AKP ČR ve věci týkající se šíření viru COVID 19 připomíná, že klinických psychologů se týkají stejná nařízení a doporučení jako všech zdravotníků.

ke dni 17.4.2020


Důležité kontakty a informace

Kontakty na krajské hygienické stanice

Další zdroje informací o COVID-19: MZČR, SZÚ, WHO, Worldometers

Hledáte pomoc?

Potřebujete péči psychologa?

Textový hovor slouží pro telefonické spojení s operátorem infolinky SZÚ. Veškerá řeč operátora je zároveň převáděna do textové podoby. Vhodný je tak zejména pro osoby se zhoršenou kvalitou sluchu či cizince, kteří preferují psanou formu komunikace. Služba je dostupná v pracovních dnech mezi 9-18 hod.
Non-stop infolinky SZÚ+420 724 810 106+420 725 191 367+420 725 191 370
(na mobilních telefonech klikněte na ikony telefonu)
AKP ČR je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. a současně profesní organizací dle zákona č. 96/2004 Sb.. Spolek AKP ČR je stavovská, dobrovolná, samosprávná, profesní, odborná organizace s právní subjektivitou, která má své oblastní pobočky.Účelem AKP ČR je podpora profesních zájmů klinických psychologů, dětských klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví sdružených v AKP ČR a rozvoj oboru klinická psychologie.
AKP ČR zastupuje svoje členy při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami, při výběrových řízeních, apod. Spravuje agendu celoživotního vzdělávání klinických psychologů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru. Jako řádně registrovaný spolek má AKP ČR své stanovy a organizační řád, ve kterých jsou popsány podrobně práva a povinnosti členů.

SPOLUPRACUJEME