Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

19½. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

9.10.2021 - 11.10.2021

 • Náročný pacient v psychoterapii aneb kdy a proč běžné metody selhávají?

 • Psychodynamická teorie a praktické modifikace léčby a s další praktické příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností

Místo konání:

Konferenčním centru KAM

Malenovice 146

Pořadatel

AKP ČR

pobočka Severní Morava

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická léčebna

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 21. 7 .2021

Zdroje informací a znalostí pro obory psychiatrie a psychologie

mimořádný webcast

31.5.2021 - 13.12.2021
30.9.2021 - 14.10.2021
29.11.2021 - 13.12.2021

 • Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními způsoby a nejlepšími cestami, které mohou využít pro cílené vyhledávání potřebných odborných informací a dostat se rychle k ověřeným informačním zdrojům, ideálně k získání fulltextových dokumentů on-line


Obsah kurzu:

 • Databáze vědeckých lékařských informací, elektronické informační zdroje

 • On-line přístup přes Národní lékařskou knihovnu, volně přístupné a licencované databáze NLK

 • Metody vyhledávání (analytické, intuitivní), příprava rešeršního postup, vyhledávací operátory

 • Praktické rešeršní příklady z oboru psychologie

 • Přístupy do databází odborných informací, databáze MEDLINE a EMBASE

 • Odborné on-line databáze specializované na oblasti psychologie

 • Přístup přes odborné společnosti v oblasti psychologie

 • Vyhledávání elektronických knih z oboru psychologie

 • Přístupy přes univerzity, jiné možnosti přístupů, volné vyhledávání na internetu


Aktuální kurz zahájen 31.5. 2021

Další termíny vypsány: 30.9.2021 - 14.10.2021 a 29.11.2021 - 13.12.2021

Místo konání:

on-line (webcast)

Pořadatel

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Eva Morávková

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: moravkova@ipvz.cz

Vloženo: 9. 6 .2021

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021