Pobočky‎ > ‎

Jižní Čechy


předseda

Mgr. Eva Kravarová Ph.D.

tel.: +420 736 775 404
e-mail: evakravarova@seznam.cz

místopředseda

PhDr. Zdeňka Brujová

tel.: +420 387 312 622
e-mail: brujova.z@atlas.cz

tajemník

PhDr. Zdeňka Šírková

tel.: +420 380 712 106
e-mail: zdenkasirkova@centrum.cz
 
pokladník

Mgr. Petra Valkony

mob.: +420 725 918 981
e-mail: petravalkony@centrum.cz

Sídlo pobočky:
Asociace klinických psychologů ČR, z.s.
Pobočka Jižní Čechy
Nádražní 17
370 01 České Budějovice
Adresa není určena pro korespondenci, korespondenční adresu najdete níže.

Kontaktní adresa:
PhDr. Zdeňka Brujová
Klavíkova 13
370 04 České Budějovice

Bankovní účet pobočky:
ČSOB: 277312568/0300

IČO: 70804991

Kontakt na žádosti o udělení souhlasného stanoviska odborné akci - akreditace vzdělávacích akcí:
Mgr. Václav Šnorek
Psychiatrické oddělení
Nemocnice České Budějovice
Boženy Němcové 54
370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 878 706
e-mail: vaclav.snorek@gmail.com