V pondělí 28. listopadu 2022 v čase od 17:00 – 19:00 hodin proběhne Valná hromada AKP ČR. Volební období všech stávajících orgánů AKP ČR – volených členů prezidia, etické komise a revizní komise – se chýlí k jeho závěru a proto součástí valné hromady budou volby.

Podrobnosti na webu valnahromada.akpcr.cz. Přihlášení možné jen pomocí členského účtu (nápověda zde).

AKP ČR je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. a současně profesní organizací dle zákona č. 96/2004 Sb.. Spolek AKP ČR je stavovská, dobrovolná, samosprávná, profesní, odborná organizace s právní subjektivitou, která má své oblastní pobočky.Účelem AKP ČR je podpora profesních zájmů klinických psychologů, dětských klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví sdružených v AKP ČR a rozvoj oboru klinická psychologie.
AKP ČR zastupuje svoje členy při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami, při výběrových řízeních, apod. Spravuje agendu celoživotního vzdělávání klinických psychologů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru. Jako řádně registrovaný spolek má AKP ČR své stanovy a organizační řád, ve kterých jsou popsány podrobně práva a povinnosti členů.

SPOLUPRACUJEME

ÚČASTNÍME SE

PSYCH.E.IN. – Psychological Early Intervention

KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training

Project Number: 2020-1-PL-KA202-082075