Spolek AKP ČR je profesní, odborná organizace s právní subjektivitou, která má oblastní pobočky. Oblastní pobočky nejsou pobočnými spolky a nemají právní subjektivitu. Spolek působí na území České republiky, hlavní sídlo má v Praze.

Oblastní pobočky (v Čechách, na Moravě a Slezsku a podle správních celků):

Hlavní sídlo AKP ČR:
Asociace klinických psychologů České republiky, z.s.
Ke Karlovu 455/2
128 00 Praha

Prezident AKP ČR:
Mgr. Zuzana Svobodová

Mob.: +420 608 303 521
E-mail: prezident@akpcr.cz

Tajemnice AKP ČR:
PhDr. Lenka Malátová

Tel.: +420 224 967 049 (v pracovní dny mimo pondělí)
E-mail: tajemnik@akpcr.cz

Bankovní účet:
Česká spořitelna: 1229309/0800

IČO: 14889781