Odborná rada 

Odborná rada je jmenována Prezidiem AKP ČR. Odborná rada se zabývá odbornými a profesními problémy oboru, navrhuje jejich řešení a dle potřeby se na nich podílí. Činnost je řízena statusem a jednacím řádem.

Aktuální personální složení odborné rady od 12.3.2024

Mgr. Václav Šnorek

předseda Odborné rady AKP ČR 

odborna.rada-predseda@akpcr.cz

doc. Mgr. et  Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.

místopředseda

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kufa

PhDr. Jiří Laciga, Ph.D.

PhDr. Karolína Malá

Mgr. Hana Ortmanová

Mgr. Tomáš Vilímovský, Ph.D.

Zápisy z Odborné rady