Pracovní skupiny prezidia

V souladu s hlavními strategickými směry prezidia zveřejněnými v programovém prohlášení a v souvislosti s dalšími aktivitami asociace (např. agenda celoživotního vzdělávání) jsou zřízeny pracovní skupiny. Detailní popis činnosti skupin je dostupný zde.