Novinky‎ > ‎

» Archív akcí

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

přidáno: 19. 8. 2018 22:07, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 9. 2018 22:52 ]

TOMAL 2 - Test paměti a učení proděti a dospělé
Jednodenní školící kurz

4.9.2018

Test paměti a učení (TOMAL 2) pro děti (od 5 let) a dospělé (do 60 let). 

PhDr.Jiří Laciga, Ph.D. akreditováno v AKP Zlín, AKP Praha

Detailní informace na www.propsyco.cz- na první straně
Místo konání:
DYS-centrum
Stejskalova 192/9
180 00 Praha 8

Kontakt na pořadatele:
PhDr Jiří Laciga, Ph.D.
Ševcovská 2678
760 01 Zlín

Terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem

přidáno: 3. 8. 2018 3:29, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 16. 9. 2018 22:12 ]

Terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem

17.9.-19.9.2018

Hlavní přednášející: 

Sue Bratton je uznávanou terapeutkou působící v Texasu. Zaměření konference je na terapii dětí s traumatem.V průběhu programu budou prezentovány i kazuistiky a praktické ukázky terapeutické práce s dětmi.
Místo konání:
Dům světla
Malého 282/3
186 00 Praha 8-Karlín

Kontakt na pořadatele:
Inštitút terapie hrou
Sama Chalupka 9
Pezinok
Slovensko 

Mgr. Barbora Sládeková
tel.: +420 775 456 642

Integrativní vize v psychoterapii

přidáno: 1. 5. 2018 22:51, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 2. 7. 2018 23:42 ]

Integrativní vize v psychoterapii
3. mezinárodní konference a workshop Hanny Levenson

22.6.-24.6.2018

Skálův institut, o.p.s. Vás zve na 3. mezinárodní konferenci integrativní psychoterapie ve dnech 23.-24. 6. 2018 a Předkonferenční celodenní workshop americké psychoterapeutky a spoluzakladatelky Time-Limited Dynamic Psychotherapy Hanny Levenson – Supervize světových supervizorů - porovnání videí předních supervizorů a jejich přístupů (překlad zajištěn) – série DVD APA, dne 22. 6. 2018.

Odborným garantem konference je MUDr. Karel Nešpor, CSc., dále budou přednášet Radkin Honzák, Ladislav Timulák z Irska, prof. Miovský, doc. Vavera, doc. Neubauer, doc. Švíglerová a další. Žádáme o akreditaci akce ČLK a AKP.

Více informací naleznete na www.skaluvinstitut.cz nebo se můžete rovnou přihlásit zde online.
Místo konání:
Emauzský klášter
Vyšehradská 49/320
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Skálův institut
Bělohorská 234/93
169 00 Praha 6 - Břevnov

Seminář: Reforma péče o osoby trpícími duševními poruchami

přidáno: 3. 4. 2018 13:18, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 20. 4. 2018 1:35 ]

Seminář: Reforma péče o osoby trpícími duševními poruchami

20.4.2018

Hlavní body programu:

1. Aktuální procesy v implementaci péče o duševně nemocné : informace o aktuálním stavu reformy, popis jednotlivých projektů, nové služby, vize sítě služeb a financování
2. Praxe implementace reformy - geneze vzniku služeb a zkušenosti : příklady dobré praxe z oblasti nových služeb

Témata a otázky:

Přihlašování do 10.4.2018 mailem: mens@mens.cz

Další informace v přiložené pozvánce a programu.
Místo konání:
Konferenční sál Hotelu Jana 
ulice Koliby 
Koliby 2824/2
750 02 Přerov

Kontakt na pořadatele:
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 01 Přerov

3. klinicko-logopedické sympozium

přidáno: 14. 3. 2018 1:53, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 2. 7. 2018 23:42 ]

3. klinicko-logopedické sympozium

Diagnostika a terapie vývojové dyspraxie

22.6.-23.6.2018

Mezinárodní sympozium  - hlavní téma vývojová dyspraxie

6 hlavních přednášek a 8 praktických workshopů


Souhlasná stanoviska - AKL ČR, AKP ČR, ČEA
Místo konání:
Purkyňův ústav
Albertov 4
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Mgr. Barbora Richtrová
Hvozdnice 34
252 05 Hvozdnice
mail: barbora.richtrova@gmail.com

3. jarní skupinové dny "Jak zažít a přežít skupiny" s tématem "Skupina a bezpečí?"

přidáno: 12. 3. 2018 5:25, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 26. 5. 2018 10:14 ]

3. jarní skupinové dny "Jak zažít a přežít skupiny" s tématem "Skupina a bezpečí?"

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie 

25.5.-27.5.2018

Jak bezpečí ve skupině vzniká, jak se proměňuje a co ho ohrožuje.

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena 
odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, 
kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout
do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních
a velkých skupinách, vyslechnout přednášku (P. Klimpl) a panelovou diskusi
(V. Buriánek, H. Klímová, J. Kocourek, G. Langošová, P. Zahradník).


Místo konání:
FAMU
Smetanovo nábřeží 2
110 00 Praha 1

Kontakt na pořadatele:
Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - skupinová sekce
Břehová 3
110 00 Praha 1

Autogenní trénink - základní stupeň

přidáno: 30. 1. 2018 3:15, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 15. 3. 2018 22:25 ]

Autogenní trénink - základní stupeň

16.3.-17.3.2018

Hlavní přednášející: 
Přednáší prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT)
Definice AT, jeho historické kořen a s kontext vzniku metody. Studie působení metody (na psychologické, neurobiologické a fyziologické úrovni) a její efektivita při poruchách zdraví.
Indikace a kontraindikace u AT a možnosti preventivního použití u rizikových skupin a zdravých jedinců za účelem zvýšení kvality jejich života (speciálně pro využití v pomáhajících profesích). 
Výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých
kroků a jejich sdílení ve skupině. 
Řešení případných problémů při metodě AT.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz
Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) a Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Univerzitní 22
771 11 Olomouc (koresp. adresa)
Sídlo: 1. máje 820/5
779 00 Olomouc

Sebepoznání a poznání druhých

přidáno: 24. 1. 2018 1:44, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 8. 3. 2018 20:26 ]

Sebepoznání a poznání druhých
Jak lépe komunikovat s pacienty

9.3.-10.3.2018

Hlavní téma: 
Jací jsme? Jaký vliv má náš osobnostní typ na způsob komunikace a interakce s pacienty? K čemu máme tendence? Na co je dobré se více zaměřovat, abychom podpořili adherenci?
Poznáním sebe můžeme zlepšit komunikaci s různými typy našich pacientů.
Záměrem tohoto semináře je nalézt jiné způsoby, jak k různým typům pacientů komunikačně přistupovat. Předpokladem k tomu je naše hlubší sebepoznání, využijeme celosvětově rozšířené jungovské osobnostní typologie podle MBTI®.
Tyto otázky nám pomohou vyřešit psychologové, lektoři a koučové z Coaching Systems s.r.o., PhDr. Norbert Riethof a PhDr. Anita Crkalová.

Přihlašujte se prosím pomocí online formuláře na www.gsymposion.cz
Zde naleznete také podrobnější program akce.
Místo konání:
Hotel Belvedere
Milady Horákové 479/19
170 00 Praha 7
Pořadatel:
Psychologická sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační zajištění:
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10
100 00 Praha 10

Rodinna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

přidáno: 24. 1. 2018 1:33, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 4. 4. 2018 21:57 ]

Rodinna terapia zameraná na vzťahovú väzbu
výcvikový program

5.4.2018-7.6.2019

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Terapeut pracuje so všetkými členmi rodiny, aby bolo možné rozpoznať, vyriešiť a vyliečiť osobné a rodinné problémy prostredníctvom použitia princípov teórie vzťahovej väzby a intersubjektivity.

Výcvikový program je tematicky rozdelený do siedmych dvojdňových stretnutí po 20 hodín (štvrtky od 10.00 - 18.30; piatky od 08.00 - 17.00)  

Ďalšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, 
telefonické dotazy smerujte na +421 918 933 727.

Místo konání:
Zámer Havířov
K Zámečku 243/2
736 01 Havířov

Kontakt na pořadatele:
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4
03861 Vrútky
Slovensko

Mimořádný kurz – Scénotest

přidáno: 17. 1. 2018 8:32, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 5. 6. 2018 3:18 ]

Mimořádný kurz – Scénotest

5.6.-6.6.2018

Získání teoretických znalostí a praktických dovedností projektivní diagnosticko-terapeutické metody. Aplikovatelnost metody a přínos pro psychodiagnostiku a psychoterapii a nácvik dovedností pro administraci a interpretaci metody. Prezentace vybraných kazuistik a interaktivní diskuze.

Určeno pro psychology se zájmem o terapii a diagnostiku hrou a hrového potenciálu projektivních metod (zejm. Scénotestu).
Místo konání:
Hotel ILF
Budějovická 15
141 00 Praha 4

Kontakt na pořadatele:
IPVZ, subkatedra klinické psychologie
mail: subkatedra.psychologie@gmail.com

1-10 of 64