Druhé oznámení všem členům AKP ČR

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

za organizační výbor 4. celostátní konference Asociace klinických psychologů ČR si dovoluji oznámit vám aktuální rozšíření odborného programu konference a to o konání mimořádné Valné hromady členů AKP ČR.

Valná hromada se bude konat jako samostatná část 4. celostátní konference AKP ČR v pátek 15. 4. 2016 v podvečerním bloku v čase od 17:15 do 18:00 hodin,  v hotelu Continental v Brně.

Jediným a důležitým programem Valné hromady je seznámení se a přijetí Stanov AKP ČR v souladu s novým občanským zákoníkem.

Valná hromada je přístupná pro členy AKP ČR, jak pro řádné členy, kteří mohou hlasovat, tak pro mimořádné členy, kteří hlasovat nemohou:
Přihláška na mimořádnou Valnou hromadu
(Členů AKP ČR, kteří jsou současně účastníky konference, se manipulační poplatek 100,- Kč netýká).

Řádní členové se před zahájením Valné hromady musí prokázat visačkou se zeleným pruhem označenou jménem a příjmením člena. Visačka bude vystavena před Valnou hromadou na základě registrace. Bez visačky nebude moci řádný člen volit. 

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné na webových stránkách asociace www.akpcr.cz.

Věnujte, prosím, svoji pozornost tomuto oznámení a děkujeme za vaši hojnou účast na Valné hromadě AKP ČR.

Se srdečným pozdravem za organizační výbor

Mgr. Hana Jahnová,
prezidentka AKP ČR

V Brně dne 14.3.2016