Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

Pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým zaměřením

Pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii SUR s arteterapeutickým  zaměřením
ARTESUR

Výcvik bude zahájen v průběhu ledna 2016.

Vedoucí výcviku: 
PhDr. Helena Strnadlová a MUDr. Johan Pfeiffer

Popis:
Výcvik je vhodný pro zájemce nad 23 let s vysokoškolským i středoškolským vzděláním, zejména ty v pomáhajících profesích (lékaře, psychology, pedagogy, sociální i zdravotní pracovníky) a výtvarníky. Nabízí zážitek dlouhodobého členství ve skupině a v komunitě. 
Obsahem je zejména sebepoznání, pochopení vlastního osobního i profesního směřování, způsobu sebevyjádření, vztahování se k ostatním lidem a inklinace k pomáhajícím profesím.
Specifikem je zařazení arteterapeutických přístupů a technik v rámci skupinové dynamiky a využití expresivních neverbálních metod.
Výcvik je garantován SUR - Sdružením pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii a Českou arteterapeutickou asociací a akreditován MŠMT pro oblast školství."

Místo konání:
Místo konání bude účastníkům upřesněno.

Kontakt na pořadatele:
medARS spol. s r.o.
PhDr. Helena Strnadlová
psychologická ordinace
Jana Masaryka 330/48,
120 00 Praha 2
e-mail: strnadlovahelena@seznam.cz