Program IV. celostátní konference Asociace klinických psychologů ČR
s mimořádnou Valnou hromadou
pořádané 
k 25. výročí založení asociace
a  při příležitosti životního jubilea PhDr. Jana Ženatého

Konference je pořádána pod záštitou ministra zdravotnictví
MUDr. Svatopluka Němečka, MBA.
Konferencí bude provázet paní Jana Radoušová, dipl. um.

Pátek 15.4.2016

08:00 – 18:00 --- registrace ---

Vážení účastníci konference,
registrace pro vás bude otevřena od 08:00. Přijďte, prosím, s dostatečným časovým
předstihem, budou pro vás připraveny teplé nápoje (káva/čaj) a voda. Konference budeme zahajovat přesně v 10:00. V průběhu konference buďte, prosím, řádně označeni jmenovkou, která také obsahuje číslo do konferenční tomboly, která bude losována v průběhu konference.

10:00 - 12:00 dopolední blok
10:00 - 10:10 Slavnostní zahájení konference, 25. výročí vzniku asociace - Hana Jahnová
10:10 - 10:15 Úvodní slova hosta Ing. Martina Doležala, ředitele odboru koncepcí a strategií,  Ministerstvo zdravotnictví ČR
10:15 - 10:50 Reforma psychiatrické péče – Martin Doležal
10:50 - 11:25 Jednání na téma přechodu ze zákona č. 96/2004 Sb. do zákona č. 95/2004 Sb. – Karel Koblic
11:25 - 11:35 --- přestávka na kávu ---

V předsálí bude připravený slavnostní přípitek, požádáme vás o spolupráci – vzít si skleničku s přípitkem a vrátit se na své místo.

11:35 - 12:30 Subkatedra klinické psychologie IPVZ Praha
11:45 - 11:55 Vznik a historické souvislosti subkatedry – Jan Ženatý

12:30 - 13:30 --- oběd ---

Tříchodové obědové menu vč. jednoho nealkoholického nápoje servírované bufetovou formou.

13:30 - 15:45 odpolední blok

14:30 - 14:45 --- přestávka na kávu ---

14:45 - 15:10 Porucha versus poruchy okruhu autistického spektra (pohled DSM-5 a MKN-10)
15:10 - 15:35 Zkušenosti z ověřovací studie české verze CARS2
15:35 - 14:45 Otázky a diskuze k prezentovaným tématům

15:45 - 16:15 --- přestávka na kávu s občerstvením ---

16:15 - 18:00 podvečerní blok
17:00 - 17:15 Prezentace spolupráce a Rámcové dohody mezi AKP ČR a Kooperativou – Renata Pacnerová
17:30 - 18:15 Mimořádná Valná hromada AKP ČR

Mimořádná Valná hromada se bude konat v konferenčním sále, je určena pouze pro řádné a mimořádné členy asociace. Jako vstupenka bude sloužit jmenovka, řádní členové budou označení zelenou jmenovkou, mimořádní členové žlutou jmenovkou. Hlasovat mohou pouze řádní členové se zelenou jmenovkou.

18:30 - 19:30 Jednání Odborné rady AKP ČR (salonek č. 6)

18:30 - 19:30 Jednání pracovní skupiny agendy celoživotního vzdělávání (salonek č. 7)


20:00 – 24:00 večerní blok


Večerní blok bude probíhat v hotelové restauraci v přízemí. V průběhu vystoupení, mezi 20:00 – 20:30, nebude raut přístupný, nebudou se podávat ani nápoje. Prosíme o vstup na společenský večer v lehce společenském oděvu.


20:00 - 20:30 Vystoupení sólistů Městského divadla Brno (zazní muzikálové melodie a melodie ze světoznámých divadelních her)

20:00 - 24:00 --- společenský večer s rautem ---

22:00 – 23:00 Pokračování vystoupení sólistů Městského divadla Brno


Sobota 16.4.2016

08:00 - 13:00 --- registrace ---

09:00 – 10:30 ranní blok
09:00 - 09:20 Novinky z práce Etické komise AKP ČR – Alena Paloušová
09:20 - 09:50 Diagnostické metody v klinické psychologii – Oldřich Ďurech, Hana Jahnová
10:10 - 10:30 Aktuální dění v AKP ČR - Hana Jahnová

10:30 - 11:00 --- přestávka na kávu s občerstvením ---

11:00 - 13:00 dopolední blok
11:00 - 12:00 Panelová diskuse na téma Střídavá péče očima odborníků - moderuje Alena Paloušová
12:00 - 13:00 Odloučení, ticho a samota jako růstové zdroje v procesu osobnostní změny – Svatopluk Morávek

13:00 - 13:15 --- slavnostní ukončení konference, předání certifikátů ---

13:15 – 14:30 --- oběd ---

Tříchodové obědové menu vč. jednoho nealkoholického nápoje servírované bufetovou formou.


Doprovodný program konference

Pátek 15.4.2016, v kongresových prostorách hotelu Continental

Vystavovateli jsou:

Nabídka knih a psychologické literatury (v abecedním pořadí):
Emitos, s r.o., knižní nakladatelství
Grada Publishing, a.s., nakladatelství
Portál, s r.o., nakladatelství
Propsyco, s r.o., knižní nakladatelství

Nabídka vydavatele psychodiagnostických metod:
Hogrefe - Testcentrum

Nabídka obchodu s přírodními produkty:
Day Spa Shop, s r.o.

Nabídka šitého šperku:
Eponiny korálky - výroba originálních šitých šperků

Vystavovatelé jsou zároveň sponzory cen do konferenční tomboly.

Změna programu vyhrazena.