Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Aktuální vzdělávací akce IPVZ, katedra klinické psychologie

(seřazeno od nejbližších termínů)

Vývojová psychologie – Dospělost, partnerské vztahy, seniorské období

16.12.2022

 • Poslední kurz naší třídílné série s prof. Šulovou se bude věnovat období dospělosti, partnerským vztahům a seniorskému období.

 • Řešeny budou partnerské a rodinné vztahy, rodina a její dynamika a struktura, aktuální změny. Jaké jsou charakteristické znaky současné české rodiny? Jaké faktory ovlivňují volbu partnera?

 • Hovořit budeme také o otázkách rozpadu rodiny, možných dopadech rozvodu a rozpadu rodiny na děti, porozvodovém uspořádání a kladech a záporech střídavé péče.

 • Kurz uzavřeme tématem stárnutí a staří, aktivní přípravy na stáří, bio, psycho sociálních aspektů stárnutí a stáří, mezigeneračním poselstvím. Jací jsou senioři a jejich rodinné vztahy?

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

12800 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 13.7.2022

Vývojová psychologie – Mladší školní věk a dospívání

2.12.2022

V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.


 • Druhý kurz se bude věnovat období mladšího školního věku a dospívání.

 • Témata první části kurzu:

  • dlouhodobá, střednědobá a krátkodobá příprava dítěte na školu

  • nástup dítěte do školy, školní zralost, adaptace na školu, součinnost školáka učitele a rodičů

  • co je školní úspěch, jak mohou rodiče usnadnit dítěti školní léta

  • vývojové úkoly dítěte mladšího školního věku..

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

12800 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 13.7.2022

Vývojová psychologie – Předškolní období

16.9.2022

V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.


 • První kurz s názvem „předškolní období“ nám přiblíží raný psychický vývoj dítěte včetně vývojových úkolů prenatálního období, symetrický či asymetrický vztah matka dítě a formování attachmentu.

 • Diskutován bude také význam individuální péče o dítě do 3 let věku a průběh separace a individuace.

 • Seznámíme se také s popisem osobnosti dítěte v batolecím období a dítěte v předškolním věku.

 • V neposlední řadě zmíníme též význam otcovské a mateřské péče a její specifika.

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

12800 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 13.7.2022

Základní kurz transakční analýzy

TA 101

7.10.2022 - 8.10.2022

 • Seznámení se základními pojmy a koncepty transakční analýzy


Nabídka hlavně pro kolegy a kolegyně z Moravy a i Slovenska

Místo konání:

Brno, NCONZO

Pořadatel

AKP ČR, Pobočka Jižní Morava

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 13.7.2022

Základní kurz transakční analýzy

TA 101

20.10.2022 - 21.10.2022

 • Seznámení se se základními koncepty transakční analýzy

Místo konání:

Praha

Pořadatel

TAEdu

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 15.6.2022

Výběrové řízení do terapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

30.9.2022

 • Výběrové setkáni do komplexního 5,5 letého programu v psychoterapii - logoterapii a existenciální analýze

 • Termín zahájení skupiny je stanoven na: 1.-3. 12. 2022 v DC, Vranov u Brna 7

Místo konání:

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly

Vranov 7

664 32 Vranov u Brna

Pořadatel

Institutut Pro Integrativní Psychoterapii A Psychologické Poradenství (IPIPAPP)

Kontakt na pořadatele:

IPIPAPP

Jarmily Glazarové 354/9E

779 00 Olomouc

Vloženo: 17.5.2022