Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

Autogenní trénink - základní stupeň

Autogenní trénink - základní stupeň

16.3.-17.3.2018

Hlavní přednášející: 
Přednáší prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT)
Definice AT, jeho historické kořen a s kontext vzniku metody. Studie působení metody (na psychologické, neurobiologické a fyziologické úrovni) a její efektivita při poruchách zdraví.
Indikace a kontraindikace u AT a možnosti preventivního použití u rizikových skupin a zdravých jedinců za účelem zvýšení kvality jejich života (speciálně pro využití v pomáhajících profesích). 
Výklad metodiky a získání praktické zkušenosti s nácvikem jednotlivých
kroků a jejich sdílení ve skupině. 
Řešení případných problémů při metodě AT.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz
Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta 
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci (OUSHI) a Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Univerzitní 22
771 11 Olomouc (koresp. adresa)
Sídlo: 1. máje 820/5
779 00 Olomouc