Placení poplatku za členství v Asociaci klinických psychologů České republiky, z.s.

Roční poplatek za členství v AKP ČR se platí v následující výši:
  • řádní členové s vlastní praxí - 2500 Kč
  • řádní členové, zaměstnanci - 2000 Kč
  • mimořádní členové a řadní členové v předatestační přípravě - 1000 Kč
Poplatek se hradí nejpozději k poslednímu únoru daného roku. Číslo účtu najdete na stránce místně příslušné pobočky. Pokud posíláte peníze z jiného účtu než z účtu vedeného na vlastní jméno, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. O výši poplatku a případné slevě za členství pro nepracující důchodce a členy na mateřské dovolené rozhoduje místně příslušná pobočka. Neuhrazení poplatku za členství může být důvodem k ukončení členství (Stanovy, článek V., odst. 2).