Placení členských příspěvků

Roční členský příspěvek v AKP ČR se platí podle bodu III. Členské příspěvky Pravidel hospodaření. Dle jednání Prezidia ze 7.12.2021 je v následující výši:

   • řádný člen, psycholog ve zdravotnictví, aktuálně vykonávající povolání ve zdravotnickém zařízení - 1.000 Kč

   • řádný člen, klinický psycholog, zaměstnanec, aktuálně vykonávající povolání ve zdravotnickém zařízení - 2.300 Kč

   • řádný člen, klinický psycholog, samostatný provozovatel zdravotní služby nebo majitel/spolumajitel právnické osoby (např. s.r.o.) provozující zdravotní službu, - 4.900 Kč; pokud je majitel/spolumajitel s.r.o. provozující zdravotní službu zároveň zaměstnancem ve “svém” s.r.o., považuje se ve smyslu členského příspěvku za majitele/spolumajitele

   • mimořádný člen, psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog, aktuálně nevykonávající povolání klinického psychologa (působení mimo resort zdravotnictví, odchod do starobního důchodu, dlouhodobá nemoc, 100% mateřská a rodičovská dovolená; apod.) - 1.000 Kč

Placení příspěvků je odvozeno od statutu členství a převažující formy výdělečné činnosti. Pro účely stanovení výše ročního příspěvku je člen pobočky povinen informovat o změnách ve statutu členství do konce února příslušného kalendářního roku. Poplatek se hradí nejpozději k poslednímu dni měsíce února daného kalendářního roku. Členové, kteří vstoupili po 1. 3. příslušného kalendářního roku včetně, platí poměrnou částku vypočtenou jako jedna dvanáctina předepsaného ročního poplatku násobená počtem zbývajících celých měsíců kalendářního roku.

Číslo účtu najdete na stránce místně příslušné pobočky nebo níže. Máte-li nejasnosti o platbě, kontaktujte radu nebo pokladníka místně příslušné pobočky. Pokud posíláte peníze z jiného účtu, než z účtu vedeného na vlastní jméno, uveďte své jméno do zprávy pro příjemce. Neuhrazení členského příspěvku může být důvodem k ukončení členství (Stanovy, článek VI., 2).

Účty poboček

Nenechte se zaskočit a zajímejte se na pobočce o stavu plateb členských příspěvků.