Novinky‎ > ‎

░ Archív akcí

Seminář: Reforma péče o osoby trpícími duševními poruchami

přidáno: 3. 4. 2018 13:18, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 20. 4. 2018 1:35 ]

Seminář: Reforma péče o osoby trpícími duševními poruchami

20.4.2018

Hlavní body programu:

1. Aktuální procesy v implementaci péče o duševně nemocné : informace o aktuálním stavu reformy, popis jednotlivých projektů, nové služby, vize sítě služeb a financování
2. Praxe implementace reformy - geneze vzniku služeb a zkušenosti : příklady dobré praxe z oblasti nových služeb

Témata a otázky:

Přihlašování do 10.4.2018 mailem: mens@mens.cz

Další informace v přiložené pozvánce a programu.
Místo konání:
Konferenční sál Hotelu Jana 
ulice Koliby 
Koliby 2824/2
750 02 Přerov

Kontakt na pořadatele:
Psychosociální centrum Přerov
nám. Přerovského povstání 1
750 01 Přerov

Autogenní trénink - základní stupeň

přidáno: 30. 1. 2018 3:15, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 15. 3. 2018 22:25 ]

Autogenní trénink - základní stupeň

16.3.-17.3.2018

Hlavní přednášející: 
Přednáší prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT)
Definice AT, jeho historické kořen a s kontext vzniku metody. Studie působení metody (na psychologické, neurobiologické a fyziologické úrovni) a její efektivita při poruchách zdraví.
Indikace a kontraindikace u AT a možnosti preventivního použití u rizikových skupin a zdravých jedinců za účelem zvýšení kvality jejich života (speciálně pro využití v pomáhajících profesích). 
Výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých
kroků a jejich sdílení ve skupině. 
Řešení případných problémů při metodě AT.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz
Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) a Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Univerzitní 22
771 11 Olomouc (koresp. adresa)
Sídlo: 1. máje 820/5
779 00 Olomouc

Sebepoznání a poznání druhých

přidáno: 24. 1. 2018 1:44, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 8. 3. 2018 20:26 ]

Sebepoznání a poznání druhých
Jak lépe komunikovat s pacienty

9.3.-10.3.2018

Hlavní téma: 
Jací jsme? Jaký vliv má náš osobnostní typ na způsob komunikace a interakce s pacienty? K čemu máme tendence? Na co je dobré se více zaměřovat, abychom podpořili adherenci?
Poznáním sebe můžeme zlepšit komunikaci s různými typy našich pacientů.
Záměrem tohoto semináře je nalézt jiné způsoby, jak k různým typům pacientů komunikačně přistupovat. Předpokladem k tomu je naše hlubší sebepoznání, využijeme celosvětově rozšířené jungovské osobnostní typologie podle MBTI®.
Tyto otázky nám pomohou vyřešit psychologové, lektoři a koučové z Coaching Systems s.r.o., PhDr. Norbert Riethof a PhDr. Anita Crkalová.

Přihlašujte se prosím pomocí online formuláře na www.gsymposion.cz
Zde naleznete také podrobnější program akce.
Místo konání:
Hotel Belvedere
Milady Horákové 479/19
170 00 Praha 7
Pořadatel:
Psychologická sekce České diabetologické společnosti ČLS JEP

Organizační zajištění:
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10
100 00 Praha 10

Rodinna terapia zameraná na vzťahovú väzbu

přidáno: 24. 1. 2018 1:33, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 4. 4. 2018 21:57 ]

Rodinna terapia zameraná na vzťahovú väzbu
výcvikový program

5.4.2018-7.6.2019

Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu vychádza z modelu rodinnej terapie, ktorý bol rozvinutý Danielom Hugshom. Hughs vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Terapeut pracuje so všetkými členmi rodiny, aby bolo možné rozpoznať, vyriešiť a vyliečiť osobné a rodinné problémy prostredníctvom použitia princípov teórie vzťahovej väzby a intersubjektivity.

Výcvikový program je tematicky rozdelený do siedmych dvojdňových stretnutí po 20 hodín (štvrtky od 10.00 - 18.30; piatky od 08.00 - 17.00)  

Ďalšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, 
telefonické dotazy smerujte na +421 918 933 727.

Místo konání:
Zámer Havířov
K Zámečku 243/2
736 01 Havířov

Kontakt na pořadatele:
Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4
03861 Vrútky
Slovensko

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience

přidáno: 19. 12. 2017 4:49, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 16. 1. 2018 5:11 ]

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience
Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života

12.1.-13.1.2018

Seminář z cyklu: PSYCHOSOMATIKA
Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

Přednáší MUDr. Natália Kaščáková, psychiatrička – psychoterapeutka.

Účastník získá přehled o psychosociálních rizikových faktorech spolupůsobících při vzniku a udržování psychosomatických syndromů a také o ochranných faktorech.
Součástí semináře bude představení nástrojů na zjišťování stylu vztahového chování v interpersonálních vztazích, na zjišťování traumatizace v dětství a stresorů v průběhu života, s praktickými implikacemi pro praxi.

Přihlášení online přes web:  www.czv.upol.cz
Místo konání:
CMTF
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
Univerzitní 22
771 11 Olomouc 

Spolupráce klinického psychologa a posudkového lékaře

přidáno: 28. 11. 2017 3:39, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 24. 2. 2018 0:46 ]

Spolupráce klinického psychologa a posudkového lékaře

23.2.2018 9-15

Subkatedra klinické psychologie IPVZ a Ústavem sociálního a posudkového lékařství UK pořádají kurz


Hlavní přednášející:

doc.MUDr.Libuše Čeledová,Ph.D., vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D.

Program:
1) Posuzování zdravotního stavu
- Nemocenské pojištění a posuzování zdravotního stavu
- Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu
- Sociální pomoc a posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči
2) Možný přínos klinicko-psychologické diagnostiky
- hlavní oblasti, v nichž je očekáváno klinicko-psychologické vyšetření
- očekávané závěry a formulace
3) Diskuse
4) Kazuistiky
- účastníci mohou donést vlastní kazuistiku
Místo konání:
HOTEL ILF
Budějovická 15/743
140 00 Praha 4

Kontakt na pořadatele:
IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10

ETIKA V KAŽDODENNÍ PRAXI

přidáno: 14. 11. 2017 0:21, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 12. 2017 3:03 ]

ETIKA V KAŽDODENNÍ PRAXI
Klinicko psychologický den 11.12.2017

19.3.-21.3.2015

Program:

09:00 – 09:30 Potíže s etikou – PhDr. Alena Paloušová
09:30 – 10:00 Etický kodex v praxi – Mgr. Jana Malíková
10:00 – 10:30 Zkušenosti EK ČMPS z řešení stížností a podnětů – zástupce EK ČMPS
10:30 – 11:00 Etika, úzkost a agrese – PhDr. Petr Junek
11:00 – 11:30 přestávka
11:30 – 12:00 Prezentace webových stránek EK (řešené kauzy a dotazy) – Mgr. Petra Valkony
12:00 – 12:30 Činnost EK AKP ČR – PhDr. Veronika Brodská


Místo konání:
Velký sál Lékařského domu
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Mgr. Petra Valkony
E-mail: petravalkony@centrum.cz

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru

přidáno: 8. 11. 2017 2:57, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 7. 12. 2017 2:53 ]

Přehled psychosomatických syndromů a principy diagnostického rozhovoru 

1.12.-2.12.2017

Přednáší MUDr. Natália Kaščáková
Cílem tohoto kurzu, který je určen různým druhům odborníků v pomáhajících profesích (multidisciplinární přístup), je poskytnout zúčastněným přehled o nejčastěji se vyskytujících psychosomatických syndromech a znalosti o zvláštnostech vedení diagnostického rozhovoru u psychosomatických pacientů.


Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta UP
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Svobodová
tel.: +420 775 230 972
mail: svoiva@gmail.com

Pořadatel:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) a Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF), Univerzita Palackého Olomouc
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
(korespondenční adresa)

Psychiatrie pro praxi - XIV. konference ambulantních psychiatrů

přidáno: 8. 11. 2017 2:46, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 26. 11. 2017 22:11 ]

Psychiatrie pro praxi
XIV. konference ambulantních psychiatrů

23.11.-24.11.2017

PROGRAM:

Novinky z biologické psychiatrie pro ambulantní psychiatry – prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. 
Právní otázky v ambulanci psychiatra – JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., MUDr. Jiří Švarc, Ph.D. 
Podmínky úhrady u léků v psychiatrii – Minarčíková I. 
Schématerapie – ukázky terapeutické práce – prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Aleš Grambal, Ph.D.
Farmakoterapie v psychiatrii – MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. 
Možnosti využití adaptogenů při zvládání stresu – PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. 
Psychoterapeutické přístupy v praxi – prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Další informace a přihlášení:


Místo konání:
Clarion Congress Hotel Olomouc
Jeremenkova 36 
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Společnost SOLEN, s.r.o. a časopis Psychiatrie pro praxi
SOLEN, s.r.o.
Lazecká 51
779 00 Olomouc

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

přidáno: 17. 10. 2017 4:06, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 11. 2017 23:30 ]

Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech
z cyklu Psychosomatika
Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

10.-11.11.2017

Přednáší prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. V současnosti působí v psychiatrické a psychoterapeutické ambulanci Pro mente sana v Bratislavě.
V současné době se věnuje zkoumání psychické traumatizace v dětství a vztahové vazby v dospělosti jako determinantám zdraví.

Absolvent získá v rámci semináře základní přehled o oblasti psychosomatiky a o tom, jak ji chápe hlubinná psychologie a biopsychosociální přístup v medicíně. 

Způsob přihlášení: 
online přes web https://czv.upol.cz/

Pro více informací kontaktujte 
Mgr. Ivanu Svobodovou
czv@oushi.upol.cz
+ 420 775 230 972
Místo konání:
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
1. máje 820/5
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociál.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

(korespondenční adresa)

1-10 of 58