Odborná rada

Odborná rada je jmenována Prezidiem AKP ČR. Odborná rada se zabývá odbornými a profesními problémy oboru, navrhuje jejich řešení a dle potřeby se na nich podílí.

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

předseda Odborné rady AKP ČR

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.

Mgr. Hana Jahnová

PhDr. Karel Koblic

PhDr. Karolína Malá

PhDr. Lenka Malátová

PhDr. Svatopluk Morávek

PhDr. Alena Paloušová

PhDr. Božena Sulženková

Mgr. Zuzana Svobodová

Mgr. Václav Šnorek