Asociace klinických psychologů České republiky je profesním sdružením, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR. Zastupuje je při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních s pojišťovnami, při výběrových řízeních apod. Dohlíží také nad průběžným vzděláváním svých členů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru. Jako řádně registrovaný spolek má AKP ČR své stanovy a organizační řád, ve kterých jsou popsány podrobně práva a povinnosti členů.


Přihláška ke členství

Kooperativa

Partnerské organizace

IPVZ Subkatedra klinické psychologie