Vážení návštěvníci stránek AKP ČR, dovolujeme si vás upozornit, že v současné době probíhá výstavba nových webových stránek asociace. Omlouváme se, pokud na současných stránkách nenajde vámi hledané informace. Nové webové stránky budou spuštěny do konce tohoto kalendářního roku. Děkujeme za pochopení.

Dne 1.10.2018        Prezidium AKP ČR

AKP ČR je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. a současně profesní organizací dle zákona č. 96/2004 Sb.. Spolek AKP ČR je stavovská, dobrovolná, samosprávná, profesní, odborná organizace s právní subjektivitou, která má své oblastní pobočky.

Účelem AKP ČR je podpora profesních zájmů klinických psychologů, dětských klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví sdružených v AKP ČR a rozvoj oboru klinická psychologie.

AKP ČR zastupuje svoje členy při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami, při výběrových řízeních, apod. Dohlíží také nad celoživotním vzděláváním svých členů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru. Jako řádně registrovaný spolek má AKP ČR své stanovy a organizační řád, ve kterých jsou popsány podrobně práva a povinnosti členů.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Web celoživotního vzdělávání

Přihláška ke členství

Kooperativa

Partnerské organizace

IPVZ Subkatedra klinické psychologie
Vzdělávací akce IPVZ


Volná pracovní místa

Modré značky = zaměstnání ve zdravotnictví.