Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

On-line Základní kurz Učení zABAvou

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v praxi

4.2.2021 - 22.4.2021

  • Jedná se o kurz základů aplikované behaviorální analýzy (ABA), který je určen lidem pečujícím o děti a mládež s poruchami vývoje (autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči aj.), které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

  • Skupinové školení pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA), je ekonomický a efektivní způsob, jak vybavit co největší počet rodičů a dalších pečujících osob účinnými nástroji pro rozvoj jejich dětí

  • Praktické dovednosti získané na jednotlivých setkáních kurzu mohou účastníci ihned začít používat při své každodenní práci s dětmi. Námi nabízený kurz je jedinečný tím, že účastníci mají možnost v průběhu kurzu od lektorů získat zpětnou vazbu na základě zaslaných videí práce účastníků s dítětem

Místo konání:

on-line (Zoom)

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 41731

e-mail: diana.pavljuk@seznam.cz

Vloženo: 15. 1 .2021

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces

PRÁCE S DEFENZÍ A MOTIVACÍ

22.5.2021 - 23.5.2021

  • Lektoři: MUDr. Alena Procházková a PhDr. Magdalena Frouzová

  • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 7. 10 .2020