Akce

Pravidla zveřejňování akcí

Příspěvky do rubriky Akce jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Odborná rada). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba. Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí. Akce jsou řazeny chronologicky podle data žádosti.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).

Doplňující položky jako odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další) budou zveřejněny společně s příspěvkem.

Aktuální informace

Z technických důvodů není možné rozesílat informační e-maily. Na opravě se pracuje.

34. kongres pracovního lékařství

34. Teisingerův den průmyslové toxikologie

43. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce

Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení

24.-25.9.2019

Hlavní témata:

Pracovnělékařské služby a oborová specifika

Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce

Pracovní dlouhověkost

Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika

Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost

Ergonomie a fyziologie práce v 21. století

Nemoci z povolání a pracovní úrazy

Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost

Nanoprůmysl a nanotechnologie

Biomonitoring v pracovním prostředí

Práce a psychika

Ošetřovatelství v pracovním lékařství

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Místo konání:

Vojenská nemocnice Olomouc - Klášterní Hradisko

Pořadatel

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Státní zdravotní ústav v Praze

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

AMCA, spol. s r.o.

Academic and Medical Conference Agency

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Vloženo: 17.4.2019

Mezioborové dialogy kaplanské služby - I.ročník konference

Vztah psychologie a spirituality

15.5.2019

Přednášející:

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, Csc.

Místo konání:

Vojenská nemocnice Olomouc - Klášterní Hradisko

Kontakt na pořadatele:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo nám.5

779 00 Olomouc

Vloženo: 13.4.2019

WAIS III Wechslerova inteligenční škála pro dospělé

pro začátečníky

6.5.2019

Jednodenní kurz.

Místo konání:

Otrokovice

Kontakt na pořadatele:

PhDr.Jiří Laciga, Ph.D

Bartošova 316

765 02 Otrokovice

Vloženo: 28.3.2019

4. jarní skupinové dny "Jak zažít skupiny" s tématem "Léčba skupinou"

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

30.5.-1.6.2019

Co nabízí skupinová analýza? Proč léčit jednotlivce skupinou?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášku Uri Levina (Izrael), Lenky Zajícové a Denisy Schückové a panelovou diskusi (Štěpánka Balšínková, Martin Cipro, Dana Kárová, Luděk Vrba).

Leták s podrobným programem zde.

Místo konání:

FAMU

Smetanovo nábřeží 2

110 00 Praha 1

Kontakt na pořadatele:

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - skupinová sekce

Malá Štupartská 646/1

110 00 Praha 1

Vloženo: 28.3.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

Úvod do terminologie a základní filosofie

14.12.-15.12.2019

Seznámení se se základními termíny a východisky transakční analýzy.

Místo konání:

Lázně Jeseník

Kontakt na pořadatele:

S.E.N.A.s.r.o. PhDr.Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 28.3.2019

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2019

Odborná konference

12.4.-13.4.2019

PROGRAM

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD. : VLIV NAŠICH EMOCÍ NA IMUNITNÍ SYSTÉM A ZDRAVÍ

MUDr. Olga Dostálová, CSc .: VÝZNAM PSYCHICKÝCH FAKTORŮ U ZHOUBNÉ NÁDOROVÉ NEMOCI A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ PSYCHOTERAPIÍ

MUDr. Alena Procházková-Večeřová : BIOSYNTÉZA: OD PANCÍŘE KE ZDROJŮM

doc. MUDr. Dobroslava Jandová: KONVENČNÍ A NEKONVENČNÍ MEDICÍNA

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, PhD., Th.D. : HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI SKRZE THEONOMII

RNDr. Peter Minárik, PhD. : OSAMĚLOST

MUDr. Ingrid Strobachová, PhD. : JSME TĚLO NEBO MÁME TĚLO?

MUDr. Zora Bártová: HOMEOPATIE – ZAPOVĚZENÁ MEDICÍNA?

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. Martina Pourová: PSYCHOTERAPIE U PACIENTŮ S MEDICÍNSKY NEVYSVĚTLITELNÝMI SYMPTOMY: PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Registrace: www.plstbk.cz v sekci „pro odborníky“

Místo konání:

Městské kulturní zařízení

Masarykova 307/20

785 01 Šternberk

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

Vloženo: 7.3.2019

Balintovská skupina intenzívní

30.9.2019

Vztah lékař - pacient, vedoucí skupiny PhDr. Alena Paloušová.

Každé 2. úterý v měsíci, 16,30-20,00.

Přihlašování: palousova@sendme.cz

Místo konání:

Ordinace PhDr. Paloušové

Malostranské náměstí 24/38

118 00 Praha 1-Malá Strana

Kontakt na pořadatele:

Česká psychoterapeutická společnost - balintovská sekce

K. Koblic (vedoucí sekce), Břehová 3, 110 00 Praha 1

Vloženo: 26.2.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

ochutnávka

26.4.-27.4.2019

Seznámení s TA, lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.

Místo konání:

Praha

Kontakt na pořadatele:

S.E.N.A. s.r.o.

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 7.2.2019