Celoživotní vzdělávání

Potřebujete se zeptat na něco ohledně celoživotního vzdělávání?

Napište nám na czv@akpcr.cz

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (dále jen AKP ČR) vydává předpis, který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54.

Pro potřebu realizace dohody mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR o navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h) zajišťuje od 1.1.2019 AKP ČR agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV). Diplom CŽV bude vydáván na dobu 5 let s platností při dodržení požadavků uvedených v Předpisu.