Archiv akcí

Učení zABAvou - Základní kurz

On-line kurz pro rodiče a pracovníky v pomáhajících profesích pracující s dětmi s poruchami vývoje (např. mentální retardace, vývojová dysfázie, PAS, ADHD, kombinované vady), které zatím ještě nemluví v 7-8 slovných větách

16.9.2021 - 9.12.2021

 • 12 setkání (48 vyučovacích hodin) vždy ve čtvrtek od 16,00 do 19,30

 • Obsah:

  • principy chování a učení dle aplikované behaviorální analýzy (ABA)

  • rozvoj hry a zájmů

  • rozvoj hry a komunikace

  • pravidelný skupinový rozbor krátkých videí práce účastníků


Kurz získal 12 kreditních bodů od Asociace klinických psychologů ČR z.s. za aktivní účast

Místo konání:

On-line, s možností zpětného shlédnutí videozáznamu teoretických částí jednotlivých lekcí

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 2. 9 .2021

28. konference Duševní zdraví mládeže

On-line

25. 6. 2021

 • Konference je zaměřená na vývoj psychiky u dětí a dospívajících

 • Autistické poruchy představují výzvu pro odborníky na veřejné zdraví

 • Emoce a jejich regulace se přesouvají do hlavního zájmu biologického výzkumu v dětské psychiatrii

Místo konání:

on-line (Olomouc)

Pořadatel

Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Ke Karlovu 460/11

120 00 Praha 2 - Nové město

Vloženo: 14.6.2021

Autogenní trénink II

Psychosomatika II

bio - psycho - sociální přístup k poruchám zdraví

25. - 26. 6. 2021

 • Vyšší stupeň autogenního tréninku zaměřený na imaginačně - meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí

 • V prohloubeném uvolnění navozeném autogenním tréninkem se účastníci učí otevírat spontánním meditacím, které mají často formu obrazových imaginací, a tak získávájí přímý kontakt se svým vnitřním světem

 • Prakticky zaměřený seminář pod vedením prof. Jozefa Hašta


Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 11.6.2021

Empatická laboratoř

Psychosomatika II

bio - psycho - sociální přístup k poruchám zdraví

18. - 19. 6. 2021

 • Cílené rozvíjení empatie nácvikem aktivního naslouchání

 • Seminář je přímo zaměřen na osvojení si schopnosti vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit své komunikační dovednosti a celkové výsledky své práce

 • Přednášejícím je prof. Jozef Hašto


Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 11.6.2021

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces

PRÁCE S DEFENZÍ A MOTIVACÍ

22.5.2021 - 23.5.2021

 • Lektoři: MUDr. Alena Procházková a PhDr. Magdalena Frouzová

 • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 7. 10 .2020

On-line Kurz pro pokročilejší Učení zABAvou

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v praxi

29.4.2021 - 1.7.2021

 • Kurz zaměřený na prohloubení a rozšíření dovedností z oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA) určený účastníkům, kteří už mají základní znalosti o ABA, párovaní a výuce žádost (mandů)

 • Kurz nabízí možnost procvičit i prohloubit výše uvedených dovednosti a zařadit systematickou výuku dalších verbálních operantů (porozumění řeči, základy rozhovorů s druhými lidmi a další)

 • Obsah kurzu:

  • Bezchybné učení všech verbálních operantů (ITT)

  • Výběr cílů učení

  • Sběr dat

  • Práce v přirozeném prostředí (NET)

  • Generalizace dovedností

  • Praktický nácvik dovedností

  • Pravidelný skupinový rozbor krátkých videí pořízených účastníky při jejích práci s dítětem v domácím prostředí

Místo konání:

on-line (Zoom)

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 41731

e-mail: diana.pavljuk@seznam.cz

Vloženo: 2. 2 .2021

Psychoanalytická psychosomatika

bio-psycho-sociální přístup k poruchám zdraví

23.4.2021 - 24.4.2021

 • Cílem semináře je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy a klinické psychosomatiky,

 • seznámit účastníky se stručnou historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi,

 • získat přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru,

 • seznámit se s problematikou prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu,

 • vytvořit představu o možnostech psychoanalytické léčby na základě příkladů z praxe

 • Přednáší PhDr. Michael Šebek, CSc.

Místo konání:

seminář proběhne on-line

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 11

779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Edita Lukášová

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Vloženo: 30. 3 .2021

Konference Psychologická diagnostika Brno 2021

22.4.2021 - 23.4.2021

 • Konference zaměřená na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách

 • Tradičně mířící na zužování mezery mezi aktuálním stavem psychologického poznání a technologie a tuzemskou psychodiagnostickou praxí

Místo konání:

konference proběhne online v prostředí Microsoft Teams

Pořadatel

Katedra psychologie

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Joštova 10, 602 00 Brno

Kontakt na pořadatele:

Patrik Rudolf

e-mail: pdb@fss.muni.cz

Vloženo: 8. 4 .2021

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie

25.3.2021 - 2.3.2022

 • Základní Informace o současných efektivní psychoterapeutických přístupech se sebezkušenostními nácviky dovedností a s diskusí o alternativách

 • Diskuse nad video-záznamy a přístupech

 • Sebezkušenostní nácviky dovedností

 • Určeno pro ty, kteří chtějí získat celkový přehled přes současnou psychoterapeutickou praxi s její postupnou integrací

 • Frekventanti obdrží PP prezentace.

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Bělohorská 93, 169 00 Praha 6

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

Vloženo: 10. 2 .2021

Setkání ČAP s klinickou psychologií

Prezentace pojetí psychoterapie Českou asociací pro psychoterapii

17.3.2021 - 17.3.2021

Vážení kolegové,

pro celistvější obraz Vás zvu na prezentaci pojetí psychoterapie a la Česká asociace pro psychoterapii.


Budu Vám také s kolegy k dispozii k otázkám a rádi také vyslechneme Vaše stanoviska a případné obavy.


Předpokládám půlhodinovou prezentaci a zbytek času pro otázky a diskusi.


Pojďme se poslouchat.

Srdečně Jirka Drahota, pražská pobočka AKP a předseda České asociace pro psychoterapii.

Místo konání:

on-line (Zoom)

17. 3. 2021 18:00 - 20.00

Pořadatel

Česká asociace pro psychoterapii z.s.

Kontakt na pořadatele:

I. P. Pavlova 3, Praha 2

e-mail: info@czap.cz

Vloženo: 3. 3 .2021

On-line Základní kurz Učení zABAvou

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v praxi

4.2.2021 - 22.4.2021

 • Jedná se o kurz základů aplikované behaviorální analýzy (ABA), který je určen lidem pečujícím o děti a mládež s poruchami vývoje (autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči aj.), které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

 • Skupinové školení pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA), je ekonomický a efektivní způsob, jak vybavit co největší počet rodičů a dalších pečujících osob účinnými nástroji pro rozvoj jejich dětí

 • Praktické dovednosti získané na jednotlivých setkáních kurzu mohou účastníci ihned začít používat při své každodenní práci s dětmi. Námi nabízený kurz je jedinečný tím, že účastníci mají možnost v průběhu kurzu od lektorů získat zpětnou vazbu na základě zaslaných videí práce účastníků s dítětem

Místo konání:

on-line (Zoom)

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 41731

e-mail: diana.pavljuk@seznam.cz

Vloženo: 5. 2 .2021

3. běh výcviku v terapii hrou

nedirektivní přístup

22.1.2021 - 21.12.2022

 • Nedirektivní přístup v terapii hrou

 • Osvojíte si komplexní terapeutický přístup v terapii hrou

 • Efektivní nástroj pro práci s traumatizovanými dětmi, ADHD, děti s enkoprézou a enurézou, úzkostné a děti s poruchami chování

 • Výcvik je v souladu s nejnovějšími poznatky o attachmentu a neurovývoje

 • Zaměřen prakticky na nácvik práce s dětskou klientelou

Místo konání:

Plzeň

Pořadatel

Play Therapy Institut Bratislava

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Barbora Sládeková

Sama Chalupku 9, Bratislava

e-mail: barbora12@yahoo.com

Vloženo: 23. 1 .2021

Kurz Integrativní psychoterapie

21.1.2021 - 3.12.2021

 • Kurz probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek a pátek, je možno se účastnit i jen jednoho dvoudnu

 • možnost účasti i na jednom z 10 víkendů v r. 2021

 • Lektor PhDr. Magdalena Frouzová

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Bělohorská 93, 169 00 Praha 6

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

Vloženo: 23. 1 .2021

5tiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii

Souhlas komise pro zdravotnictví

od 16.1.2021

 • Jde o základní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik probíhající ve skupinách, komunitě i v individuální psychoterapii

 • Obsahuje vedle teorie a supervize širokou nabídku nácviku dovedností

Místo konání:

Centrum integrativní psychoterapie Praha 6, jednou ročně týden ve Špindlerově Mlýně

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 18.1.2021

Základní kurz transakční analýzy TA 101

ZÁKLADNÍ KURZ

15.1.2021 - 16.1.2021

 • Seznámení se základními principy a teoriemi transakční analýzy


Bližší informace obdrží přihlášení cca měsíc před realizací e-mailem. V případě vyhlášení nových epidemiologických opatření, která by se dotýkala realizace kurzu, budou přihlášení informováni vzápětí.

Místo konání:

NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno

Pořadatel

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D, PTSTA (P)

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7, 149 00 Praha 4

e-mail: blanka.cepicka@sena-praha.cz

Vloženo: 15. 1 .2021

Minulé roky

2019, 2020