Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

1. Hanácký psychologický den

1. Hanácký psychologický den
Různé podoby závislosti

6.10.2017 9-18

Přednášející: 
 
PhDr. A. Polák
Závislost jako rys osobnostní struktury

PhDr. L. Němcová
Závislost v kontextu raných traumat – aktuality z kongresu v Římě

PhDr. J. Šmahaj, Ph.D.
Limity a výzvy léčby on-line závislosti
(závislost na internetu)

MUDr. Mgr. L. Bartůšková
Vzájemná závislost členů rodiny při těžkém psychickém onemocnění a možnosti pomoci

Mgr. E. Wittmann
Prevence relapsu u závislostí
Teorie a praxe v doléčovacím centru a ambulanci

Mgr. A. Krtek
Účinné faktory hagioterapie při léčbě závislosti
(jak biblioterapie dle terapeutů a klientek pomáhá při léčbě závislosti,
krátké kasuistiky z dění na terapeutické skupině)

PhDr. V. Šmahajová, Ph.D.
Léčba závislosti v centru Takiwasi

P. Mgr. M. O. VÁCHA, Ph.D.

Registrace:

Registrace k účasti na konferenci proběhne prostřednictvím platby na účet pobočky. 
Do zprávy pro příjemce je nutné uvést Vaše JMÉNO A PŘÍJMENÍ.
Platba na účet: 2301108962/ 2010   VS: 0610
Výše konferenčního poplatku -  viz příloha.
Místo konání:
Aula Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
ul. Univerzitní 244/22
779 00 Olomouc


Kontakt na pořadatele:
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
Pobočka Olomoucký kraj
Úzká 6
779 00 Olomouc