Revizní komise

Revizní komise je volena valnou hromadou. Provádí jedenkrát do roka pravidelné kontroly hospodaření Prezidia AKP ČR. V této věci také řeší podněty a stížnosti členů AKP ČR.

Mgr. Kateřina Kořínková

předsedkyně Revizní komise AKP ČR

Mgr. Radka Alexandrová

Mgr. Romana Dlasková

Zápisy z Revizní komise