Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží - Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

13.-14.12.2019

Seminář cílí na téma traumatizace v dětství a vztahovou vazbu. Porozumění traumatu jako základnímu etiopatogenetickému faktoru dává terapeutovi možnost smysluplně konceptualizovat případ, plánovat terapii a vybírat účinné terapeutické nástroje.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého

Univerzitní 22

Olomouc

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Institut sociálního zdraví

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Vloženo: 19.11.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

6.-7.1.2020

Seznámení se základními koncepty transakční analýzy

Lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA-P

Místo konání:

Brno

Pořadatel

S.E.N.A.s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 5.11.2019

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

17.1.2020

Program zabezpečí teoretický vhľad a praktický tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Ponúka princípy terapie hrou a psychoanalytické pochopenie toho, čo sa deje v detskej psychike, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Symbolická hra dieťaťa nám sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo nachádza a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.

Místo konání:

Klimentská 1443/50

110 00 Praha

Pořadatel

Self Creation s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mlynská 1

040 01 Košice

Vloženo: 8.10.2019