Archiv akcí

za rok 2022

19. konference Psychiatrie pro praxi

24.- 25.11.2022

 • Moc v psychiatrii

 • Pedopsychiatrie

 • Smrt a psychiatrie

 • Moderní trendy ve farmakoterapii psychiatrických onemocnění

 • Závislosti

 • Blok ambulantní psychiatrie

 • Workshop: Ukázky terapie OCD

Místo konání:

Clarion Congress Hotel Olomouc

Jeremenkova 36

Olomouc

Pořadatel

SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Olomouc

Kontakt na pořadatele:

SOLEN, s. r. o.

Lazecká 297/51

779 00 Olomouc

Vloženo: 4.11.2022

Konference "Proč válka?"

Psychoanalytický pohled na témata destruktivity a naděje

11.11.2022 - 12.11.2022

 • Redakční rada Revue Vás zve na konferenci věnovanou současné situaci ve světě. K názvu nás inspiroval stejnojmenný Freudův dopis Einsteinovi z r. 1932. Freud byl přesvědčen, že kulturní proces pokročil natolik, že válku jako řešení konfliktu zájmů lze již jenom odmítnout.

 • Domníval se, že lidská agresivita se ve vývoji civilizace poněkud zvnitřnila a zesílil význam intelektu v řešení konfliktů. Válka na Ukrajině nám však připomněla, že hrozby brutálních vyhlazovacích válek nezmizely. K problému lidské destruktivity se tak musíme stále vracet.

 • Účastníci budou mít možnost vyslechnout přednášky V. Zavhorodnie, M. Šebka, E. Rysa, M. Chmelíčkové, J. Jakubů, M. Mahlera a účastnit se velké skupiny pod vedením H. Klímové a L. Vrby. Konference je určena všem, které téma zajímá.

Místo konání:

ZŠ pro žáky s poruchami zraku

Náměstí Míru 19

Praha 2

Pořadatel

Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu – časopis Česká společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

ČSPAP

Mala Štupartská 646/1

110 00 Praha 1

Vloženo: 22.9.2022

Psychosomatická dílna

Odborné supervizní setkání

9.11.2022

 • Setkání odborníků v pomáhajících profesích nad klinickými situacemi a případy. Zaměříme se na náročné kazuistiky Vašich praxí. Spojíme hranice našich odborností. Vymezíme etické hledisko u jednotlivých případů.

 • Lektoři:

  • PhDr. Pavel Roubal

  • MUDr. Romana Hronová

  • Mgr. Jana Týkalová

  • Mgr. Jitka Holubcová


 • Určeno pro:

  • fyzioterapeuty, lékaře, psychology, psychoterapeuty a odborníky v dalších pomáhajících profesích. V neposlední řadě také pro studenty těchto oborů.

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

128 00 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 7.10.2022

Konference Skupinová dynamická psychoterapie v praxi

4.- 5.11.2022

 • Zveme Vás na konferenci, která se uskuteční 4. – 5. 11. 2022 v Emauzském opatství, Vyšehradská 49/63, Praha 2


Místo konání:

Emauzském opatství

Vyšehradská 49/63

Praha 2

Pořadatel

SUR - Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Akátová 957

252 62 Horoměřice

Vloženo: 24.10.2022

Základní výcvik v mediaci (100 hod)

20.10.2022 - 26.11.2022

 • Vzdělávání v mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, je jedinečné v tom, že je jako jediné v ČR poskytované veřejnou univerzitou.

 • Absolvent získá znalosti o konfliktech a různých metodách jejich řešení.

 • Seznámí se s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná a na jakých principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s klienty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace.

 • Vzdělávací program je základem přípravy ke zkouškám mediátora. Znalosti a dovednosti jsou však široce využitelné v osobním i profesním životě.

 • Termíny výcvikových bloků: 20. – 22. 10. 2022 | 3. – 5. 11. 2022 | 10. – 12. 11. 2022 | 24. – 26. 11. 2022.

 • Lektorský tým: doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc., PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ.

Místo konání:

Právnická fakulta Univerzity Palackého

17. listopadu 8

budova B

779 00 Olomouc

Pořadatel

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

17. listopadu 8

budova B

779 00 Olomouc

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Šrámková,

E-mail: michaela.sramkova@upol.cz

Tel: 585 637 507

Vloženo: 23.8.2022

Základní kurz transakční analýzy

TA 101

20.10.2022 - 21.10.2022

 • Seznámení se se základními koncepty transakční analýzy

Místo konání:

Praha

Pořadatel

TAEdu

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 15.6.2022

Sjezd vojenských psychologů a psychiatrů

5.10.2022 - 7.10.2022

 • Pravidelné setkání odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie, duchovní i ošetřovatelské péče ve vojenském zdravotnictví.

Místo konání:

Hotel Hluboký Dvůr

Hrubá Voda 21

783 61 Hlubočky

Pořadatel

Vojenská nemocnice Olomouc

Kontakt na pořadatele:

VN Olomouc

Sušilovo nám.5

779 00 Olomouc

Vloženo: 17.9.2022

Základní kurz transakční analýzy

TA 101

7.10.2022 - 8.10.2022

 • Seznámení se základními pojmy a koncepty transakční analýzy


Nabídka hlavně pro kolegy a kolegyně z Moravy a i Slovenska

Místo konání:

Brno, NCONZO

Pořadatel

AKP ČR, Pobočka Jižní Morava

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 13.7.2022

Výběrové řízení do terapeutického výcviku v logoterapii a existenciální analýze

30.9.2022

 • Výběrové setkáni do komplexního 5,5 letého programu v psychoterapii - logoterapii a existenciální analýze

 • Termín zahájení skupiny je stanoven na: 1.-3. 12. 2022 v DC, Vranov u Brna 7

Místo konání:

Duchovní centrum sv. Františka z Pauly

Vranov 7

664 32 Vranov u Brna

Pořadatel

Institutut Pro Integrativní Psychoterapii A Psychologické Poradenství (IPIPAPP)

Kontakt na pořadatele:

IPIPAPP

Jarmily Glazarové 354/9E

779 00 Olomouc

Vloženo: 17.5.2022

Podpora sociálně přijatelného chování u dětí s PAS a jiných NVP

(Positive behavior support - PBS)

On-line školící akce + praktická část

1.10.2022 - 1.11.2022

 • Cílem vzdělávací akce je naučit se intervenční strategie pro řešení problémového chování a dokázat vytvořit intervenční plán pro řešení problémového chování.

Místo konání:

On-line

Pořadatel

MODRÝ KRUH z. s.

Kontakt na pořadatele:

Kandia 62, 798 57 Laškov

Vloženo: 2.9.2022

Den s kognitivní rehabilitací 2022

20.9.2022

 • Program setkání je koncipován ze tří teoreticko–praktických bloků s cílem rozvinout diskusi nad současným stavem oboru a jeho výhledů, sdílení dobré praxe a rozšíření vzájemné oborové spolupráce.


 • 1. blok od 9.00 do 10.30 TÉMA – Quo vadis neuropsychologická péče a kognitivní rehabilitace v Čechách a na Moravě?

 • Přestávka

 • 2. blok od 11.00 do 12.30 SDÍLENÁ PRAXE – Ambulantní péče o děti s kognitivním deficitem

 • Přestávka na oběd

 • 3. blok od 13.30 do 15.00 METODA – Distanční formy kognitivní rehabilitace

 • Varia a společenské setkání


Akce se koná pod záštitou České asociace pro neuropsychologii (CANP) a ve spolupráci s Českou společností pro neurokognitivní rehabilitaci. Účast na odborném setkání je zdarma, bez nároku na bodové hodnocení v rámci kontinuálního vzdělávání.

Místo konání:

Malá posluchárna Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Kateřinská 30

Praha 2

Pořadatel

PhDr. Petr Nilius, Ph.D. a PhDr. Vlaďka Plzáková / Česká asociace pro neuropsychologii

Kontakt na pořadatele:

CAPN, Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Kateřinská 30

Praha 2

Vloženo: 5.9.2022

Vývojová psychologie – Předškolní období

16.9.2022

V naší sérií kurzů vývojové psychologie s prof. Lenkou Šulovou nahlédneme postupně do jednotlivých etap psychického vývoje člověka od jeho narození až do smrti.


 • První kurz s názvem „předškolní období“ nám přiblíží raný psychický vývoj dítěte včetně vývojových úkolů prenatálního období, symetrický či asymetrický vztah matka dítě a formování attachmentu.

 • Diskutován bude také význam individuální péče o dítě do 3 let věku a průběh separace a individuace.

 • Seznámíme se také s popisem osobnosti dítěte v batolecím období a dítěte v předškolním věku.

 • V neposlední řadě zmíníme též význam otcovské a mateřské péče a její specifika.

Místo konání:

CKP Roseta

Nezamyslova 1712/13a

12800 Praha 2

Pořadatel

CKP Roseta

Kontakt na pořadatele:

Nezamyslova 1712/13a

Praha 2

Vloženo: 13.7.2022

39. Psychologické dny

14.9.2022 - 16.9.2022

 • Aktuální témata v psychologii v 9 programových sekcích a ve 2 diskusních panelech.

Místo konání:

Umělecké centrum Univerzity Palackého

Olomouc

Pořadatel

Českomoravská psychologická společnost a Katedra psychologie FF UP

Kontakt na pořadatele:

Kladenská 48, Praha 6 / Vodární 601, Olomouc

Vloženo: 23.8.2022

19. psychosomatická konference

V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie?

16.6.2022 - 18.6.2022

 • 1. Psychoterapeutický přístup v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta (symptomy, diagnostika, rozhovor, edukace, intervence, kazuistiky, integrace, etika)

 • 2. Psychosomatický přístup v ordinaci klinického psychologa a fyzioterapeuta (metody, teorie, výzkum, kazuistiky, integrace, spolupráce s lékaři, týmy, etika)

 • 3. Psychosomatický přístup v týmu:

  • v ambulantní sféře

  • na stacionáři

  • na lůžkovém pracovišti

 • 4. Výzkum v psychosomatice

 • 5. Výuka psychosomatické medicíny u lékařů

Místo konání:

TUL

Studentská 1402/2

461 17 Liberec

Pořadatel

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Jáchymovská 385

460 10 Liberec

Vloženo: 28.2.2022

Základy kognitivně behaviorální terapie insomnie (KBT-I)

9.6.2022 - 10.6.2022

 • Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) insomnie, která je odbornými spánkovými společnostmi doporučována jako metoda první volby v léčbě této spánkové poruchy

 • Kurz nabídne komplexní informace o insomnii, včetně úvodu do fyziologie spánku a návštěvy spánkové laboratoře

 • Odborný obsah kurzu byl schválen Evropskou společností pro výzkum spánku a Evropskou akademií pro KBT-I

Místo konání:

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748

250 67 Klecany

Pořadatel

Národní ústav duševního zdraví

Kontakt na pořadatele:

Topolová 748, 250 67 Klecany

Vloženo: 12.5.2022

5letý sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii

Schválení pro zdravotnitví

Od 1.6.2022

 • Garantem programu je Magdalena Frouzová

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Magdalena Frouzová

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Vloženo: 20.4.2022

Kotvení v těle a tvorba bezpečí v krizi – práce s tělem a péče o sebe i druhé

Mgr. Klára Čížková

14.5.2022 - 15.5.2022

 • Během semináře se účastníci mohou dozvědět a vyzkoušet základní možnosti kotvení v těle, práce s tělem a kreativním pohybem, tak jak jsou používány v tanečně pohybové terapii.

 • Budeme se zabývat kotvením ve smyslech, možnostmi uvolnění napětí či stabilizace prostřednictvím konkrétních pohybových kvalit, základních raných pohybových vzorců, práce s dechem, vnímáním tělesných hranic či osobního prostoru a jinými způsoby intervence, které můžeme bezpečně využít nejen při práci s klienty, ale zejména jako zdroje v době, kdy potřebujeme jako terapeuti pečovat také o sebe.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kontakt na pořadatele:

Hekrova 805

Praha 4

Vloženo: 5.4.2022

Časová osa

Bio-psycho-sociální anamnéza️

13.5.2022 - 15.5.2022

 • Praktický kurz práce s psychosomaticky zaměřenou anamnézou

 • Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu ke klientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální

 • Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi

 • Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

252 29, Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

Na Vyhlídce 582

252 29, Dobřichovice

Vloženo: 28.2.2022

Český psychoterapeutický den

Moc a bezmoc psychoterapeuta

7.5.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na Český psychoterapeutický den.

Tématem jednodenní konference je Moc a bezmoc psychoterapeuta.

Toto témaje významné pro naši reflexi a sebereflexi, pro naše klienty, ale i pro náš profesionální růst.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné

setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné

diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.


Ján Praško

Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

Místo konání:

Filozofická fakulta UK

nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Pořadatel

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP

Sokolská 490/31

120 00 Praha 2

Vloženo: 15.3.2022

Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA

WEBINÁŘ se záznamem

30.4.2022

 • Cílem tohoto webináře je představit účastníkům, jak správně nastavit systém odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle aplikované behaviorální analýzy (ABA).

 • Během webináře se účastník naučí, jak vypočítat optimální rozvrh posílení u jedince, adekvátně nastavit systém odměn, správně používat žetonový systém u dětí “více pokročilých” a nastavit systém odměňování pro skupinové vyučování.

 • Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA.

Místo konání:

Online

Pořadatel

MODRÝ KRUH z. s.

Kontakt na pořadatele:

Kandia 62

798 57 Laškov

Vloženo: 5.4.2022

22. mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii

21.4.2022 - 24.4.2022

 • ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII si Vás dovoluje pozvat na 22. mezinárodní seminář pro KIP, který se koná od čtvrtka 21. do neděle 24. dubna 2022 na Velehradě

 • Zveme zájemce o první setkáni s imaginacemi, pro které budou otevřeny základní kurzy

 • Pro zkušené KIP terapeuty jsou určeny speciální kurzy

 • Semináře zahraničních lektorů budou tlumočeny do češtiny

Místo konání:

Velehrad, Stojanovo gymnázium

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 30.1.2022

Práce s tělem, tělesným přenosem a protipřenosem v masivním sociálním traumatu. Aneb: Všichni jsme v traumatu, co s tím?

MUDr. Radana Syrovátková

9.4.2022 - 10.4.2022

 • Sebezkušenost s první pomocí "tady a teď" na úrovni těla, dekomprese a sebepéče v situaci uprchlické krize a práce s traumatizovanými klienty, rezonance s vlastními traumatickými historiemi, a jak je zaopatřit v přímé práci s klienty pomocí tělesně pohybové práce.

 • Lektor semináře - MUDr. Radana Syrovátková.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kontakt na pořadatele:

Hekrova 805

Praha 4

Vloženo: 5.4.2022

PRAXE ON-LINE TERAPIE

4.4.2022

 • Program:

  • 9 - 9.45 hod Manželství, rodiny a konflikty v online terapiiMgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D., vedoucí MEDUC a MRP

  • 10 - 10.45 hod Jak si udržet kontakt s dětmi v terapii na dálku

Mgr. Alena Vávrová, dětská psycholožka a psychoterapeutka

  • 11 - 11.45 hod Dobrovolně bych tam nešel….

PhDr. Jiří Drahota, psychoterapeut a supervizor

  • 12 - 12.30 hod Online terapie - překážky a předsudky

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., odborný asistent KPS FF UPOL


Seminář je zdarma. Účastníci mají možnost sledovat živý přenos celého bloku i jednotlivých přednášek.

Místo konání:

Online

Registrovaní účastníci obdrží informace k zoomu v předstihu e-mailem

Pořadatel

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Křížkovského 10

771 80 Olomouc

Vloženo: 6.3.2022

Krátký inteligenční test (KIT)

Popis testu, administrace, vyhodnocení, užití

1.4.2022

 • Seznámení s testem, administrace, vyhodnocení


Na kurz se přihlašuje na e-shopu www.propsyco.cz

Místo konání:

On-line

Pořadatel

Nakladatelství Propsyco (PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.)

Kontakt na pořadatele:

Bartošova 316

Otrokovice

Vloženo: 10.1.2022

Test paměti a učení (TOMAL 2, TOMAL SE)

Komplexní testy paměti a učení

29.3.2022

 • Popis, administrace, vyhodnocení a kazuistiky


Na kurz se přihlašuje na e-shopu www.propsyco.cz

Místo konání:

On-line

Pořadatel

Nakladatelství Propsyco (PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.)

Kontakt na pořadatele:

Bartošova 316

Otrokovice

Vloženo: 10.1.2022

Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Úvod od oboru

26.3.2022

 • Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví

 • Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby

 • Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči

Místo konání:

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 17

779 00 Olomouc

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8

Olomouc

Vloženo: 21.2.2022

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie - 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

10.2.2022 - 2.12.2022

 • v lednu: Psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe


Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 17.1.2022

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021

Relaxační a meditační techniky zaměřené na řešení

24.1.2022 - 10.5.2022

 • Výcvik se zaměřuje na praktický trénink relaxačních a meditačních (či kontemplativních) technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení

 • Různé meditační techniky (např. meditace všímavosti/mindfulness) tvoří stále významnější způsob práce v kontextu psychoterapie

 • V rámci tohoto výcviku bude kladen důraz na využití těchto postupů v souladu s přístupem zaměřeným na řešení

 • Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 2. 9 .2021

Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2022 - 2026

5tiletý výcvik schválený pro zdravotníky i nezdravotníky

22.1.2022 - 23.12.2022

 • Teoretický přednáškový seminář - Psychoterapie KBT - MUDr. Petr Možný


Zájemci o 5TILETÝ kurz či aktuální lednový seminář se hlaste na magdalena.frouzova@email.cz

Místo konání:

Emauzský klášter

Praha 2,

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut,

Apolinářská 4, Praha 2

kontakt: M. Frouzová, Bělohorská 93/2469, Praha 6, 16900,

Vloženo: 6.12.2021

ONLINE ZÁKLADNÍ KURZ UČENÍ ZABAVOU

Kurz získal akreditaci AKP ČR z. s. (12 kreditních bodů) a AKL ČR z. s. (15 kreditních bodů)

20.1.2022 - 14.4.2022

 • Již 6. běh úspěšného kurzu o 12 na sebe navazujících on-line setkáních zaměřených na osvojení základů aplikované behaviorální analýzy (ABA) v praxi s dětmi a mládeži s neurovývojovými poruchami

 • Praktické dovednosti pro rodiče, rodinné příslušníky a asistenty pracující s dětmi a mládeží s poruchami vývoje, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

 • Absolvování kompletního Základního kurzu (12 lekcí) je podmínkou pro vstup do Kurzu pro pokročilejší


Do konce listopadu 2021 zvýhodněná cena kurzovného

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.11 .2021

Úvod do problematiky častých poruch přÍjmu potravy u dětí

Typy poruch přijmu potravy, jejich příčiny a možnosti behaviorálních intervencí

15.1.2022

 • Poruchy příjmu potravy jsou čím dál častějším problémem u děti obecně, o to více u dětí s PAS a neurovývojovými poruchami. Jedná se o poměrně širokou problematiku obtíží - od dětí vybíravých v jídle, přes děti, které jí jen určité druhy potravin, až po děti, které odmítají veškeré potraviny a nápoje a jsou závislé na výživové sondě (PEG).

 • Tento úvodní webinář je vhodný pro rodiče a odborníky v pomáhajících profesích, kteří se věnují řešení méně závažných až středně závažných poruch přijmu potravy.

 • Lektorka: Mgr. Dita Chapman, BCBA (psycholog, mezinárodně certifikovaný behaviorální analytik)

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.12 .2021

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie- 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

13.1.2022 - 14.1.2022

 • V lednu: psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 8.12.2021

Minulé roky

2019, 2020, 2021