Archiv akcí

Kotvení v těle a tvorba bezpečí v krizi – práce s tělem a péče o sebe i druhé

Mgr. Klára Čížková

14.5.2022 - 15.5.2022

 • Během semináře se účastníci mohou dozvědět a vyzkoušet základní možnosti kotvení v těle, práce s tělem a kreativním pohybem, tak jak jsou používány v tanečně pohybové terapii.

 • Budeme se zabývat kotvením ve smyslech, možnostmi uvolnění napětí či stabilizace prostřednictvím konkrétních pohybových kvalit, základních raných pohybových vzorců, práce s dechem, vnímáním tělesných hranic či osobního prostoru a jinými způsoby intervence, které můžeme bezpečně využít nejen při práci s klienty, ale zejména jako zdroje v době, kdy potřebujeme jako terapeuti pečovat také o sebe.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kontakt na pořadatele:

Hekrova 805

Praha 4

Vloženo: 5.4.2022

Časová osa

Bio-psycho-sociální anamnéza️

13.5.2022 - 15.5.2022

 • Praktický kurz práce s psychosomaticky zaměřenou anamnézou

 • Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu ke klientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální

 • Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi

 • Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

252 29, Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

Na Vyhlídce 582

252 29, Dobřichovice

Vloženo: 28.2.2022

Český psychoterapeutický den

Moc a bezmoc psychoterapeuta

7.5.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na Český psychoterapeutický den.

Tématem jednodenní konference je Moc a bezmoc psychoterapeuta.

Toto témaje významné pro naši reflexi a sebereflexi, pro naše klienty, ale i pro náš profesionální růst.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné

setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné

diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.


Ján Praško

Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

Místo konání:

Filozofická fakulta UK

nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Pořadatel

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP

Sokolská 490/31

120 00 Praha 2

Vloženo: 15.3.2022

Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA

WEBINÁŘ se záznamem

30.4.2022

 • Cílem tohoto webináře je představit účastníkům, jak správně nastavit systém odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle aplikované behaviorální analýzy (ABA).

 • Během webináře se účastník naučí, jak vypočítat optimální rozvrh posílení u jedince, adekvátně nastavit systém odměn, správně používat žetonový systém u dětí “více pokročilých” a nastavit systém odměňování pro skupinové vyučování.

 • Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA.

Místo konání:

Online

Pořadatel

MODRÝ KRUH z. s.

Kontakt na pořadatele:

Kandia 62

798 57 Laškov

Vloženo: 5.4.2022

22. mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii

21.4.2022 - 24.4.2022

 • ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII si Vás dovoluje pozvat na 22. mezinárodní seminář pro KIP, který se koná od čtvrtka 21. do neděle 24. dubna 2022 na Velehradě

 • Zveme zájemce o první setkáni s imaginacemi, pro které budou otevřeny základní kurzy

 • Pro zkušené KIP terapeuty jsou určeny speciální kurzy

 • Semináře zahraničních lektorů budou tlumočeny do češtiny

Místo konání:

Velehrad, Stojanovo gymnázium

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 30.1.2022

Práce s tělem, tělesným přenosem a protipřenosem v masivním sociálním traumatu. Aneb: Všichni jsme v traumatu, co s tím?

MUDr. Radana Syrovátková

9.4.2022 - 10.4.2022

 • Sebezkušenost s první pomocí "tady a teď" na úrovni těla, dekomprese a sebepéče v situaci uprchlické krize a práce s traumatizovanými klienty, rezonance s vlastními traumatickými historiemi, a jak je zaopatřit v přímé práci s klienty pomocí tělesně pohybové práce.

 • Lektor semináře - MUDr. Radana Syrovátková.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kontakt na pořadatele:

Hekrova 805

Praha 4

Vloženo: 5.4.2022

PRAXE ON-LINE TERAPIE

4.4.2022

 • Program:

  • 9 - 9.45 hod Manželství, rodiny a konflikty v online terapiiMgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D., vedoucí MEDUC a MRP

  • 10 - 10.45 hod Jak si udržet kontakt s dětmi v terapii na dálku

Mgr. Alena Vávrová, dětská psycholožka a psychoterapeutka

  • 11 - 11.45 hod Dobrovolně bych tam nešel….

PhDr. Jiří Drahota, psychoterapeut a supervizor

  • 12 - 12.30 hod Online terapie - překážky a předsudky

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., odborný asistent KPS FF UPOL


Seminář je zdarma. Účastníci mají možnost sledovat živý přenos celého bloku i jednotlivých přednášek.

Místo konání:

Online

Registrovaní účastníci obdrží informace k zoomu v předstihu e-mailem

Pořadatel

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Křížkovského 10

771 80 Olomouc

Vloženo: 6.3.2022

Krátký inteligenční test (KIT)

Popis testu, administrace, vyhodnocení, užití

1.4.2022

 • Seznámení s testem, administrace, vyhodnocení


Na kurz se přihlašuje na e-shopu www.propsyco.cz

Místo konání:

On-line

Pořadatel

Nakladatelství Propsyco (PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.)

Kontakt na pořadatele:

Bartošova 316

Otrokovice

Vloženo: 10.1.2022

Test paměti a učení (TOMAL 2, TOMAL SE)

Komplexní testy paměti a učení

29.3.2022

 • Popis, administrace, vyhodnocení a kazuistiky


Na kurz se přihlašuje na e-shopu www.propsyco.cz

Místo konání:

On-line

Pořadatel

Nakladatelství Propsyco (PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.)

Kontakt na pořadatele:

Bartošova 316

Otrokovice

Vloženo: 10.1.2022

Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Úvod od oboru

26.3.2022

 • Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví

 • Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby

 • Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči

Místo konání:

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 17

779 00 Olomouc

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8

Olomouc

Vloženo: 21.2.2022

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie - 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

10.2.2022 - 2.12.2022

 • v lednu: Psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe


Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 17.1.2022

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021

Relaxační a meditační techniky zaměřené na řešení

24.1.2022 - 10.5.2022

 • Výcvik se zaměřuje na praktický trénink relaxačních a meditačních (či kontemplativních) technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení

 • Různé meditační techniky (např. meditace všímavosti/mindfulness) tvoří stále významnější způsob práce v kontextu psychoterapie

 • V rámci tohoto výcviku bude kladen důraz na využití těchto postupů v souladu s přístupem zaměřeným na řešení

 • Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 2. 9 .2021

Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2022 - 2026

5tiletý výcvik schválený pro zdravotníky i nezdravotníky

22.1.2022 - 23.12.2022

 • Teoretický přednáškový seminář - Psychoterapie KBT - MUDr. Petr Možný


Zájemci o 5TILETÝ kurz či aktuální lednový seminář se hlaste na magdalena.frouzova@email.cz

Místo konání:

Emauzský klášter

Praha 2,

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut,

Apolinářská 4, Praha 2

kontakt: M. Frouzová, Bělohorská 93/2469, Praha 6, 16900,

Vloženo: 6.12.2021

ONLINE ZÁKLADNÍ KURZ UČENÍ ZABAVOU

Kurz získal akreditaci AKP ČR z. s. (12 kreditních bodů) a AKL ČR z. s. (15 kreditních bodů)

20.1.2022 - 14.4.2022

 • Již 6. běh úspěšného kurzu o 12 na sebe navazujících on-line setkáních zaměřených na osvojení základů aplikované behaviorální analýzy (ABA) v praxi s dětmi a mládeži s neurovývojovými poruchami

 • Praktické dovednosti pro rodiče, rodinné příslušníky a asistenty pracující s dětmi a mládeží s poruchami vývoje, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

 • Absolvování kompletního Základního kurzu (12 lekcí) je podmínkou pro vstup do Kurzu pro pokročilejší


Do konce listopadu 2021 zvýhodněná cena kurzovného

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.11 .2021

Úvod do problematiky častých poruch přÍjmu potravy u dětí

Typy poruch přijmu potravy, jejich příčiny a možnosti behaviorálních intervencí

15.1.2022

 • Poruchy příjmu potravy jsou čím dál častějším problémem u děti obecně, o to více u dětí s PAS a neurovývojovými poruchami. Jedná se o poměrně širokou problematiku obtíží - od dětí vybíravých v jídle, přes děti, které jí jen určité druhy potravin, až po děti, které odmítají veškeré potraviny a nápoje a jsou závislé na výživové sondě (PEG).

 • Tento úvodní webinář je vhodný pro rodiče a odborníky v pomáhajících profesích, kteří se věnují řešení méně závažných až středně závažných poruch přijmu potravy.

 • Lektorka: Mgr. Dita Chapman, BCBA (psycholog, mezinárodně certifikovaný behaviorální analytik)

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.12 .2021

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie- 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

13.1.2022 - 14.1.2022

 • V lednu: psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 8.12.2021

Dlouhodobý výcvik v integrativní psychoterapii s focusem na práci s emocemi

Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik

2.12.2021 - 31.12.2028

 • Výcvik se schválením pro zdravotnictví

Místo konání:

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzova 299

790 03 Jeseník

Pořadatel

MUDr. Jan Kubánek

Kontakt na pořadatele:

Lipová-lázně 720

790 61 Lipová lázně

Vloženo: 7. 9 .2021

Hypnoterapie zaměřená na řešení - využití přímých a nepřímých sugescí při spoluvytváření řešení s klienty

Rozsah 160 hodin

2.12.2021 - 15.11.2022

 • Jedná se o základní kurz hypnózy zaměřené na řešení, který splňuje rozsahem i obsahem parametry základních krátkodobých výcviků v hypnoterapii definované:

Milton H. ErickonFoundation,

AssociationforSolution-FocusedHypnotherapy

a první části EuropeanCertificateofHypnosis (ECH)

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 9. 9 .2021

Skupinová práce se sny a kruhy

Sebezkušenostní seminář

29.10.2021 - 31.10.2021

 • Skupinová psychoterapeutická práce se sny účastníků

Místo konání:

Priessnitzovy léčebné lázně

Priessnitzova 299

790 03 Jeseník

Pořadatel

MUDr. Jan Kubánek

Kontakt na pořadatele:

Lipová-lázně 720

790 61 Lipová lázně

Vloženo: 7. 9 .2021

Zdroje informací a znalostí pro obory psychiatrie a psychologie

mimořádný webcast

31.5.2021 - 13.12.2021
30.9.2021 - 14.10.2021
29.11.2021 - 13.12.2021

 • Cílem kurzu je seznámit účastníky s efektivními způsoby a nejlepšími cestami, které mohou využít pro cílené vyhledávání potřebných odborných informací a dostat se rychle k ověřeným informačním zdrojům, ideálně k získání fulltextových dokumentů on-line


Obsah kurzu:

 • Databáze vědeckých lékařských informací, elektronické informační zdroje

 • On-line přístup přes Národní lékařskou knihovnu, volně přístupné a licencované databáze NLK

 • Metody vyhledávání (analytické, intuitivní), příprava rešeršního postup, vyhledávací operátory

 • Praktické rešeršní příklady z oboru psychologie

 • Přístupy do databází odborných informací, databáze MEDLINE a EMBASE

 • Odborné on-line databáze specializované na oblasti psychologie

 • Přístup přes odborné společnosti v oblasti psychologie

 • Vyhledávání elektronických knih z oboru psychologie

 • Přístupy přes univerzity, jiné možnosti přístupů, volné vyhledávání na internetu


Aktuální kurz zahájen 31.5. 2021

Další termíny vypsány: 30.9.2021 - 14.10.2021 a 29.11.2021 - 13.12.2021

Místo konání:

on-line (webcast)

Pořadatel

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Eva Morávková

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: moravkova@ipvz.cz

Vloženo: 9. 6 .2021

19½. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH

9.10.2021 - 11.10.2021

 • Náročný pacient v psychoterapii aneb kdy a proč běžné metody selhávají?

 • Psychodynamická teorie a praktické modifikace léčby a s další praktické příspěvky od našich kolegyň a kolegů z regionu k tématům souvisejícím s naší odborností

Místo konání:

Konferenčním centru KAM

Malenovice 146

Pořadatel

AKP ČR

pobočka Severní Morava

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická léčebna

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 21. 7 .2021

Cesta oběti sexuálního násilí systémem

online konference

5.10.2021

 • Online konference má za cíl komplexně přiblížit sérii kroků, které čekají na oběti sexuálního násilí, tedy od nahlášení trestného činu a vyhledání psychologické pomoci, přes gynekologická vyšetření a kontakt s kriminalisty, až po samotné soudní líčení

 • Odborníci z řad lékařů, kriminalistů či soudních znalců představí dobré i špatné přístupy, se kterými se ve své praxi setkávají

Místo konání:

online přes ZOOM

Pořadatel

Persefona, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Gorkého 17

Brno

Vloženo: 16. 9 .2021

Supervize případů s rozšířenou biografickou anamnézou s využitím techniky M. Balinta

Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

1.10.2021 - 2.10.2021

 • Účastníci semináře se seznámí s tzv. Balintovskou skupinou, jakožto strukturovanou formou skupinové supervize, která svým členům umožňuje vzájemnou pomoc a podporu prostřednictvím sdílení prožívání, fantazií, zkušeností

 • Osvojí si způsob, jak reflektovat vlastní práci rozborem odborných i osobních témat

 • Cílem semináře je kromě prozkoumávání vlastního stylu práce především nabídnut tvořivý přístup při hledání nových možností případové práce, rozšiřování stylů jednání a komunikace

 • Přednášejícím je prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Místo konání:

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta

Na Hradě 5

Olomouc

Pořadatel

Institut sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 17

779 00 Olomouc

Vloženo: 9. 9 .2021

Učení zABAvou - Základní kurz

On-line kurz pro rodiče a pracovníky v pomáhajících profesích pracující s dětmi s poruchami vývoje (např. mentální retardace, vývojová dysfázie, PAS, ADHD, kombinované vady), které zatím ještě nemluví v 7-8 slovných větách

16.9.2021 - 9.12.2021

 • 12 setkání (48 vyučovacích hodin) vždy ve čtvrtek od 16,00 do 19,30

 • Obsah:

  • principy chování a učení dle aplikované behaviorální analýzy (ABA)

  • rozvoj hry a zájmů

  • rozvoj hry a komunikace

  • pravidelný skupinový rozbor krátkých videí práce účastníků


Kurz získal 12 kreditních bodů od Asociace klinických psychologů ČR z.s. za aktivní účast

Místo konání:

On-line, s možností zpětného shlédnutí videozáznamu teoretických částí jednotlivých lekcí

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 2. 9 .2021

28. konference Duševní zdraví mládeže

On-line

25. 6. 2021

 • Konference je zaměřená na vývoj psychiky u dětí a dospívajících

 • Autistické poruchy představují výzvu pro odborníky na veřejné zdraví

 • Emoce a jejich regulace se přesouvají do hlavního zájmu biologického výzkumu v dětské psychiatrii

Místo konání:

on-line (Olomouc)

Pořadatel

Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Ke Karlovu 460/11

120 00 Praha 2 - Nové město

Vloženo: 14.6.2021

Autogenní trénink II

Psychosomatika II

bio - psycho - sociální přístup k poruchám zdraví

25. - 26. 6. 2021

 • Vyšší stupeň autogenního tréninku zaměřený na imaginačně - meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí

 • V prohloubeném uvolnění navozeném autogenním tréninkem se účastníci učí otevírat spontánním meditacím, které mají často formu obrazových imaginací, a tak získávájí přímý kontakt se svým vnitřním světem

 • Prakticky zaměřený seminář pod vedením prof. Jozefa Hašta


Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 11.6.2021

Empatická laboratoř

Psychosomatika II

bio - psycho - sociální přístup k poruchám zdraví

18. - 19. 6. 2021

 • Cílené rozvíjení empatie nácvikem aktivního naslouchání

 • Seminář je přímo zaměřen na osvojení si schopnosti vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit své komunikační dovednosti a celkové výsledky své práce

 • Přednášejícím je prof. Jozef Hašto


Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 11.6.2021

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces

PRÁCE S DEFENZÍ A MOTIVACÍ

22.5.2021 - 23.5.2021

 • Lektoři: MUDr. Alena Procházková a PhDr. Magdalena Frouzová

 • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 7. 10 .2020

On-line Kurz pro pokročilejší Učení zABAvou

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v praxi

29.4.2021 - 1.7.2021

 • Kurz zaměřený na prohloubení a rozšíření dovedností z oblasti aplikované behaviorální analýzy (ABA) určený účastníkům, kteří už mají základní znalosti o ABA, párovaní a výuce žádost (mandů)

 • Kurz nabízí možnost procvičit i prohloubit výše uvedených dovednosti a zařadit systematickou výuku dalších verbálních operantů (porozumění řeči, základy rozhovorů s druhými lidmi a další)

 • Obsah kurzu:

  • Bezchybné učení všech verbálních operantů (ITT)

  • Výběr cílů učení

  • Sběr dat

  • Práce v přirozeném prostředí (NET)

  • Generalizace dovedností

  • Praktický nácvik dovedností

  • Pravidelný skupinový rozbor krátkých videí pořízených účastníky při jejích práci s dítětem v domácím prostředí

Místo konání:

on-line (Zoom)

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 41731

e-mail: diana.pavljuk@seznam.cz

Vloženo: 2. 2 .2021

Psychoanalytická psychosomatika

bio-psycho-sociální přístup k poruchám zdraví

23.4.2021 - 24.4.2021

 • Cílem semináře je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy a klinické psychosomatiky,

 • seznámit účastníky se stručnou historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi,

 • získat přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru,

 • seznámit se s problematikou prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu,

 • vytvořit představu o možnostech psychoanalytické léčby na základě příkladů z praxe

 • Přednáší PhDr. Michael Šebek, CSc.

Místo konání:

seminář proběhne on-line

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 11

779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Edita Lukášová

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Vloženo: 30. 3 .2021

Konference Psychologická diagnostika Brno 2021

22.4.2021 - 23.4.2021

 • Konference zaměřená na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách

 • Tradičně mířící na zužování mezery mezi aktuálním stavem psychologického poznání a technologie a tuzemskou psychodiagnostickou praxí

Místo konání:

konference proběhne online v prostředí Microsoft Teams

Pořadatel

Katedra psychologie

Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Joštova 10, 602 00 Brno

Kontakt na pořadatele:

Patrik Rudolf

e-mail: pdb@fss.muni.cz

Vloženo: 8. 4 .2021

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie

25.3.2021 - 2.3.2022

 • Základní Informace o současných efektivní psychoterapeutických přístupech se sebezkušenostními nácviky dovedností a s diskusí o alternativách

 • Diskuse nad video-záznamy a přístupech

 • Sebezkušenostní nácviky dovedností

 • Určeno pro ty, kteří chtějí získat celkový přehled přes současnou psychoterapeutickou praxi s její postupnou integrací

 • Frekventanti obdrží PP prezentace.

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Bělohorská 93, 169 00 Praha 6

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

Vloženo: 10. 2 .2021

Setkání ČAP s klinickou psychologií

Prezentace pojetí psychoterapie Českou asociací pro psychoterapii

17.3.2021 - 17.3.2021

Vážení kolegové,

pro celistvější obraz Vás zvu na prezentaci pojetí psychoterapie a la Česká asociace pro psychoterapii.


Budu Vám také s kolegy k dispozii k otázkám a rádi také vyslechneme Vaše stanoviska a případné obavy.


Předpokládám půlhodinovou prezentaci a zbytek času pro otázky a diskusi.


Pojďme se poslouchat.

Srdečně Jirka Drahota, pražská pobočka AKP a předseda České asociace pro psychoterapii.

Místo konání:

on-line (Zoom)

17. 3. 2021 18:00 - 20.00

Pořadatel

Česká asociace pro psychoterapii z.s.

Kontakt na pořadatele:

I. P. Pavlova 3, Praha 2

e-mail: info@czap.cz

Vloženo: 3. 3 .2021

On-line Základní kurz Učení zABAvou

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) v praxi

4.2.2021 - 22.4.2021

 • Jedná se o kurz základů aplikované behaviorální analýzy (ABA), který je určen lidem pečujícím o děti a mládež s poruchami vývoje (autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči aj.), které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

 • Skupinové školení pod vedením certifikovaného behaviorálního analytika (BCBA), je ekonomický a efektivní způsob, jak vybavit co největší počet rodičů a dalších pečujících osob účinnými nástroji pro rozvoj jejich dětí

 • Praktické dovednosti získané na jednotlivých setkáních kurzu mohou účastníci ihned začít používat při své každodenní práci s dětmi. Námi nabízený kurz je jedinečný tím, že účastníci mají možnost v průběhu kurzu od lektorů získat zpětnou vazbu na základě zaslaných videí práce účastníků s dítětem

Místo konání:

on-line (Zoom)

Pořadatel

Učení zABAvou, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18, Novosedlice 41731

e-mail: diana.pavljuk@seznam.cz

Vloženo: 5. 2 .2021

3. běh výcviku v terapii hrou

nedirektivní přístup

22.1.2021 - 21.12.2022

 • Nedirektivní přístup v terapii hrou

 • Osvojíte si komplexní terapeutický přístup v terapii hrou

 • Efektivní nástroj pro práci s traumatizovanými dětmi, ADHD, děti s enkoprézou a enurézou, úzkostné a děti s poruchami chování

 • Výcvik je v souladu s nejnovějšími poznatky o attachmentu a neurovývoje

 • Zaměřen prakticky na nácvik práce s dětskou klientelou

Místo konání:

Plzeň

Pořadatel

Play Therapy Institut Bratislava

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Barbora Sládeková

Sama Chalupku 9, Bratislava

e-mail: barbora12@yahoo.com

Vloženo: 23. 1 .2021

Kurz Integrativní psychoterapie

21.1.2021 - 3.12.2021

 • Kurz probíhá jednou měsíčně vždy ve čtvrtek a pátek, je možno se účastnit i jen jednoho dvoudnu

 • možnost účasti i na jednom z 10 víkendů v r. 2021

 • Lektor PhDr. Magdalena Frouzová

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Bělohorská 93, 169 00 Praha 6

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

Vloženo: 23. 1 .2021

5tiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii

Souhlas komise pro zdravotnictví

od 16.1.2021

 • Jde o základní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik probíhající ve skupinách, komunitě i v individuální psychoterapii

 • Obsahuje vedle teorie a supervize širokou nabídku nácviku dovedností

Místo konání:

Centrum integrativní psychoterapie Praha 6, jednou ročně týden ve Špindlerově Mlýně

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

e-mail: magdalena.frouzova@email.cz

tel.: +420 602 642 616

Vloženo: 18.1.2021

Základní kurz transakční analýzy TA 101

ZÁKLADNÍ KURZ

15.1.2021 - 16.1.2021

 • Seznámení se základními principy a teoriemi transakční analýzy


Bližší informace obdrží přihlášení cca měsíc před realizací e-mailem. V případě vyhlášení nových epidemiologických opatření, která by se dotýkala realizace kurzu, budou přihlášení informováni vzápětí.

Místo konání:

NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno

Pořadatel

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D, PTSTA (P)

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7, 149 00 Praha 4

e-mail: blanka.cepicka@sena-praha.cz

Vloženo: 15. 1 .2021

Minulé roky

2019, 2020