Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

17.1.2020

Program zabezpečí teoretický vhľad a praktický tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Ponúka princípy terapie hrou a psychoanalytické pochopenie toho, čo sa deje v detskej psychike, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Symbolická hra dieťaťa nám sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo nachádza a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.

Místo konání:

Klimentská 1443/50

110 00 Praha

Pořadatel

Self Creation s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mlynská 1

040 01 Košice

Vloženo: 8.10.2019

Výroční odborná konference u příležitosti 25 let od založení pobočky AKP ČR Východní Čechy

30.11.2019

PROGRAM

otevřený program pro veřejnost
  • Panovský, Evžen - Historie východočeské pobočky AKP ČR
  • Pospíchal, Martin - Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví
  • Malá, Karolína - Münchhausenův syndrom
  • Pöslová, Blanka - Rodinná terapie v praxi
  • Nikolai, Tomáš - Kreativita neurodegenerativních onemocnění
  • Bažant, Jan - Kazuistiky z posuzování zdravotní a pracovní způsobilosti
  • Ďurech, Oldřich - Kazuistiky dětí s PAS v ambulanci klinického psychologa
Místo konání:

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Průmyslová 395

532 10 Pardubice - Černá za Bory

Pořadatel

AKP ČR Východní Čechy

Kontakt na pořadatele:

Na Okrouhlíku 899

530 03 Pardubice

web: https://vychodni-cechy.akpcr.cz/

Vloženo: 3.10.2019

Jacobsonova progresivní svalová relaxace - Psychosomatika

25.-26.10.2019

Seminář je zaměřený na osvojení metodiky Jacobsonovy progresivní svalové relaxace podle klinicky ověřené modifikace Borkovce a Bernsteina. Absolvent získá znalosti metodiky a sebezkušenost v rámci postupného napínání a uvolňování 16 svalových skupin s cílem dospět ke schopnosti navodit si uvolnění pomocí samotného mentálního zaměření.

Místo konání:

CMTF UP

Univerzitní 22

779 00 Olomouc

Pořadatel

Institut sociálního zdraví, CMTF

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

779 00 Olomouc

Vloženo: 27.9.2019

32. Česko-slovenská psychoterapeutická konference 2019

13.-16.11.2019

Kompetence a osoba psychoterapeuta

Místo konání:

Hotel JANA

Přerov

Pořadatel

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

LÉKAŘSKÝ DŮM

Sokolská 490/31

120 00 Praha 2

Vloženo: 27.9.2019

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) - akreditovaný osmitýdenní tréning mindfulness

29.10.-18.12.2019

Klinicky ověřený program nejen pro pravidelnou psychohygienu, snížení stresu, sebezkušenost a prevenci vyhoření.

Lektor: Mgr. Jaroslav Chýle, předseda Centra pro mindfulness, z.s.

Kniha: http://zivotpohroma.cz/

Místo konání:

Dlouhá 2

110 00 Praha 1

Pořadatel

Mgr. Jaroslav Chýle

Kontakt na pořadatele:

MERITUM ADVISORS, s.r.o.

Pod Klaudiánkou 1028/3

147 00 Praha 4

Vloženo: 27.9.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

Úvod do terminologie a základní filosofie

14.12.-15.12.2019

Seznámení se se základními termíny a východisky transakční analýzy.

Místo konání:

Lázně Jeseník

Kontakt na pořadatele:

S.E.N.A.s.r.o. PhDr.Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 28.3.2019