Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

Přijímací řízení - září/říjen 2017
První setkání - listopad/prosinec 2017

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., otevírá v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii v r. 2017 další výcvikovou komunitu, kterou povede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 600 výcvikových hodin během pěti let (2017-2022; v běžném roce 1 komunitní týden, 1 prodloužený komunitní víkend a 2 skupinové víkendy). Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných
psychoterapeutických přístupů.
 
Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR je v ČR schválený pro zdravotnictví spojenou komisí odborných společností (Psychoterapeutická a Psychiatrická společnost ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR), akreditovaný pro resort školství a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Je uznávaný Evropskou asociací pro psychoterapii. Řídí se standardy a etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Je rovněž certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Více viz na www.sur.cz.
Info sur@sur.cz, kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Místo konání:
bude uvedeno

Kontakt na pořadatele:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2

tel.: +420 731 249 809
mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz