Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Kurz Integrativní psychoterapie

21.1.2021 - 3.12.2021

 • Kurz probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek a pátek, je možno se účastnit i jen jednoho dvoudnu

 • možnost účasti i na jednom z 10 víkendů v r. 2021

 • Lektor PhDr. Magdalena Frouzová

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Bělohorská 93, 169 00 Praha 6

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

Vloženo: 7. 10 .2020

5tiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii

Souhlas komise pro zdravotnictví

od 16.1.2021

 • Jde o základní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik probíhající ve skupinách, komunitě i v individuální psychoterapii

 • Obsahuje vedle teorie a supervize širokou nabídku nácviku dovedností

Místo konání:

Centrum integrativní psychoterapie Praha 6, jednou ročně týden ve Špindlerově Mlýně

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 7. 10 .2020

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces

PRÁCE S DEFENZÍ A MOTIVACÍ

22.5.2021 - 23.5.2021

 • Lektoři: MUDr. Alena Procházková a PhDr. Magdalena Frouzová

 • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 7. 10 .2020

Základní kurz transakční analýzy TA 101

ZÁKLADNÍ KURZ

29.11.2020 - 30.11.2020

 • Seznámení se základními principy a teoriemi transakční analýzy


Bližší informace obdrží přihlášení cca měsíc před realizací e-mailem. V případě vyhlášení nových epidemiologických opatření, která by se dotýkala realizace kurzu, budou přihlášení informováni v zápětí.

Místo konání:

NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno

Pořadatel

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D, PTSTA (P)

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7, 149 00 Praha 4

e-mail: blanka.cepicka@sena-praha.cz

Vloženo: 5. 10 .2020

3. běh výcviku v terapii hrou

nedirektivní přístup

22.1.2021 - 21.12.2022

 • Nedirektivní přístup v terapii hrou

 • Osvojíte si komplexní terapeutický přístup v terapii hrou

 • Efektivní nástroj pro práci s traumatizovanými dětmi, ADHD, děti s enkoprézou a enurézou, úzkostné a děti s poruchami chování

 • Výcvik je v souladu s nejnovějšími poznatky o attachmentu a neurovývoje

 • Zaměřen prakticky na nácvik práce s dětskou klientelou

Místo konání:

Plzeň

Pořadatel

Play Therapy Institut Bratislava

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Barbora Sládeková

Sama Chalupku 9, Bratislava

e-mail: barbora12@yahoo.com

Vloženo: 10. 9 .2020