Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Aktuální vzdělávací akce IPVZ, katedra klinické psychologie

(seřazeno od nejbližších termínů)

Cesta oběti sexuálního násilí systémem

online konference

5.10.2021

 • Online konference má za cíl komplexně přiblížit sérii kroků, které čekají na oběti sexuálního násilí, tedy od nahlášení trestného činu a vyhledání psychologické pomoci, přes gynekologická vyšetření a kontakt s kriminalisty, až po samotné soudní líčení

 • Odborníci z řad lékařů, kriminalistů či soudních znalců představí dobré i špatné přístupy, se kterými se ve své praxi setkávají

Místo konání:

online přes ZOOM

Pořadatel

Persefona, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Gorkého 17

Brno

Vloženo: 16. 9 .2021

Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta

Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

1.10.2021 - 2.10.2021

 • Účastníci semináře se seznámí s tzv. Balintovskou skupinou, jakožto strukturovanou formou skupinové supervize, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností

 • Osvojí si způsob, jak reflektovat vlastní práci rozborem odborných i osobních témat

 • Cílem semináře je kromě prozkoumávání vlastního stylu práce především nabídnut tvořivý přístup při hledání nových možností případové práce, rozšiřování stylů jednání a komunikace

 • Přednášejícím je prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Místo konání:

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

Na Hradě 5

Olomouc

Pořadatel

Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 17

779 00 Olomouc

Vloženo: 9. 9 .2021

Hypnoterapie zaměřená na řešení - využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty

Rozsah 160 hodin

2.12.2021 - 15.11.2022

 • Jedná se o základní kurz hypnózy zaměřené na řešení, který splňuje rozsahem i obsahem parametry základních krátkodobých výcviků v hypnoterapii definované:

Milton H. ErickonFoundation,

AssociationforSolution-FocusedHypnotherapy

a první části EuropeanCertificateofHypnosis (ECH)

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 9. 9 .2021

Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii s focusem na práci s emocemi

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

2.12.2021 - 31.12.2028

 • Výcvik se schválením pro zdravotnictví

Místo konání:

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzova 299

790 03 Jeseník

Pořadatel

MUDr. Jan Kubánek

Kontakt na pořadatele:

Lipová-lázně 720

790 61 Lipová lázně

Vloženo: 7. 9 .2021

Skupinová práce se sny a kruhy

Sebezkušenostní seminář

29.10.2021 - 31.10.2021

 • Skupinová psychoterapeutická práce se sny účastníků

Místo konání:

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzova 299

790 03 Jeseník

Pořadatel

MUDr. Jan Kubánek

Kontakt na pořadatele:

Lipová-lázně 720

790 61 Lipová lázně

Vloženo: 7. 9 .2021

Relaxační a meditační techniky zaměřené na řešení

24.1.2022 - 10.5.2022

 • Výcvik se zaměřuje na praktický trénink relaxačních a meditačních (či kontemplativních) technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení

 • Různé meditační techniky (např. meditace všímavosti/mindfulness) tvoří stále významnější způsob práce v kontextu psychoterapie

 • V rámci tohoto výcviku bude kladen důraz na využití těchto postupů v souladu s přístupem zaměřeným na řešení

 • Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 2. 9 .2021

19½. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

9.10.2021 - 11.10.2021

 • Náročný pacient v psychoterapii aneb kdy a proč běžné metody selhávají?

 • Psychodynamická teorie a praktické modifikace léčby a s další praktické příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností

Místo konání:

Konferenčním centru KAM

Malenovice 146

Pořadatel

AKP ČR

pobočka Severní Morava

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická léčebna

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 21. 7 .2021

Zdroje informací a znalostí pro obory psychiatrie a psychologie

mimořádný webcast

31.5.2021 - 13.12.2021
30.9.2021 - 14.10.2021
29.11.2021 - 13.12.2021

 • Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními způsoby a nejlepšími cestami, které mohou využít pro cílené vyhledávání potřebných odborných informací a dostat se rychle k ověřeným informačním zdrojům, ideálně k získání fulltextových dokumentů on-line


Obsah kurzu:

 • Databáze vědeckých lékařských informací, elektronické informační zdroje

 • On-line přístup přes Národní lékařskou knihovnu, volně přístupné a licencované databáze NLK

 • Metody vyhledávání (analytické, intuitivní), příprava rešeršního postup, vyhledávací operátory

 • Praktické rešeršní příklady z oboru psychologie

 • Přístupy do databází odborných informací, databáze MEDLINE a EMBASE

 • Odborné on-line databáze specializované na oblasti psychologie

 • Přístup přes odborné společnosti v oblasti psychologie

 • Vyhledávání elektronických knih z oboru psychologie

 • Přístupy přes univerzity, jiné možnosti přístupů, volné vyhledávání na internetu


Aktuální kurz zahájen 31.5. 2021

Další termíny vypsány: 30.9.2021 - 14.10.2021 a 29.11.2021 - 13.12.2021

Místo konání:

on-line (webcast)

Pořadatel

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Eva Morávková

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: moravkova@ipvz.cz

Vloženo: 9. 6 .2021

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021