Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

38. Psychologické dny

16.-18.9.2020
  • Tradiční konference ČMPS a katedry psychologie FF UP. Program je sestavován ze sympozií sekcí ČMPS a jednotlivých plenárních přednášek. Součástí budou panelové diskuse na téma vzdělávání v psychologii, regulace a etické otázky psychologické profese ad.
Místo konání:

Umělecké centrum FF UP, Olomouc (konvikt)

Pořadatel

ČM Psychologická společnost, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Kladenská 48

160 00 Praha 6

Vloženo: 14.2.2020

5. klinicko-logopedické sympozium - OROFACIÁLNÍ REHABILITACE

19.-20.6.2020
  • Orofaciální rehabilitace - různorodé koncepty
Místo konání:

Purkyňův ústav

Albertov 4

120 00 Praha 2

Pořadatel

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

Kontakt na pořadatele:

Hvozdnice 34

252 05 Hvozdnice

Vloženo: 11.2.2020

Ericksonovská (hypno)terapie při zvládání bolesti

15.-16.6.2020

Lektor: Rob McNeilly, MBBS

Témata:

  • Funkce a význam bolesti, pohled ericksonovských a na řešení zaměřených přístupů
  • efektivní postupy pro zvládání bolesti při práci s různými klienty
  • živé konzultace a intenzivní praktický trénink
Místo konání:

Biskupské nám. 2

Olomouc

Pořadatel

Dalet z.s.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 7.2.2020

RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

26.3.-1.9.2020

Lektorský tým tvoří PhDr. Daniel Žákovský a Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Výcvik je rozdělen do čtyř dvoudenních setkání:

  1. Principy přístupu zaměřeného na řešení, obecná struktura sezení s využitím meditačních technik, úvod do meditačních technik
  2. Druhy meditačních / kontemplativních postupů, práce se zdroji v konverzaci i v meditaci, různé meditační postupy.
  3. Mapování změn, závěrečné intervence, práce s meditacemi mezi sezeními, další meditační postupy.
  4. Prezentace případů z vlastní praxe účastníků včetně detailního rozboru využité meditace a jejího zakontextování do procesu terapie.

Předběžné přihlašování prostřednictvím mailu: info@dalet.cz.

Místo konání:

Dalet

Kubíčkova 19

Olomouc

Pořadatel

Dalet z.s.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 7.2.2020

Supervizní seminář v Rorschachově metodě a Tematicko - apercepčním testu

6.3.2020

Kurz je určen zejména klinickým psychologům, dětským klinickým psychologům a psychologům ve zdravotnictví, kteří v klinické praxi používají Rorschachovu metodu a Tematicko - apercepční test. Výhodou pro účastníky je absolvování základního kurzu v Rorschachově metodě. Školící akce je koncipována jako teoreticko - praktická. V první části kurzu bude věnována pozornost interpretaci výsledků Rorschachovy metody, Tematicko – apercepčního testu, případně dalších psychodiagnostických metod v rámci konkrétního klinického vyšetření (kazuistiky). Druhá část kurzu bude zaměřena teoreticky - na vybraná témata z Rorschachovy metody a Tematicko – apercepčního testu v klinické praxi.

Místo konání:

SANVIA s.r.o.

U Tří lvů 4

370 01 České Budějovice

Pořadatel

SANVIA s.r.o. - Ordinace psychiatrie a klinické psychologie

Kontakt na pořadatele:

U Tří lvů 4

370 01 České Budějovice

Vloženo: 7.2.2020

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2020 - odborná konference

13.-14.3.2020

Biopsychosociální přístup v medicíně.

Registrace: www.plstbk.cz v sekci „pro odborníky"

Účastnický poplatek: 1200 Kč, studenti VŠ 800 Kč

Místo konání:

Městské kulturní zařízení

Masarykova 307/20

Šternberk

Pořadatel

Psychiatrická léčebna Šternberk

Kontakt na pořadatele:

Olomoucká 1848/173

Šternberk

Vloženo: 3.2.2020

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoterapie

3.-5.4.2020

Téma: Skupina a sen

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít sociální snění, vyslechnout přednášky Gily Ofer (izraelská psychoanalytička a skupinová analytička) a Kamily Ženaté (akademická malířka a skupinová analytička). Součástí programu bude také skupinové snění (dreaming matrix) vedené Gilou Ofer.

Místo konání:

Praha, centrum, místo bude upřesněno

Pořadatel

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

Malá Štupartská 1

110 00 Praha 1

Vloženo: 3.2.2020

19. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH - Sympozium AKP ČR pobočka Severní Morava

28.-30.3.2020

"Rouby a roupy aneb Co psychoterapii prospívá a co škodí?"

Praktické aplikace psychodynamických poznatků pro každodenní práci s náročnými pacienty.

Místo konání:

Malenovice - konferenční centrum KAM

Pořadatel

AKP ČR pobočka Severní Morava

Kontakt na pořadatele:

PN Opava

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 6.1.2020