Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

28. konference Duševní zdraví mládeže

On-line

25. 6. 2021

 • Konference je zaměřená na vývoj psychiky u dětí a dospívajících

 • Autistické poruchy představují výzvu pro odborníky na veřejné zdraví

 • Emoce a jejich regulace se přesouvají do hlavního zájmu biologického výzkumu v dětské psychiatrii

Místo konání:

on-line (Olomouc)

Pořadatel

Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Ke Karlovu 460/11

120 00 Praha 2 - Nové město

Vloženo: 14.6.2021

Autogenní trénink II

Psychosomatika II

bio - psycho - sociální přístup k poruchám zdraví

25. - 26. 6. 2021

 • Vyšší stupeň autogenního tréninku zaměřený na imaginačně - meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí

 • V prohloubeném uvolnění navozeném autogenním tréninkem se účastníci učí otevírat spontánním meditacím, které mají často formu obrazových imaginací, a tak získávájí přímý kontakt se svým vnitřním světem

 • Prakticky zaměřený seminář pod vedením prof. Jozefa Hašta


Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 11.6.2021

Zdroje informací a znalostí pro obory psychiatrie a psychologie

mimořádný webcast

31.5.2021 - 13.12.2021
30.9.2021 - 14.10.2021
29.11.2021 - 13.12.2021

 • Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními způsoby a nejlepšími cestami, které mohou využít pro cílené vyhledávání potřebných odborných informací a dostat se rychle k ověřeným informačním zdrojům, ideálně k získání fulltextových dokumentů on-line


Obsah kurzu:

 • Databáze vědeckých lékařských informací, elektronické informační zdroje

 • On-line přístup přes Národní lékařskou knihovnu, volně přístupné a licencované databáze NLK

 • Metody vyhledávání (analytické, intuitivní), příprava rešeršního postup, vyhledávací operátory

 • Praktické rešeršní příklady z oboru psychologie

 • Přístupy do databází odborných informací, databáze MEDLINE a EMBASE

 • Odborné on-line databáze specializované na oblasti psychologie

 • Přístup přes odborné společnosti v oblasti psychologie

 • Vyhledávání elektronických knih z oboru psychologie

 • Přístupy přes univerzity, jiné možnosti přístupů, volné vyhledávání na internetu


Aktuální kurz zahájen 31.5. 2021

Další termíny vypsány: 30.9.2021 - 14.10.2021 a 29.11.2021 - 13.12.2021

Místo konání:

on-line (webcast)

Pořadatel

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Eva Morávková

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: moravkova@ipvz.cz

Vloženo: 9. 6 .2021

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021