Placení poplatku za členství

Roční poplatek za členství v AKP ČR se platí v následující výši (aktualizace dne 9.1.2021):

   • řádný člen, psycholog ve zdravotnictví, aktuálně vykonávající povolání ve zdravotnickém zařízení - 1 000 Kč

   • řádný člen, klinický psycholog, zaměstnanec, aktuálně vykonávající povolání ve zdravotnickém zařízení - 2 500 Kč

   • řádný člen, klinický psycholog, poskytovatel zdravotní péče, aktuálně vykonávající povolání ve zdravotnickém zařízení - 6 000 Kč

   • mimořádný člen, psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog, aktuálně nevykonává povolání klinického psychologa (odchod do starobního důchodu, dlouhodobá nemoc, apod. ) - o výši poplatku rozhoduje místně příslušná pobočka.

Poplatek se hradí nejpozději k poslednímu dni měsíce února daného kalendářního roku. Číslo účtu najdete na stránce místně příslušné pobočky nebo níže. Máte-li nejasnosti o platbě, kontaktujte radu nebo pokladníka místně příslušné pobočky. Pokud posíláte peníze z jiného účtu, než z účtu vedeného na vlastní jméno, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Neuhrazení poplatku za členství může být důvodem k ukončení členství (Stanovy, článek VI., 2).

Účty poboček

Nenechte se zaskočit a zajímejte se na pobočce o stavu plateb členských příspěvků.