Nabídky online krizové intervence

Velmi si vážíme ochoty klinických psychologů nabídnout pomoc v rámci uvolněné kapacity provozu klinicko-psychologických praxí. Vzhledem k ukončení opatření VZP o poskytování distanční péče ke dni 30.6.2020, coby poslední zdravotní pojišťovny umožňující takovou formu, není již možné distanční péči ve zdravotnictví nabízet. Provoz databáze nabídek online krizové intervence je proto ukončen.

AKP ČR ve věci týkající se šíření viru COVID 19 připomíná, že klinických psychologů se týkají stejná nařízení a doporučení jako všech zdravotníků.

ke dni 1.6.2020

Důležité kontakty a informace

Další zdroje informací o COVID-19: SZÚ, WHO, IHME, Worldometers

Informační materiály ke COVID-19