

přidáno: 11. 9. 2018 5:08, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 23. 9. 2018 22:55 ]

Psychosomatika
Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

21.9.-22.9.2018

Hlavní přednášející: 

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Hlavní témata:

Still face experiment a bonding jako modelové situace ozřejmující biopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám. 
Emoce a jejich vliv na regulace organizmu. 
Subjektivní prožívání těla a chování v nemoci.
Vývoj osobnosti – genetické předpoklady, prenatální vývoj, základní milníky vývoje osobnosti v jednotlivých fázích vývoje dítěte a jejich možné poruchy

Přihlašování online: www.czv.upol.cz
Místo konání:
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Psychodiagnostický den

přidáno: 11. 9. 2018 5:05, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 11. 10. 2018 10:43 ]

Psychodiagnostický den

11.10.-11.10.2018

Psychodiagnostika dospělých, přednáší doc. PhDr. Marek Preiss Ph.D.
Psychodiagnostika dětí, přednáší Mgr. Jana Šašková

Přihlašování: anitapetru@seznam.cz
Více informací v pozvánce.
Místo konání:
BEA campus
Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
AKP ČR Olomouckého kraje
Úzká 6
772 00 Olomouc
tel.: +420 000 000 000
mail: xxx@xxx.xx

Konference CEREBROCON 2018

přidáno: 11. 9. 2018 4:32, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 11. 10. 2018 10:41 ]

Konference CEREBROCON 2018
Amyotrofická laterální skleróza

10.10.-11.10.2018

Hlavní téma: 

Diagnostika, kmenové buňky, současná farmakoterapie, paliativní péče - dospělí i děti, psychologická péče, respirační problematika, ošetřovatelská péče, kazuistiky a další
Místo konání:
Státní léčebné lázně Janské Lázně
Dětská léčebna Vesna
Horní promenáda 268
542 25 Janské Lázně

Kontakt na pořadatele:
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

přidáno: 19. 8. 2018 22:07, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 9. 2018 22:52 ]

TOMAL 2 - Test paměti a učení proděti a dospělé
Jednodenní školící kurz

4.9.2018

Test paměti a učení (TOMAL 2) pro děti (od 5 let) a dospělé (do 60 let). 

PhDr.Jiří Laciga, Ph.D. akreditováno v AKP Zlín, AKP Praha

Detailní informace na www.propsyco.cz- na první straně
Místo konání:
DYS-centrum
Stejskalova 192/9
180 00 Praha 8

Kontakt na pořadatele:
PhDr Jiří Laciga, Ph.D.
Ševcovská 2678
760 01 Zlín

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

přidáno: 14. 8. 2018 10:55, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 23. 9. 2018 22:54 ]

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

24.9.2018-30.6.2019

Subkatedra klinické psychologie pořádá:

Certifikovaný kurz – Praktická klinická neuropsychologie dospělých

Tematicky kurz pokrývá běžnou neuropsychologickou problematiku, s níž se může setkat psycholog v běžné klinicko-psychologické praxi.

Odkazy s dalšími informacemi a možností přihlášení: 

Podrobná anotace kurzu zde:

Kontaktní informace:
subkatedra.psychologie@gmail.com
Místo konání:
Hotel ILF
Budějovická 15
140 00 Praha 4

Kontakt na pořadatele:
Subkatedra klinické psychologie IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10

Terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem

přidáno: 3. 8. 2018 3:29, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 16. 9. 2018 22:12 ]

Terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem

17.9.-19.9.2018

Hlavní přednášející: 

Sue Bratton je uznávanou terapeutkou působící v Texasu. Zaměření konference je na terapii dětí s traumatem.V průběhu programu budou prezentovány i kazuistiky a praktické ukázky terapeutické práce s dětmi.
Místo konání:
Dům světla
Malého 282/3
186 00 Praha 8-Karlín

Kontakt na pořadatele:
Inštitút terapie hrou
Sama Chalupka 9
Pezinok
Slovensko 

Mgr. Barbora Sládeková
tel.: +420 775 456 642

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

přidáno: 5. 6. 2018 3:16, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 11. 10. 2018 10:42 ]

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
3. běh kurzu

8.10.2018

Nabízíme možnost přihlášení se do třetího běhu certifikovaného kurzu Klinická neuropsychologie dospělých. Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.a organizuje jej 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Garanty a koordinátory kurzu jsou: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., PhDr. et PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Počet účastníků maximálně 18
Délka kurzu: 21 vyučovacích dnů po 8 vyučovacích hodinách.

Počet kreditů: 101 kreditů

Cena: 950,- Kč za jedno setkání (19 950 Kč za kurz)
Místo konání:
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Tomáš Nikolai
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Integrativní vize v psychoterapii

přidáno: 1. 5. 2018 22:51, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 2. 7. 2018 23:42 ]

Integrativní vize v psychoterapii
3. mezinárodní konference a workshop Hanny Levenson

22.6.-24.6.2018

Skálův institut, o.p.s. Vás zve na 3. mezinárodní konferenci integrativní psychoterapie ve dnech 23.-24. 6. 2018 a Předkonferenční celodenní workshop americké psychoterapeutky a spoluzakladatelky Time-Limited Dynamic Psychotherapy Hanny Levenson – Supervize světových supervizorů - porovnání videí předních supervizorů a jejich přístupů (překlad zajištěn) – série DVD APA, dne 22. 6. 2018.

Odborným garantem konference je MUDr. Karel Nešpor, CSc., dále budou přednášet Radkin Honzák, Ladislav Timulák z Irska, prof. Miovský, doc. Vavera, doc. Neubauer, doc. Švíglerová a další. Žádáme o akreditaci akce ČLK a AKP.

Více informací naleznete na www.skaluvinstitut.cz nebo se můžete rovnou přihlásit zde online.
Místo konání:
Emauzský klášter
Vyšehradská 49/320
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Skálův institut
Bělohorská 234/93
169 00 Praha 6 - Břevnov

1-10 of 74