Novinky‎ > ‎

Oznámení pro členy AKP ČR týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

přidáno: 6. 12. 2018 4:13, autor: Jan Bažant

Oznámení pro členy AKP ČR
týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
Novela nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2018.

V rámci novely se psycholog ve zdravotnictví, potažmo klinický psycholog, může oficiálně vzdělávat v oboru psychoterapie a po úspěšném absolvování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie užívat označení odbornosti psychoterapeut.

Viz příloha č. 1 tohoto nařízení:
11. Psycholog ve zdravotnictví
Bod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů
    1    Klinická psychologie                     Klinický psycholog
    2    Dětská klinická psychologie        Dětský klinický psycholog
    3    Psychoterapie                                Psychoterapeut

Celé znění vládního nařízení viz odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie do září t.r. neexistoval. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vzdělávání a nelékařských profesí pověřilo vytvořením tohoto programu IPVZ, konkrétně Subkatedru klinické psychologie, kterou zastupuje PhDr. Pavel Král. Ph.D.

Dr. Král v průběhu října a listopadu svolal dvě pracovní schůzky, na kterých zástupci profesních odborných organizací, IPVZ a MZ ČR diskutovali o podobě nově vznikajícího vzdělávacího programu.

Dovolujeme si vás informovat o průběhu druhé schůzky formou oficiálních zápisů, které byly pořízeny. Zápisy zapsali zástupci AKP ČR a Dr. Král.

Oba zápisy tvoří součást tohoto sdělení, věnujte jim, prosím, vaši dostatečnou pozornost.

Děkuji,
se srdečným pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka