Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému prostřednictvím webového formuláře schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Konference Psychologická diagnostika Brno 2021

22.4.2021 - 23.4.2021

 • Konference zaměřená na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách

 • Tradičně mířící na zužování mezery mezi aktuálním stavem psychologického poznání a technologie a tuzemskou psychodiagnostickou praxí

Místo konání:

konference proběhne online v prostředí Microsoft Teams

Pořadatel

Katedra psychologie

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Joštova 10, 602 00 Brno

Kontakt na pořadatele:

Patrik Rudolf

e-mail: pdb@fss.muni.cz

Vloženo: 8. 4 .2021

Psychoanalytická psychosomatika

bio-psycho-sociální přístup k poruchám zdraví

23.4.2021 - 24.4.2021

 • Cílem semináře je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy a klinické psychosomatiky,

 • seznámit účastníky se stručnou historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi,

 • získat přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru,

 • seznámit se s problematikou prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu,

 • vytvořit představu o možnostech psychoanalytické léčby na základě příkladů z praxe

 • Přednáší PhDr. Michael Šebek, CSc.

Místo konání:

seminář proběhne on-line

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 11

779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Edita Lukášová

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Vloženo: 30. 3 .2021

On-line Kurz pro pokročilejší Učení zABAvou

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v praxi

29.4.2021 - 1.7.2021

 • Kurz zaměřený na prohloubení a rozšíření dovedností z oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA) určený účastníkům, kteří už mají základní znalosti o ABA, párovaní a výuce žádost (mandů)

 • Kurz nabízí možnost procvičit i prohloubit výše uvedených dovednosti a zařadit systematickou výuku dalších verbálních operantů (porozumění řeči, základy rozhovorů s druhými lidmi a další)

 • Obsah kurzu:

  • Bezchybné učení všech verbálních operantů (ITT)

  • Výběr cílů učení

  • Sběr dat

  • Práce v přirozeném prostředí (NET)

  • Generalizace dovedností

  • Praktický nácvik dovedností

  • Pravidelný skupinový rozbor krátkých videí pořízených účastníky při jejích práci s dítětem v domácím prostředí

Místo konání:

on-line (Zoom)

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 41731

e-mail: diana.pavljuk@seznam.cz

Vloženo: 2. 2 .2021

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces

PRÁCE S DEFENZÍ A MOTIVACÍ

22.5.2021 - 23.5.2021

 • Lektoři: MUDr. Alena Procházková a PhDr. Magdalena Frouzová

 • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 7. 10 .2020