Novinky‎ > ‎» Archív akcí‎ > ‎

UMĚNÍ KOMUNIKACE, MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

UMĚNÍ KOMUNIKACE, MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

X. ročník mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty

10.3.-11.3.2017

Přednáška o motivačních rozhovorech, PhDr. Jan Soukup, Ph.D. 
Pohled diabetologa na motivaci a změny životního stylu u pacientů, MUDr. Jozefína Štefánková, Ph.D.
Pohled a možnosti nutriční terapeutky v motivaci pacientů, Bc. Romana Fatková
Pohled pacienta. Komunikace nebo motivace, co je víc?, Ing. Mgr. Edita Šimáčková

Workshopy:
MOTIVACE KE ZMĚNĚ - Jak přesvědčit pacienty o závažnosti choroby a nutnosti aktivního přístupu k ní, PhDr. Jan Soukup, Ph.D. 
DLOUHODOBÁ MOTIVACE - Jak nastavit změnu životního stylu, aby mohla být dlouhodobá, MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.
MOTIVACE A AMBIVALENCE - Jak může zdravotník vnímat a řešit svou ambivalenci vzhledem k nemotivovaným pacientům, Mgr. Pavel Brenkus

Pořadatel:
Psychologická sekce ČDS pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP
odborný garant doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Registraci na akci a další informace naleznete na www.gsymposion.cz 
Místo konání:
Hotel Belvedere
Milady Horákové 479/19
170 00 Praha 7

Organizační zajištění:
GALÉN-SYMPOSION s.r.o.
Břežanská 10
100 00 Praha 10