Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace

Cyklus: Psychosomatika. Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

21.-26.6.2019

Přednáší Mudr. Michal Kryl

Cílem tohoto semináře je představit téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22

Olomouc

Pořadatel

Cyrilometodějská teologická fakulta a Institut sociálního zdraví UP v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 5.6.2019

Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby

Mohou být komplexně traumatizovaní důvěryhodní?

26.-27.9.2019

Přednášející: Mgr. Hana Vojtová, seminář má za cíl přinést podstatné poznatkyz psychotraumatologie, které pomohou profesionálům pracujícím s traumatizovanými, porozumět dopadu traumatizace. Seminář nám umožní orientaci v procesuzvládání traumat a nabídne lepší možnost spolupráce s traumatizovanými i těmi, kteří s nimi pracují.

Místo konání:

Velký sál hotelu Harmony Club Ostrava

ul. 28. října 170

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Pořadatel

PhDr. Renata Koláčková a Mgr. Michaela Mrowetz

Kontakt na pořadatele:

https://www.konferencepsych-znalci.cz/seminar-porozumeni-traumatu-a-disociaci/

Vloženo: 5.6.2019

Supervize zaměřená na řešení v klinicko psychologické praxi

Workshop s Benem Furmanem, MD

2.-3.10.2019

V rámci semináře bude důraz kladen na hravé a na řešení zaměřené postupy využitelné při supervizní práci. Důraz je položen na praktické podněty a postupy. Klíčovou součástí workshopu budou živé supervizní konzultace s účastníky.

Vyplněnou přihlášku (http://www.dalet.cz/vzdelavani-prihlaska.php) zašlete do 15. 9. 2019 na e-mail: info@dalet.cz

Místo konání:

Biskupské nám. 2

Olomouc

Pořadatel

Dalet institut s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 23.5.2019

Tematicko-apercepční test v praxi klinického psychologa

27.9.2019

Administrace TAT, historie, teorie, psychometrické škály TAT, kvalitativní analýza TAT, integrativní způsoby interpretace TAT, poradenské a terapeutické využití TAT. Lektoruje doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Místo konání:

Zlín

Pořadatel

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Kontakt na pořadatele:

Ordinace klinické psychologie

Partyzánů 2174

688 01 Uherský Brod

Vloženo: 26.4.2019

34. kongres pracovního lékařství

34. Teisingerův den průmyslové toxikologie

43. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce

Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení

24.-25.9.2019

Hlavní témata:

Pracovnělékařské služby a oborová specifika

Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce

Pracovní dlouhověkost

Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika

Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost

Ergonomie a fyziologie práce v 21. století

Nemoci z povolání a pracovní úrazy

Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost

Nanoprůmysl a nanotechnologie

Biomonitoring v pracovním prostředí

Práce a psychika

Ošetřovatelství v pracovním lékařství

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Místo konání:

Vojenská nemocnice Olomouc - Klášterní Hradisko

Pořadatel

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Státní zdravotní ústav v Praze

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

AMCA, spol. s r.o.

Academic and Medical Conference Agency

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Vloženo: 17.4.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

Úvod do terminologie a základní filosofie

14.12.-15.12.2019

Seznámení se se základními termíny a východisky transakční analýzy.

Místo konání:

Lázně Jeseník

Kontakt na pořadatele:

S.E.N.A.s.r.o. PhDr.Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 28.3.2019

Balintovská skupina intenzívní

30.9.2019

Vztah lékař - pacient, vedoucí skupiny PhDr. Alena Paloušová.

Každé 2. úterý v měsíci, 16,30-20,00.

Přihlašování: palousova@sendme.cz

Místo konání:

Ordinace PhDr. Paloušové

Malostranské náměstí 24/38

118 00 Praha 1-Malá Strana

Kontakt na pořadatele:

Česká psychoterapeutická společnost - balintovská sekce

K. Koblic (vedoucí sekce), Břehová 3, 110 00 Praha 1

Vloženo: 26.2.2019