Dopis ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA

Dopis ministra zdravotnictví