Novinky‎ > ‎

░ Archív akcí

ETIKA V KAŽDODENNÍ PRAXI

přidáno: 14. 11. 2017 0:21, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 12. 2017 3:03 ]

ETIKA V KAŽDODENNÍ PRAXI
Klinicko psychologický den 11.12.2017

19.3.-21.3.2015

Program:

09:00 – 09:30 Potíže s etikou – PhDr. Alena Paloušová
09:30 – 10:00 Etický kodex v praxi – Mgr. Jana Malíková
10:00 – 10:30 Zkušenosti EK ČMPS z řešení stížností a podnětů – zástupce EK ČMPS
10:30 – 11:00 Etika, úzkost a agrese – PhDr. Petr Junek
11:00 – 11:30 přestávka
11:30 – 12:00 Prezentace webových stránek EK (řešené kauzy a dotazy) – Mgr. Petra Valkony
12:00 – 12:30 Činnost EK AKP ČR – PhDr. Veronika Brodská


Místo konání:
Velký sál Lékařského domu
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Mgr. Petra Valkony
E-mail: petravalkony@centrum.cz

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

přidáno: 8. 11. 2017 2:57, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 7. 12. 2017 2:53 ]

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru 

1.12.-2.12.2017

Přednáší MUDr. Natália Kaščáková
Cílem tohoto kurzu, který je určen různým druhům odborníků v pomáhajících profesích (multidisciplinární přístup), je poskytnout zúčastněným přehled o nejčastěji se vyskytujících psychosomatických syndromech a znalosti o zvláštnostech vedení diagnostického rozhovoru u psychosomatických pacientů.


Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Svobodová
tel.: +420 775 230 972
mail: svoiva@gmail.com

Pořadatel:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) a Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), Univerzita Palackého Olomouc
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
(korespondenční adresa)

Psychiatrie pro praxi - XIV. konference ambulantních psychiatrů

přidáno: 8. 11. 2017 2:46, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 26. 11. 2017 22:11 ]

Psychiatrie pro praxi
XIV. konference ambulantních psychiatrů

23.11.-24.11.2017

PROGRAM:

Novinky z biologické psychiatrie pro ambulantní psychiatry – prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 
Právní otázky v ambulanci psychiatra – JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. 
Podmínky úhrady u léků v psychiatrii – Minarčíková I. 
Schématerapie – ukázky terapeutické práce – prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Farmakoterapie v psychiatrii – MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. 
Možnosti využití adaptogenů při zvládání stresu – PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. 
Psychoterapeutické přístupy v praxi – prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Další informace a přihlášení:


Místo konání:
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36 
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Společnost SOLEN, s.r.o. a časopis Psychiatrie pro praxi
SOLEN, s.r.o.
Lazecká 51
779 00 Olomouc

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

přidáno: 17. 10. 2017 4:06, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 11. 2017 23:30 ]

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
z cyklu Psychosomatika
Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

10.-11.11.2017

Přednáší prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. V současnosti působí v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci Pro mente sana v Bratislavě.
V současné době se věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví.

Absolvent získá v rámci semináře základní přehled o oblasti psychosomatiky a o tom, jak ji chápe hlubinná psychologie a biopsychosociální přístup v medicíně. 

Způsob přihlášení: 
online přes web https://czv.upol.cz/

Pro více informací kontaktujte 
Mgr. Ivanu Svobodovou
czv@oushi.upol.cz
+ 420 775 230 972
Místo konání:
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
1. máje 820/5
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociál.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

(korespondenční adresa)

Možnost realizace Multidisciplinárních týmů (MDT)

přidáno: 8. 10. 2017 22:00, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 1. 11. 2017 2:14 ]

Možnost realizace Multidisciplinárních týmů (MDT)
Moravskoslezský kraj

1.11.2017-31.12.2018

MDT je způsob spolupráce, kdy se v diskusi vedené facilitátorem potkávají odborníci různých profesí, jenž vedou stejného klienta. V případě dlouhodobě rezistentní a vyčerpávající léčby představuje MDT další možnost, jak hledat nový pohled a nová řešení, jenž jsou postavená na synergii klinických psychologů, lékařů, sociálních pracovníků, pedagogů. Týmy realizujeme pro odborníky pracující ve zdravotním a sociálním resortu Moravskoslezského kraje v oblasti péče o duševní zdraví. Rádi podáme další informace. Organizace MDT je hrazena z dotace MSK.


Mgr. Jakub Majetny
tel.: 608 153 311
mdt.rovnovaha@gmail.com
Místo konání:
Místo a čas je plánováno dle nejbližšího dojezdu a časových možností účastníků týmu

Kontakt na pořadatele:
Naše Rovnováha, z.s.
Nová Cesta 3
735 62 Český Těšín

1. Hanácký psychologický den

přidáno: 7. 9. 2017 23:37, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 8. 10. 2017 21:52 ]

1. Hanácký psychologický den
Různé podoby závislosti

6.10.2017 9-18

Přednášející: 
 
PhDr. A. Polák
Závislost jako rys osobnostní struktury

PhDr. L. Němcová
Závislost v kontextu raných traumat – aktuality z kongresu v Římě

PhDr. J. Šmahaj, Ph.D.
Limity a výzvy léčby on-line závislosti
(závislost na internetu)

MUDr. Mgr. L. Bartůšková
Vzájemná závislost členů rodiny při těžkém psychickém onemocnění a možnosti pomoci

Mgr. E. Wittmann
Prevence relapsu u závislostí
Teorie a praxe v doléčovacím centru a ambulanci

Mgr. A. Krtek
Účinné faktory hagioterapie při léčbě závislosti
(jak biblioterapie dle terapeutů a klientek pomáhá při léčbě závislosti,
krátké kasuistiky z dění na terapeutické skupině)

PhDr. V. Šmahajová, Ph.D.
Léčba závislosti v centru Takiwasi

P. Mgr. M. O. VÁCHA, Ph.D.

Registrace:

Registrace k účasti na konferenci proběhne prostřednictvím platby na účet pobočky. 
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Vaše JMÉNO A PŘÍJMENÍ.
Platba na účet: 2301108962/ 2010   VS: 0610
Výše konferenčního poplatku -  viz příloha.
Místo konání:
Aula Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
ul. Univerzitní 244/22
779 00 Olomouc


Kontakt na pořadatele:
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
Pobočka Olomoucký kraj
Úzká 6
779 00 Olomouc

Kazuistický supervizní seminář s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.

přidáno: 25. 8. 2017 0:32, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 7. 12. 2017 2:54 ]

Kazuistický supervizní seminář s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.

1.12.-2.12.2017

Odborníky a zájemce o dětskou klinickou psychologii a psychoterapii

srdečně zveme na

Kazuistický supervizní seminář s PhDr. Evou Reichelovou, CSc.

Dr. Reichelová je slovenská dětská klinická psycholožka a psychoanalytická psychoterapeutka. Náplní semináře budou první den připravené kazuistiky přednášející, druhý den může být na základě zájmu účastníků věnován jejich vlastním kazuistikám.

Termín registrace přihlášek: do 22.9.2017 
Termín platby: do 31.10.2017 

Cena při včasné platbě: 1500 Kč pro členy AKP ČR (800 Kč/za den) a 1800 Kč pro nečleny (950 Kč za jednotlivý den)

V ceně je započítán coffee-break  v každém dni.          

Údaje k platbě: číslo účtu: 183295058/0300, VS: 122018
Do poznámky příjemci: celé své jméno !

Akce bude akreditována AKP ČR.


Místo konání:
konferenční prostory hotelu Maria
Přívozská 23
702 00 Ostrava 1

Kontakt na pořadatele:
AKP ČR, z.s., Pobočka Severní Morava
Psychiatrická nemocnice
Olomoucká 305/88
746 01 Opava

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

přidáno: 8. 6. 2017 8:16, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 28. 9. 2017 22:26 ]

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

25.9.2017 9:00-17:00

Subkatedra klinické psychologie pořádá:

Certifikovaný kurz – Praktická klinická neuropsychologie dospělých

Tematicky kurz pokrývá běžnou neuropsychologickou problematiku, s níž se může setkat psycholog v běžné klinicko-psychologické praxi.

Odkazy s dalšími informacemi a možností přihlášení zde.

Kontaktní informace:
subkatedra.psychologie@gmail.com

Podrobná anotace kurzu zde.
Místo konání:
IPVZ 
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontakt na pořadatele:
Subkatedra klinické psychologie IPVZ

mail: subkatedra.psychologie@gmail.com

16. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE - DNY IRENY STROSSOVÉ

přidáno: 2. 5. 2017 7:31, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 14. 5. 2017 22:20 ]

16. CELOSTÁTNÍ  KONFERENCE - DNY IRENY STROSSOVÉ
Komplexní terapie psychóz v praxi

11.5.2017 8:00-22:00

Kontaktní osoba:
Marie Šramová
tel.: 553 695 234, 601 319 627
e-mail: sramova@pnopava.cz

Přihlášky zasílejte:
Mgr. Simona Slaná
mobil.: 725 931 708
e-mail: slana@pnopava.cz
další info na webu: pnopava.cz
Místo konání:
PN Opava
Olomoucká 88
746 01 Opava

Kontakt na pořadatele:
Marie Šrámová
tel.: +420 553 695 234
mail: sramova@pnopava.cz

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou

přidáno: 18. 4. 2017 10:03, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 30. 10. 2017 4:38 ]

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou

26.10.2017 9:00 - 27.10.2017 16:00

Hlavní přednášející: 
Seminář vede Rob McNeilly, MBBS z Tasmánského institutu M.H. Ericksona v Austrálii.

Témata:
Pojetí psycho-somatiky v ericksonovských a na řešení zaměřených přístupech.
Efektivní postupy pro  hledání a využití zdrojů pro terapeutickou změnu.
Zaměření na řešení při (hypno)terapeutické práci s klienty s psychosomatickými potížemi.
Živé konzultace s klienty a jejich společná reflexe.

Seminář vedený v angličtině s českým překladem.

Vyplněnou přihlášku a úhradu platby je třeba podle pokynů v přihlášce provést do 15. 9. 2017. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.
Místo konání:
Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc
(budova Arcibiskupské kurie, v těsné blízkosti Arcibiskupského paláce)

Kontakt na pořadatele:
Dalet z.s.
Nádražní I 697
783 53 Velká Bystřice

1-10 of 52