Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Aktuální vzdělávací akce IPVZ, katedra klinické psychologie

(seřazeno od nejbližších termínů)

Psychiatrické diagnózy

Pro fyzioterapeuty, psychoterapeuty, lékaře a další odborníky

31.3.2023

 • Část osobnostní charakteristiky pacientů často určuje způsob jejich stonání i vytváření terapeutického vztahu. Považujeme proto za velmi užitečné znát manifestní projevy onemocnění u psychiatrických pacientů a vědět, co může terapeut při této práci čekat a zároveň si být vědom limitů účinnosti léčby.

 • Cílem odborného kurzu je interaktivní formou seznámit účastníky s praktickým pohledem na duševní nemoc, základními pojmy a přehledem psychiatrických diagnóz.

 • U úzkostně depresivních poruch, psychóz, psychosomatických onemocnění a poruch osobnosti se více podíváme na specifika v komunikaci nemocných a pomáhajícího personálu, pracovní kontakt, motivaci k léčbě a cíle spolupráce pak shrneme jako „přiměřený přístup“.

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

Na Vyhlídce 582

Dobřichovice

Vloženo: 7.10.2022

Časová osa 2

Bio-psycho-sociální anamnéza

2.- 4.6.2023

 • Pokračující praktický kurz navazující na část I, který je určený pro absolventy akreditovaného kurzu Bio-psycho-sociální anamnéza v délce minimálně 20h.

 • Kurz slouží k upevnění a rozšíření získaných znalostí a dovedností, zejména systemického uvažování v psychosomatice a tématu rodových posloupností a transgeneračního přenosu vzorců stonání a psychosomatického zpracování traumatických emocí. Účastníci přinášejí k diskuzi a propracování časové osy svých pacientů. Pracuje se s modelovými časovými osami, které jsou zpracovány lektory a s anonymizovanými časovými osami pacientů.

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

Na Vyhlídce 582

Dobřichovice

Vloženo: 7.10.2022

Časová osa 1

Konference Bio-psycho-sociální anamnéza

17.-19.2.2023

 • Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi. Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví.

 • Teoretickým základem časové osy je systemické pojetí rodiny jako sociální dělohy, kde je člověk vyživován a připravován pro samostatnou existenci a odkud vychází do velkého světa, s různým vybavením. Rodina ve svém vývojovém cyklu prochází přes vývojové prahy a mezníky, kdy v rodinách nacházíme častější výskyt různého stonání u jednotlivých členů rodiny. Vznik příznaků může být podmíněn působením systémových sil a může sloužit k fungování či udržování rovnováhy systému.

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

Na Vyhlídce 582

Dobřichovice

Vloženo: 7.10.2022

Vývojová psychologie – předškolní období

1.12.2022

 • V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.

 • První kurz s názvem „předškolní období“ nám přiblíží raný psychický vývoj dítěte včetně vývojových úkolů prenatálního období, symetrický či asymetrický vztah matka dítě a formování attachmentu.

 • Diskutován bude také význam individuální péče o dítě do 3 let věku a průběh separace a individuace.

 • Seznámíme se také s popisem osobnosti dítěte v batolecím období a dítěte v předškolním věku.

 • V neposlední řadě zmíníme též význam otcovské a mateřské péče a její specifika.

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

128 00 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 7.10.2022

Vývojová psychologie – předškolní období

1.12.2022

 • V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.

 • První kurz s názvem „předškolní období“ nám přiblíží raný psychický vývoj dítěte včetně vývojových úkolů prenatálního období, symetrický či asymetrický vztah matka dítě a formování attachmentu.

 • Diskutován bude také význam individuální péče o dítě do 3 let věku a průběh separace a individuace.

 • Seznámíme se také s popisem osobnosti dítěte v batolecím období a dítěte v předškolním věku.

 • V neposlední řadě zmíníme též význam otcovské a mateřské péče a její specifika.

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

128 00 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 7.10.2022

Vývojová psychologie – Dospělost, partnerské vztahy, seniorské období

16.12.2022

 • Poslední kurz naší třídílné série s prof. Šulovou se bude věnovat období dospělosti, partnerským vztahům a seniorskému období.

 • Řešeny budou partnerské a rodinné vztahy, rodina a její dynamika a struktura, aktuální změny. Jaké jsou charakteristické znaky současné české rodiny? Jaké faktory ovlivňují volbu partnera?

 • Hovořit budeme také o otázkách rozpadu rodiny, možných dopadech rozvodu a rozpadu rodiny na děti, porozvodovém uspořádání a kladech a záporech střídavé péče.

 • Kurz uzavřeme tématem stárnutí a staří, aktivní přípravy na stáří, bio, psycho sociálních aspektů stárnutí a stáří, mezigeneračním poselstvím. Jací jsou senioři a jejich rodinné vztahy?

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

12800 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 13.7.2022

Vývojová psychologie – Mladší školní věk a dospívání

2.12.2022

V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.


 • Druhý kurz se bude věnovat období mladšího školního věku a dospívání.

 • Témata první části kurzu:

  • dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na školu

  • nástup dítěte do školy, školní zralost, adaptace na školu, součinnost školáka učitele a rodičů

  • co je školní úspěch, jak mohou rodiče usnadnit dítěti školní léta

  • vývojové úkoly dítěte mladšího školního věku..

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

12800 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 13.7.2022