Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

XI. česko-slovenská konference o logoterapii

INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI

16.10.2020 - 16.10.2020
 • Téma Konference: INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI
 • Na konferenci vystoupí například Dr. Katarína Loneková, Dr. Vlastimil Sojka, MUDr. Juraj Oravec s odbornými příspěvky z oblasti logoterapie
 • Součástí konferenčního programu jsou odborné bloky s přednáškami ale i odborné workshopyMísto konání:

Umělecké centrum Konvikt

Olomouc

Pořadatel

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc; Slovenský inštitút logoterapie SILOE; Katedra psychologie FF UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

779 00 Olomouc

Vloženo: 7. 8 .2020

Krizová intervence pro praxi

Krize a krizová intervence v kontextu biosyntetické psychoterapie

22.10.2020 - 24.10.2020
 • Jak se na náročné životní situace můžeme podívat skrz integrativní psychoterapeutický směr Biosyntéza?
 • Co můžeme pro klienty a pro sebe udělat v krizovém období?
 • Projevují se krize v životě muže a ženy stejně?
 • Kurz je určen všem, kteří se setkávají s klienty v těžkých životních situacích. Například zdravotníci, psychologové, fyzioterapeuté, porodní asistentky, učitelé zejména na speciálních školách, pracovníci v sociálních službách apod. Dále všem, co se zajímají o psychosomatiku, tělovou psychoterapii a osobní rozvoj.
Místo konání:

Centrum Therapies

Zelný trh 11

602 00 Brno

Pořadatel

Český institut biosyntézy, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Na Míčánce 1532/32

160 00 Praha 6

Vloženo: 4. 8 .2020

XV. konferecne Asociace manželských a rodinných poradců České republiky

Mezilidské vztahy 2: Důležité momenty

7.10.2020 - 9.10.2020

Příspěvky od odborník,ů z oblasti párového a rodinného poradenství a terapie zahrnující tři tématické okruhy:

 • momenty v párové a rodinné terapii/poradenství (práce s klienty)
 • momenty v partnerství a rodině (životní situace)
 • momenty v průběhu vztahu (procesy ve vztahu)

Součástí proramu je i plenární přednáška od SIMONY HERB z Rumunska, mezinárodní lektorky Emotionally focused couple therapy (terapeutického přístupu Párová terapie zaměřená na emoce)

Místo konání:

Hotel Dlouhé Stráně

Kouty nad Desnou

Pořadatel

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Velká Dlážka 44

750 02 Přerov

Vloženo: 23. 7 .2020

5letý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii

Souhlas komise pro zdravotnictví

7.9.2020 - 30.6.2024
 • Jde o základní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik probíhající ve skupinách, komunitě i v individuální psychoterapii
 • Obsahuje vedle teorie a supervize širokou nabídku nácviku dovdeností
 • Detailnější info www.skaluvinstitut.cz nebo 602 642 616
Místo konání:

Centrum integrativní psychoterapie Praha 6, jednou ročně týden ve Špindlerově Mlýně

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Vloženo: 25.6.2020

Výcvik v KIP - Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii 2020

3.9.2020-31.12.2024
 • Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá NOVÝ výcvik schválený pro zdravotnictví.
 • Výcvik se otvírá na podzim 2020 a jeho hlavní část bude probíhat v Praze, sebezkušenostní skupina mimo Prahu.
 • Uzávěrka přihlášek je předběžně stanovena na 30. 6. 2020.
 • Výcvik organizačně zajišťuje: PhDr. Leona Dyrehauge
 • V případě zájmu o zapojení se do výcviku se prosím hlaste na její e-mail: leonadyrehauge@gmail.com K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy.
Místo konání:

Praha

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. - ČSKIP

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická klinika

FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 3.3.2020

38. Psychologické dny

16.-18.9.2020
 • Tradiční konference ČMPS a katedry psychologie FF UP. Program je sestavován ze sympozií sekcí ČMPS a jednotlivých plenárních přednášek. Součástí budou panelové diskuse na téma vzdělávání v psychologii, regulace a etické otázky psychologické profese ad.
Místo konání:

Umělecké centrum FF UP, Olomouc (konvikt)

Pořadatel

ČM Psychologická společnost, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Kladenská 48

160 00 Praha 6

Vloženo: 14.2.2020