Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii psychoterapii 2020-24

15.3.2020-30.6.2024
 • Souhlas komise pro zdravotnictví ČLS JEP
 • Výcvik obsahuje sebezkušenostní (skupinovou i individuální), teoretickou a supervizní část s nadstavbovým nácvikem dovedností. Garantem Magdalena Frouzová, Skálův institut.
 • Info na www.skaluvinstitut.cz, přihlášky magdalena.frouzova@email.cz
Místo konání:

Praha - Centrum pro intergrativní psychoterapii o víkendech, Špindlerův Mlýn jednou ročně.

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut, o.p.s.

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Kontaktní adresa:

M. Frouzová

Bělohorská 93

169 00 Praha 6

Vloženo: 9.3.2020

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces - Práce s defenzí a motivací

18.-19.4.2020
 • Lektoři: MUDr. Alena Procházková, PhDr. Magdalena Frouzová
 • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery.
Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut, o.p.s.

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Kontaktní adresa:

M. Frouzová

Bělohorská 93

169 00 Praha 6

Vloženo: 9.3.2020

Kurz Integrativní psychoterapie

4.4.-13.12.2020
 • možnost účasti i na jednom z 10ti víkendů v r. 2020
 • Kurz probíhá jednou měsíčně o víkendu, je možno se účastnit i jen jednoho víkendu. Lektor PhDr. Magdalena Frouzová.
 • www.psychoterapie.info, www.skaluvinstitut.cz
Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

M. Frouzová

Bělohorská 93

169 00 Praha 6

Vloženo: 9.3.2020

Výcvik v KIP - Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii 2020

3.9.2020-31.12.2024
 • Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá NOVÝ výcvik schválený pro zdravotnictví.
 • Výcvik se otvírá na podzim 2020 a jeho hlavní část bude probíhat v Praze, sebezkušenostní skupina mimo Prahu.
 • Uzávěrka přihlášek je předběžně stanovena na 30. 6. 2020.
 • Výcvik organizačně zajišťuje: PhDr. Leona Dyrehauge
 • V případě zájmu o zapojení se do výcviku se prosím hlaste na její e-mail: leonadyrehauge@gmail.com K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy.
Místo konání:

Praha

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. - ČSKIP

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická klinika

FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 3.3.2020

38. Psychologické dny

16.-18.9.2020
 • Tradiční konference ČMPS a katedry psychologie FF UP. Program je sestavován ze sympozií sekcí ČMPS a jednotlivých plenárních přednášek. Součástí budou panelové diskuse na téma vzdělávání v psychologii, regulace a etické otázky psychologické profese ad.
Místo konání:

Umělecké centrum FF UP, Olomouc (konvikt)

Pořadatel

ČM Psychologická společnost, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Kladenská 48

160 00 Praha 6

Vloženo: 14.2.2020

5. klinicko-logopedické sympozium - OROFACIÁLNÍ REHABILITACE

19.-20.6.2020
 • Orofaciální rehabilitace - různorodé koncepty
Místo konání:

Purkyňův ústav

Albertov 4

120 00 Praha 2

Pořadatel

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

Kontakt na pořadatele:

Hvozdnice 34

252 05 Hvozdnice

Vloženo: 11.2.2020

KURZ SE ODKLÁDÁ

RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

26.3.-1.9.2020

Lektorský tým tvoří PhDr. Daniel Žákovský a Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Výcvik je rozdělen do čtyř dvoudenních setkání:

 1. Principy přístupu zaměřeného na řešení, obecná struktura sezení s využitím meditačních technik, úvod do meditačních technik
 2. Druhy meditačních / kontemplativních postupů, práce se zdroji v konverzaci i v meditaci, různé meditační postupy.
 3. Mapování změn, závěrečné intervence, práce s meditacemi mezi sezeními, další meditační postupy.
 4. Prezentace případů z vlastní praxe účastníků včetně detailního rozboru využité meditace a jejího zakontextování do procesu terapie.

Předběžné přihlašování prostřednictvím mailu: info@dalet.cz.

Místo konání:

Dalet

Kubíčkova 19

Olomouc

Pořadatel

Dalet z.s.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 7.2.2020

ZMĚNA TERMÍNU V JEDNÁNÍ

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoterapie

S ohledem na prohlášení bezpečnostní rady státu i s ohledem na realitu musíme s politováním letošní Jarní dny v termínu 3. – 5. dubna přesunout na příhodnější čas. Budeme v nejbližších dnech hledat vhodný podzimní termín a budeme vás o něm co nejdříve informovat. Děkujeme za pochopení, přejeme co nejpevnější zdraví a co nejvíce klidu v této neklidné době.
Za vedení Jarních dní
Mgr. Daniela Saifrtová a Magr. Denisa Schücková
3.-5.4.2020

Téma: Skupina a sen

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít sociální snění, vyslechnout přednášky Gily Ofer (izraelská psychoanalytička a skupinová analytička) a Kamily Ženaté (akademická malířka a skupinová analytička). Součástí programu bude také skupinové snění (dreaming matrix) vedené Gilou Ofer.

Místo konání:

Praha, centrum, místo bude upřesněno

Pořadatel

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

Malá Štupartská 1

110 00 Praha 1

Vloženo: 3.2.2020