Novinky‎ > ‎¦¦ Psychoterapie‎ > ‎

Oznámení ve věci společného vyjádření AKP ČR a ČPtS ČLS JEP k dokumentárnímu pořadu "Infiltrace: Obchod se zdravím"


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o postupu a prvním stanovisku AKP ČR a ČPtS ČLS JEP ve výše uvedené věci.
Věnujte, prosím, svoji pozornost tomuto odkazu, který Vám umožní shlédnout uvedený pořad
v archívu České televize http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1092813857-infiltrace/417235100061001-obchod-se-zdravim a dále tento odkaz, který Vám přiblíží vyjádření paní režisérky a hlavní protagonistky k

Za obě naše profesní organizace jsme společně s Mgr. Zuzanou Svobodovou připravili vyjádření, která Vám dáváme na vědomí.
V první příloze je vyjádření delší, které jsme zaslali ČT1, v druhé příloze je vyjádření kratší, které jsme zaslali Ministru zdravotnictví ČR.
Aktuálně dnes vyšlo další naše vyjádření vytvořené ve spolupráci s paní redaktorkou Deníku Blesk, tvoří třetí přílohu našeho oznámení.

Dále připravujeme pro příslušný Zdravotnický a živnostenský odbor Magistátu hl.m. Prahy oznámení o neoprávněném označení profese psychoterapeut u Mgr. Lenky Krutilové, případně dalších, kteří v AKTIPU působí.

Oslovujeme také novináře a další média.
Jsou to první kroky, které jsme k dané věci podnikli a podnikáme. Samozřejmě přemýšlíme o dalších, kterými budeme moci představit odborné i laické veřejnosti vzdělávání a možnosti péče oboru klinická psychologie a psychoterapie.

Stanoviska Vám dáváme k dispozici, pokud to bude vhodné, můžete jako členové jedné nebo druhé odborné společnosti, adekvátně použít.
Uvítáme Vaše další nápady, připomínky a komentáře.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová                                        PhDr. Karel Koblic
prezidentka AKP ČR                                      předseda ČPtS ČLS JEP
Ke Karlovu 2                                                  Sokolská 31
128 00 Praha 2                                              120 00 Praha 2

V Praze dne 25. 5. 2018