Prezidium

Prezidium má koordinační, informační a výkonnou funkci. Řídí AKP ČR v době mezi valnými hromadami. Ve své činnosti je zodpovědné valné hromadě. Je tvořeno členy, kteří jsou přímo voleni valnou hromadou a dále předsedy oblastních poboček; na jednání prezidia může předsedu oblastní pobočky zastoupit místopředseda této pobočky s hlasovacím právem. Funkční období prezidia je čtyřleté, schází se pravidelně každé první pondělí v měsíci, mimo měsíce letních prázdnin.

Usnášení schopné je při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na řádně svolané schůzi; přijatá usnesení jsou závazná pro všechny orgány a všechny členy spolku.

Volební období leden 2019 – prosinec 2022

Mgr. Zuzana Svobodová

prezidentka, členka odborné rady

prezident@akpcr.cz

tel.: +420 608 303 521

Mgr. Hana Jahnová

1. viceprezidentka, členka odborné rady

viceprezident@akpcr.cz

tel.: +420 774 166 464

Mgr. Oldřich Ďurech

2. viceprezident

viceprezident-ii@akpcr.cz

tel.: +420 605 529 475

PhDr. Lenka Malátová

tajemnice, členka odborné rady

tajemnik@akpcr.cz

tel.: +420 224 967 049

PhDr. Zdeňka Brujová

pokladník

pokladnik@akpcr.cz

tel.: +420 378 312 622

PhDr. Karel Koblic

člen prezidia, člen odborné rady, zástupce pro dohodovací řízení

karel.koblic@akpcr.cz

tel.: +420 604 236 264

Korespondenční adresa:

VFN, areál Dětské nemocnice Karlov
Ke Karlovu 455/2
128 00 Praha 2 

Zápisy z prezidia

Čestní členové AKP ČR

Čestní členové - abecední seznam