Prezidium

Prezidium má koordinační, informační a výkonnou funkci. Řídí AKP ČR v době mezi valnými hromadami. Ve své činnosti je zodpovědné valné hromadě. Je tvořeno členy, kteří jsou přímo voleni valnou hromadou a dále předsedy oblastních poboček; na jednání  prezidia může předsedu oblastní pobočky zastoupit místopředseda této pobočky s hlasovacím právem. Funkční období prezidia je čtyřleté, schází se pravidelně každé první pondělí v měsíci, mimo měsíce letních prázdnin.

Usnášení schopné je při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na řádně svolané schůzi; přijatá usnesení jsou závazná pro všechny orgány a všechny členy spolku.

Volební období červen 2023 – prosinec 2027Personální obsazení od 6. června 2023

Mgr. Hana Jahnová

prezidentka

prezident@akpcr.cz, hana.jahnova@akpcr.cz

tel.: +420 774 166 464

Mgr. Daniela Saifrtová

viceprezident

saifrtova@akpcr.cz

tel.: +420 735 055 069

Mgr. Silvie Johanidesová

tajemnice

tajemnik@akpcr.cz

PhDr. Zdeňka Brujová

pokladník

pokladnik@akpcr.cz

tel.: +420 378 312 622

PhDr. Jana Kmoníčková

členka prezidia

Administrativní podpora prezidia

Mgr. Nina Soósová

sekretariát

sekretariat@akpcr.cz, nina.soosova@akpcr.cz

Korespondenční adresa:

Mgr. Hana Jahnová

FN Brno

Porodnice, Neonatologické oddělení

Obilní  trh 11

602 00 Brno

Zápisy z prezidia

V souladu s hlavními strategickými směry prezidia zveřejněnými v programovém prohlášení a v souvislosti s dalšími aktivitami asociace (např. agenda celoživotního vzdělávání) jsou zřízeny pracovní skupiny. Přehled najdete zde.

Čestní členové AKP ČR

Čestní členové - abecední seznam