Akreditace akcí

Pravidla akreditace

  • Pokud pořádáte vzdělávací akci a chcete zajistit pro účastníky-klinické psychology kredity za účast, je nutné alespoň 1 měsíc dopředu poslat písemnou „Žádost o vydání souhlasného stanoviska AKP ČR k pořádání vzdělávací akce v rámci celoživotního vzdělávání registrovaných klinických psychologů“. Kratší lhůty není možné vyřizovat.

  • Formulář žádosti si můžete stáhnout do svého počítače v příslušném formátu zde: DOCX, PDF nebo pomocí Google Dokumentů. Žádost ve svém počítači vyplníte elektronicky, uložíte a odešlete emailem na příslušnou emailovou adresu místně příslušné pobočky.

  • Žádost musí být celá podrobně vyplněná. Pokud bude žádost neúplná, není možné akci schválit, věnujte prosím pozornost každému bodu žádosti. Nezapomínejte na žádosti uvádět adresu pro zaslání potvrzení o akreditaci i e-mailový kontakt. Pobočka Praha a Střední Čechy nabízí podrobného průvodce akreditací akce v rámci Prahy nebo Středních Čech zde.

  • Počet hodin se počítá bez přestávek, přičemž jedna hodina = 45 minut.

  • AKP ČR prostřednictvím svých poboček nadále akredituje odborné akce pro klinické psychology a aktuálně připravuje interní předpis celoživotního vzdělávání klinických psychologů.

  • Souhlasné stanovisko přiděluje pobočka místně příslušná podle místa konání vzdělávací akce. Výše manipulačního poplatku se řídí Ceníkem. O individuální výši manipulačního poplatku u opakovaných žádostí lze jednat s místně příslušnou pobočkou. Manipulační poplatek je třeba uhradit před odesláním žádosti a doklad o zaplacení připojit k žádosti. Při platbě prostřednictvím bankovního účtu uveďte do kolonky zpráva pro příjemce jméno žadatele. Níže najdete seznam účtu jednotlivých poboček. Žádosti včetně dokladu o zaplacení manipulačního poplatku zasílejte na adresu akreditující pobočky.

  • Pro vydávání potvrzení si můžete stáhnout doporučený formát potvrzení o účasti na vzdělávací akci AKP ČR: DOCX, PDF nebo Google Dokument.

Účty a adresy poboček