Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Aktuální vzdělávací akce IPVZ, katedra klinické psychologie

(seřazeno od nejbližších termínů)

Výběrové řízení do terapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

30.9.2022

 • Výběrové setkáni do komplexního 5,5 letého programu v psychoterapii - logoterapii a existenciální analýze

 • Termín zahájení skupiny je stanoven na: 1.-3. 12. 2022 v DC, Vranov u Brna 7

Místo konání:

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly

Vranov 7

664 32 Vranov u Brna

Pořadatel

Institutut Pro Integrativní Psychoterapii A Psychologické Poradenství (IPIPAPP)

Kontakt na pořadatele:

IPIPAPP

Jarmily Glazarové 354/9E

779 00 Olomouc

Vloženo: 17.5.2022

Základy kognitivně behaviorální terapie insomnie (KBT-I)

9.6.2022 - 10.6.2022

 • Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) insomnie, která je odbornými spánkovými společnostmi doporučována jako metoda první volby v léčbě této spánkové poruchy

 • Kurz nabídne komplexní informace o insomnii, včetně úvodu do fyziologie spánku a návštěvy spánkové laboratoře

 • Odborný obsah kurzu byl schválen Evropskou společností pro výzkum spánku a Evropskou akademií pro KBT-I

Místo konání:

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748

250 67 Klecany

Pořadatel

Národní ústav duševního zdraví

Kontakt na pořadatele:

Topolová 748, 250 67 Klecany

Vloženo: 12.5.2022

5letý sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii

Schválení pro zdravotnitví

Od 1.6.2022

 • Garantem programu je Magdalena Frouzová

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Magdalena Frouzová

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Vloženo: 20.4.2022

19. psychosomatická konference

V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie?

16.6.2022 - 18.6.2022

 • 1. Psychoterapeutický přístup v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta (symptomy, diagnostika, rozhovor, edukace, intervence, kazuistiky, integrace, etika)

 • 2. Psychosomatický přístup v ordinaci klinického psychologa a fyzioterapeuta (metody, teorie, výzkum, kazuistiky, integrace, spolupráce s lékaři, týmy, etika)

 • 3. Psychosomatický přístup v týmu:

  • v ambulantní sféře

  • na stacionáři

  • na lůžkovém pracovišti

 • 4. Výzkum v psychosomatice

 • 5. Výuka psychosomatické medicíny u lékařů

Místo konání:

TUL

Studentská 1402/2

461 17 Liberec

Pořadatel

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Jáchymovská 385

460 10 Liberec

Vloženo: 28.2.2022