Novinky‎ > ‎

Vydávání diplomu celoživotního vzdělávání

přidáno: 20. 12. 2018 4:16, autor: Jan Bažant

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (dále jen AKP ČR) vydává předpis, který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54.

Pro potřebu realizace dohody mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR o navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h) zajišťuje AKP ČR agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV).

Diplom CŽV bude vydáván na dobu 5 let s platností od 1.1.2019 při dodržení požadavků uvedených v Předpisu. Na období do 21.1.2019 stanovuje AKP ČR pro vydávání Diplomu CŽV následující, dočasně platný postup.

Pro vyplnění žádosti byl zřízen web na adrese czv.akpcr.cz.

Web celoživotního vzdělávání