Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
3. běh kurzu

8.10.2018

Nabízíme možnost přihlášení se do třetího běhu certifikovaného kurzu Klinická neuropsychologie dospělých. Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.a organizuje jej 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Garanty a koordinátory kurzu jsou: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., PhDr. et PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Počet účastníků maximálně 18
Délka kurzu: 21 vyučovacích dnů po 8 vyučovacích hodinách.

Počet kreditů: 101 kreditů

Cena: 950,- Kč za jedno setkání (19 950 Kč za kurz)
Místo konání:
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Tomáš Nikolai
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2