Databáze poskytovatelů zdravotních služeb

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Správcem a provozovatelem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

NRPZS umožňuje vyhledání poskytovatele podle místa (až na úroveň obce), podle oboru péče (kromě jiných na klinického psychologa, dětského klinického psychologa) a také dalších parametrů. Pro lepší orientaci nabízí také možnost zobrazení poskytovatelů na mapě.

Převzato z webu Reforma psychiatrie