Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti. Veškeré akce jsou publikované také na facebookové stránce asociace.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem. Doplňující informace zašlete na adresu inzerce@akpcr.cz.

Aktuální vzdělávací akce IPVZ, katedra klinické psychologie

(seřazeno od nejbližších termínů)

11. Konference Evropské asociace pro behaviorální analýzu

Česká sekce konference

5.9.2024 - 6.9.2024

Místo konání:

Pedagogická fakulta MU

Poříčí 9

603 00 Brno

Pořadatel

Lékařská a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Kontakt na pořadatele:

Pedgagogická fakulta MU

Poříčí 9

603 00 Brno

Vloženo: 14.6.2024

Chronická bolest v terapii

Co o ní víme a jak s ní pracovat?

19.10.2024

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

252 29 CKP Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

252 29 CKP Dobřichovice

Vloženo: 24.5.2024

Supervizní seminář

Kazuistické supervize v otevřené skupině

6.9.2024 - 29.11.2024


Termíny konání: 6. září, 25. října, 29. listopadu 2024 od 12:30 do 17:20

Cena: 1300,- /den

Přihlašování předem na e-maill: mar.kukolova@gmail.com

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Mgr. Martina Kukolová

Kontakt na pořadatele:

Vrchlického 2266/34

251 01 Říčany

Vloženo: 22.5.2024

Konference: Etika v psychoterapii

31.1.2025 - 1.2.2025


Akreditace: AKP ČR (8 kreditů), ČLK (12 kreditů), ČAP (14 hodin)

Místo konání:

Akce je hybridní, koná se osobně v Praze (Spojka Events, Pernerova 35) a paralelně na Zoomu

Pořadatel

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

120 00 Praha 2

Vloženo: 11.4.2024

Etika v psychosomatice

19.10.2024

Místo konání:

CKP Sámova

Sámova 410/28

101 00 Praha 10

Pořadatel

CKP Sámova

Kontakt na pořadatele:

CKP Sámova

Sámova 410/28

101 00 Praha 10

Vloženo: 29.3.2024

Časová osa 2

Bio-psycho-sociální anamnéza

15.11.2024 - 17.11.2024

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

252 29 Dobřichovice

Vloženo: 29.3.2024

Kung fu terapie

Proměň své strachy v osobní sílu

14.9.2024

Místo konání:

CKP Sámova

Pořadatel

CKP Sámova

Kontakt na pořadatele:

CKP Sámova

Sámova 410/28

101 00 Praha 10

Vloženo: 29.3.2024

Biosyntéza pro zdravotníky

pro zájemce z řad odborné veřejnosti

14.11.2024 - 15.11.2024

Místo konání:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Pořadatel

Český institut biosyntézy

Kontakt na pořadatele:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Vloženo: 19.2.2024

Genderová identita

pro terapeuty, psychoterapeuty a další odborníky pracujícími v pomáhajících profesích) zdravotníky, kteří pracují s lidmi

28.9.2024 - 30.9.2024

Místo konání:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Pořadatel

Český institut biosyntézy

Kontakt na pořadatele:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Vloženo: 19.2.2024

Hraniční porucha osobnosti

pro terapeuty a ty, co pracují s těmito poruchami a studenty výcviku Biosyntézy

18.7.2024 - 21.7.2024

Místo konání:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Pořadatel

Český institut biosyntézy

Kontakt na pořadatele:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Vloženo: 19.2.2024

KAZUISTICKÁ SUPERVIZE S YVONNOU LUCKOU A ANDREOU HANZLOVOU

Pro terapeuty všech směrů

15.10.2024

Místo konání:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Pořadatel

Český institut biosyntézy

Kontakt na pořadatele:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Vloženo: 19.2.2024

KAZUISTICKÁ SUPERVIZE S BARBOROU JANEČKOVOU A YVONNOU LUCKOU

Pro terapeuty všech směrů

5.12.2024

Místo konání:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Pořadatel

Český institut biosyntézy

Kontakt na pořadatele:

Na Míčance 32

160 00 Praha 6

Vloženo: 19.2.2024

Minulé roky

2019, 2020, 2021, 2022