Akreditace akcí

Pravidla akreditace
  • Pokud pořádáte vzdělávací akci a chcete zajistit pro účastníky-klinické psychology kredity za účast, je nutné alespoň 1 měsíc dopředu poslat písemnou „Žádost o vydání souhlasného stanoviska AKP ČR k pořádání vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání registrovaných klinických psychologů“ (DOCX, PDF). Kratší lhůty není možné vyřizovat.
  • Žádost musí být celá podrobně vyplněná. Pokud bude žádost neúplná, není možné akci schválit, věnujte prosím pozornost každému bodu žádosti. Nezapomínejte na žádosti uvádět adresu pro zaslání potvrzení o akreditaci i e-mailový kontakt.
  • Počet hodin se počítá bez přestávek, přičemž jedna hodina = 45 minut.
  • AKP ČR prostřednictvím svých poboček nadále akredituje odborné akce pro klinické psychology a aktuálně připravuje interní předpis celoživotního vzdělávání klinických psychologů.
  • Souhlasné stanovisko přiděluje pobočka místně příslušná podle místa konání vzdělávací akce. Výše manipulačního poplatku činí 100,- za žádost, pokud je odborným garantem klinický psycholog člen Asociace klinických psychologů ČR, 1000,- Kč za žádost pro ostatní žadatele (garanty). O individuální výši manipulačního poplatku u opakovaných žádostí lze jednat s místně příslušnou pobočkou. Manipulační poplatek je třeba uhradit před odesláním žádosti a doklad o zaplacení připojit k žádosti. Při platbě prostřednictvím bankovního účtu uveďte do kolonky zpráva pro příjemce jméno žadatele. Žádosti včetně dokladu o zaplacení manipulačního poplatku zasílejte na adresu akreditující pobočky.
  • Pro vydávání potvrzení si můžete stáhnout doporučený formát potvrzení o účasti na vzdělávací akci AKP ČR (DOCX, PDF).