AKP ČR ve věci týkající se šíření viru COVID 19 připomíná, že klinických psychologů se týkají stejná nařízení a doporučení jako všech zdravotníků.

ke dni 2.9.2020

Přehledný, obecný a diferencovaný postup v případě výskytu symptomů respiračního onemocnění je možné najít zde. Algoritmus testování metodou PCR je zde.

Důležité kontakty a informace

Další zdroje informací o COVID-19: SZÚ, WHO, IHME, Worldometers

Sledujte nový portál Vlády České republiky COVID.GOV.CZ.

Informační materiály ke COVID-19