Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Výcvik v KIP - Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii 2020

3.9.2020-31.12.2024
  • Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá NOVÝ výcvik schválený pro zdravotnictví.
  • Výcvik se otvírá na podzim 2020 a jeho hlavní část bude probíhat v Praze, sebezkušenostní skupina mimo Prahu.
  • Uzávěrka přihlášek je předběžně stanovena na 30. 6. 2020.
  • Výcvik organizačně zajišťuje: PhDr. Leona Dyrehauge
  • V případě zájmu o zapojení se do výcviku se prosím hlaste na její e-mail: leonadyrehauge@gmail.com K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy.
Místo konání:

Praha

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. - ČSKIP

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická klinika

FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 3.3.2020

38. Psychologické dny

16.-18.9.2020
  • Tradiční konference ČMPS a katedry psychologie FF UP. Program je sestavován ze sympozií sekcí ČMPS a jednotlivých plenárních přednášek. Součástí budou panelové diskuse na téma vzdělávání v psychologii, regulace a etické otázky psychologické profese ad.
Místo konání:

Umělecké centrum FF UP, Olomouc (konvikt)

Pořadatel

ČM Psychologická společnost, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Kladenská 48

160 00 Praha 6

Vloženo: 14.2.2020

5. klinicko-logopedické sympozium - OROFACIÁLNÍ REHABILITACE

19.-20.6.2020
  • Orofaciální rehabilitace - různorodé koncepty
Místo konání:

Purkyňův ústav

Albertov 4

120 00 Praha 2

Pořadatel

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

Kontakt na pořadatele:

Hvozdnice 34

252 05 Hvozdnice

Vloženo: 11.2.2020