AKP ČR‎ > ‎

Prezidium

Prezidium má koordinační, informační a výkonnou funkci. Řídí AKP ČR v době mezi valnými hromadami. Ve své činnosti je zodpovědné valné hromaděJe tvořeno členy, kteří jsou přímo voleni valnou hromadou a dále předsedy oblastních pobočekna jednání  prezidia může předsedu oblastní pobočky zastoupit místopředseda této pobočky s hlasovacím právem. Funkční období prezidia je čtyřleté, schází se pravidelně každé první pondělí v měsíci, mimo měsíce letních prázdnin.
Usnášení schopné je při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na řádně svolané schůzi; přijatá usnesení jsou závazná pro všechny orgány a všechny členy spolku.

Mgr. Hana Jahnová

prezidentka AKP ČR, členka Odborné rady AKP ČR

PhDr. Božena Sulženková

viceprezidentka AKP ČR, členka Odborné rady AKP ČR

PhDr. Lenka Malátová

tajemnice AKP ČR, členka Odborné rady AKP ČR

PhDr. Jitka Krejčová

pokladní Prezidia AKP ČR

PhDr. Karel Koblic

člen Prezidia AKP ČR, člen Odborné rady AKP ČR, zástupce pro dohodovací řízení


Korespondenční adresa:

VFN, areál Dětské nemocnice Karlov
Ke Karlovu 455/2
128 00 Praha 2