Adresář psychiatrů a klinických psychologů ČR

Informační středisko Národního ústavu duševního zdraví již od roku 1972 připravuje a vydává adresáře psychiatrů České republiky. Tato činnost byla dne 9. února 2001 v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zaregistrována Úřadem pro ochranu osobních údajů pod č. 752/001, a byl s ní tedy Úřadem vysloven souhlas.

Od roku 2020 je adresář díky spolupráci s Asociací klinických psychologů ČR nově doplněn o klinické psychology, kteří poskytli své údaje pro adresář a vyslovili s jejich zveřejněním souhlas.