Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Aktuální vzdělávací akce IPVZ, katedra klinické psychologie

(seřazeno od nejbližších termínů)

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie- 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

13.1.2022 - 14.1.2022

 • V lednu: psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 8.12.2021

Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2022 - 2026

5tiletý výcvik schválený pro zdravotníky i nezdravotníky

22.1.2022 - 23.12.2022

 • Teoretický přednáškový seminář - Psychoterapie KBT - MUDr. Petr Možný


Zájemci o 5TILETÝ kurz či aktuální lednový seminář se hlaste na magdalena.frouzova@email.cz

Místo konání:

Emauzský klášter

Praha 2,

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut,

Apolinářská 4, Praha 2

kontakt: M. Frouzová, Bělohorská 93/2469, Praha 6, 16900,

Vloženo: 6.12.2021

ONLINE ZÁKLADNÍ KURZ UČENÍ ZABAVOU

Kurz získal akreditaci AKP ČR z. s. (12 kreditních bodů) a AKL ČR z. s. (15 kreditních bodů)

20.1.2022 - 14.4.2022

 • Již 6. běh úspěšného kurzu o 12 na sebe navazujících on-line setkáních zaměřených na osvojení základů aplikované behaviorální analýzy (ABA) v praxi s dětmi a mládeži s neurovývojovými poruchami

 • Praktické dovednosti pro rodiče, rodinné příslušníky a asistenty pracující s dětmi a mládeží s poruchami vývoje, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

 • Absolvování kompletního Základního kurzu (12 lekcí) je podmínkou pro vstup do Kurzu pro pokročilejší


Do konce listopadu 2021 zvýhodněná cena kurzovného

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.11 .2021

Relaxační a meditační techniky zaměřené na řešení

24.1.2022 - 10.5.2022

 • Výcvik se zaměřuje na praktický trénink relaxačních a meditačních (či kontemplativních) technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení

 • Různé meditační techniky (např. meditace všímavosti/mindfulness) tvoří stále významnější způsob práce v kontextu psychoterapie

 • V rámci tohoto výcviku bude kladen důraz na využití těchto postupů v souladu s přístupem zaměřeným na řešení

 • Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 2. 9 .2021

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021