Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

1. klinicko-logopedické sympozium Praha

1. klinicko-logopedické sympozium Praha

Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu

30.6.2016 14:00-2.7.2016 15:45:00

Přednášející: 

PaedDr. Pospíšilová  - VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE Z HOLISTICKÉHO POHLEDU

prof. MUDr. Paclt, CSc. - VÝZNAM SPOLUPRÁCE DĚTSKÉHO PSYCHIATRA A FONIATRA NEBO KLINICKÉHO LOGOPEDA

doc. MUDr. Dlouhá, CSc. - VYŠETŘENÍ CENTRÁLNÍHO SLUCHU U DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ

prof. Adani, PhD. - SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY ŘEČI Z POHLEDU LINGVISTY (Universita Postdam)

PhDr. Malátová – DIAGNOSTIKA SPECIFICKÝCH VÝVOJOVÝCH PORUCH ŘEČI Z POHLEDU KLINICKÉHO PSYCHOLOGA

PaedDr. et Mgr. Vacková – TERAPEUTICKÁ VÝCHODISKA U VÝVOJOVÝCH PORUCH ŘEČI Z POHLEDU KLINICKÉHO LOGOPEDA - PSYCHOLOGA

doc. PhDr. et PhDr. Ptáček, PhD. - PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI VÝVOJOVÝCH PORUCH ŘEČI

Mgr. Wawroszová – PSYCHOTERAPIE HROU

PhDr. Seidlová-Málková PhD. - VÝVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Místo konání:
Purkyňův ústav
Albertov 4
120 00 Praha 2
tel.: +420 000 000 000

Kontakt na pořadatele:
Foniatrická klinika 1.LF UK a VFN Praha
Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová
Žitná 24
120 00 Praha 2

tel.: +420 224 964 922
mail: logosympozium@gmail.com