Pro odbornou veřejnost

Informace o nadcházejících seminářích, kongresech, kurzech a dalších akcích

Pokyny pro získání akreditace vzdělávací akce

Aktuální volná pracovní místa ve zdravotnictví i mimo zdravotnictví

Informace o systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů, předpisech a způsobu získání Diplomu celoživotního vzdělávání

Právní předpisy vztahující se ke zdravotnictví se zvýrazněním předpisů vztahujících se k profesi klinický psycholog

Doporučení a standardy vztahujících se k profesi klinický psycholog, dětský klinický psycholog a psychoterapeut