Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

IX.ročník Mezioborového setkání diabetologických týmů, tentokrát s algeziology, psychiatry a psychology a jinými specialisty

IX.ročník Mezioborového setkání diabetologických týmů, tentokrát s algeziology, psychiatry a psychology a jinými specialisty
Bolest v diabetologické ambulanci

11.3.2016 15:00 - 12.3.2016 12:00

Odborný garant

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Témata

Bolest v diabetologické ambulanci.
doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Farmakologie bolesti. Jak vystavět léčbu bolesti. Léčba chronické neuropatické, ale i nociceptivní akutní bolesti.
MUDr. Jan Lejčko

Neuropsychologické aspekty u neuropatické bolesti.
Mgr. Eva Nekvapilová

Bolest pacienta-bolest rodiny. Speciální testy a individuální psychoterapie.
MUDr. Jana Komorousová, Ph.D., Mgr. Pavel Brenkus

Teorie a praxe psychosomatického přístupu k chronické nemoci a bolesti.
MUDr. Ivan Vondřich

Netradičně tradiční přístup k bolesti.
MUDr. Jozef Lucký

Kognitivní a kognitivně behaviorální terapie chronické nenádorové bolesti.
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.

Hypnosugestivní terapie, analgezie a anestezie.
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

Vzdělávací akci pořádá Galén-Symposion s.r.o. ve spolupráci s Diabetologickým centrem I. interní kliniky LF UK a FN Plzeň.
Přihlašujte se prosím pomocí online formuláře na www.gsymposion.cz.
Místo konání:
Hotel Belvedere
Milady Horákové 479/19
170 00 Praha 7
tel.: +420 220 106 111
Kontakt na pořadatele:
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10
100 00 Praha 10