Archiv akcí

za rok 2022

19. psychosomatická konference

V čem se prolínají psychosomatika a psychoterapie?

16.6.2022 - 18.6.2022

 • 1. Psychoterapeutický přístup v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta (symptomy, diagnostika, rozhovor, edukace, intervence, kazuistiky, integrace, etika)

 • 2. Psychosomatický přístup v ordinaci klinického psychologa a fyzioterapeuta (metody, teorie, výzkum, kazuistiky, integrace, spolupráce s lékaři, týmy, etika)

 • 3. Psychosomatický přístup v týmu:

  • v ambulantní sféře

  • na stacionáři

  • na lůžkovém pracovišti

 • 4. Výzkum v psychosomatice

 • 5. Výuka psychosomatické medicíny u lékařů

Místo konání:

TUL

Studentská 1402/2

461 17 Liberec

Pořadatel

Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Jáchymovská 385

460 10 Liberec

Vloženo: 28.2.2022

Základy kognitivně behaviorální terapie insomnie (KBT-I)

9.6.2022 - 10.6.2022

 • Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základy kognitivně behaviorální terapie (KBT) insomnie, která je odbornými spánkovými společnostmi doporučována jako metoda první volby v léčbě této spánkové poruchy

 • Kurz nabídne komplexní informace o insomnii, včetně úvodu do fyziologie spánku a návštěvy spánkové laboratoře

 • Odborný obsah kurzu byl schválen Evropskou společností pro výzkum spánku a Evropskou akademií pro KBT-I

Místo konání:

Národní ústav duševního zdraví

Topolová 748

250 67 Klecany

Pořadatel

Národní ústav duševního zdraví

Kontakt na pořadatele:

Topolová 748, 250 67 Klecany

Vloženo: 12.5.2022

5letý sebezkušenostní výcvik v Integrativní psychoterapii

Schválení pro zdravotnitví

Od 1.6.2022

 • Garantem programu je Magdalena Frouzová

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Magdalena Frouzová

Centrum pro integrativní psychoterapii

Bělohorská 93

Praha 6

Vloženo: 20.4.2022

Kotvení v těle a tvorba bezpečí v krizi – práce s tělem a péče o sebe i druhé

Mgr. Klára Čížková

14.5.2022 - 15.5.2022

 • Během semináře se účastníci mohou dozvědět a vyzkoušet základní možnosti kotvení v těle, práce s tělem a kreativním pohybem, tak jak jsou používány v tanečně pohybové terapii.

 • Budeme se zabývat kotvením ve smyslech, možnostmi uvolnění napětí či stabilizace prostřednictvím konkrétních pohybových kvalit, základních raných pohybových vzorců, práce s dechem, vnímáním tělesných hranic či osobního prostoru a jinými způsoby intervence, které můžeme bezpečně využít nejen při práci s klienty, ale zejména jako zdroje v době, kdy potřebujeme jako terapeuti pečovat také o sebe.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kontakt na pořadatele:

Hekrova 805

Praha 4

Vloženo: 5.4.2022

Časová osa

Bio-psycho-sociální anamnéza️

13.5.2022 - 15.5.2022

 • Praktický kurz práce s psychosomaticky zaměřenou anamnézou

 • Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu ke klientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální

 • Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi

 • Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví

Místo konání:

CKP Dobřichovice

Na Vyhlídce 582

252 29, Dobřichovice

Pořadatel

CKP Dobřichovice

Kontakt na pořadatele:

Na Vyhlídce 582

252 29, Dobřichovice

Vloženo: 28.2.2022

Český psychoterapeutický den

Moc a bezmoc psychoterapeuta

7.5.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na Český psychoterapeutický den.

Tématem jednodenní konference je Moc a bezmoc psychoterapeuta.

Toto témaje významné pro naši reflexi a sebereflexi, pro naše klienty, ale i pro náš profesionální růst.

Zveme vás jako jedince, terapeutické modality i instituty na společné

setkání. Rádi bychom, aby konference byla platformou pro společné

diskuze, místem, kde se můžeme lidsky potkat.


Ján Praško

Předseda České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP

Místo konání:

Filozofická fakulta UK

nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1

Pořadatel

ČESKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti JEP

Sokolská 490/31

120 00 Praha 2

Vloženo: 15.3.2022

Metodika odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle ABA

WEBINÁŘ se záznamem

30.4.2022

 • Cílem tohoto webináře je představit účastníkům, jak správně nastavit systém odměňování u individuálních a skupinových intervencí dle aplikované behaviorální analýzy (ABA).

 • Během webináře se účastník naučí, jak vypočítat optimální rozvrh posílení u jedince, adekvátně nastavit systém odměn, správně používat žetonový systém u dětí “více pokročilých” a nastavit systém odměňování pro skupinové vyučování.

 • Lektorka Mgr. Dita Chapman, BCBA.

Místo konání:

Online

Pořadatel

MODRÝ KRUH z. s.

Kontakt na pořadatele:

Kandia 62

798 57 Laškov

Vloženo: 5.4.2022

22. mezinárodní seminář pro katatymně imaginativní psychoterapii

21.4.2022 - 24.4.2022

 • ČESKÁ SPOLEČNOST PRO KATATYMNĚ IMAGINATIVNÍ PSYCHOTERAPII si Vás dovoluje pozvat na 22. mezinárodní seminář pro KIP, který se koná od čtvrtka 21. do neděle 24. dubna 2022 na Velehradě

 • Zveme zájemce o první setkáni s imaginacemi, pro které budou otevřeny základní kurzy

 • Pro zkušené KIP terapeuty jsou určeny speciální kurzy

 • Semináře zahraničních lektorů budou tlumočeny do češtiny

Místo konání:

Velehrad, Stojanovo gymnázium

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 30.1.2022

Práce s tělem, tělesným přenosem a protipřenosem v masivním sociálním traumatu. Aneb: Všichni jsme v traumatu, co s tím?

MUDr. Radana Syrovátková

9.4.2022 - 10.4.2022

 • Sebezkušenost s první pomocí "tady a teď" na úrovni těla, dekomprese a sebepéče v situaci uprchlické krize a práce s traumatizovanými klienty, rezonance s vlastními traumatickými historiemi, a jak je zaopatřit v přímé práci s klienty pomocí tělesně pohybové práce.

 • Lektor semináře - MUDr. Radana Syrovátková.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Hekrova 805

Praha 4

Pořadatel

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Kontakt na pořadatele:

Hekrova 805

Praha 4

Vloženo: 5.4.2022

PRAXE ON-LINE TERAPIE

4.4.2022

 • Program:

  • 9 - 9.45 hod Manželství, rodiny a konflikty v online terapiiMgr. Ing. Martina Cirbusová Ph.D., vedoucí MEDUC a MRP

  • 10 - 10.45 hod Jak si udržet kontakt s dětmi v terapii na dálku

Mgr. Alena Vávrová, dětská psycholožka a psychoterapeutka

  • 11 - 11.45 hod Dobrovolně bych tam nešel….

PhDr. Jiří Drahota, psychoterapeut a supervizor

  • 12 - 12.30 hod Online terapie - překážky a předsudky

Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D., odborný asistent KPS FF UPOL


Seminář je zdarma. Účastníci mají možnost sledovat živý přenos celého bloku i jednotlivých přednášek.

Místo konání:

Online

Registrovaní účastníci obdrží informace k zoomu v předstihu e-mailem

Pořadatel

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Křížkovského 10

771 80 Olomouc

Vloženo: 6.3.2022

Krátký inteligenční test (KIT)

Popis testu, administrace, vyhodnocení, užití

1.4.2022

 • Seznámení s testem, administrace, vyhodnocení


Na kurz se přihlašuje na e-shopu www.propsyco.cz

Místo konání:

On-line

Pořadatel

Nakladatelství Propsyco (PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.)

Kontakt na pořadatele:

Bartošova 316

Otrokovice

Vloženo: 10.1.2022

Test paměti a učení (TOMAL 2, TOMAL SE)

Komplexní testy paměti a učení

29.3.2022

 • Popis, administrace, vyhodnocení a kazuistiky


Na kurz se přihlašuje na e-shopu www.propsyco.cz

Místo konání:

On-line

Pořadatel

Nakladatelství Propsyco (PhDr.Jiří Laciga, Ph.D.)

Kontakt na pořadatele:

Bartošova 316

Otrokovice

Vloženo: 10.1.2022

Vybrané kapitoly z psychosomatiky

Úvod od oboru

26.3.2022

 • Seminář nabízí úvod do psychosomatiky jakožto respektovaného medicínského oboru a aktuální poznatky z problematiky zaměřené na bio-psycho-sociálního pojetí zdraví

 • Popíše vztah mezi tělesným a duševním zdravím, charakteristiku a zvláštnosti psychosomatických pacientů, otevře také praktická témata jako např. komunikace s psychosomaticky nemocným a stručné zásady léčby

 • Cílem semináře je usnadnit přehled a orientaci v oboru a odborníkům z praxe pomoct vytvořit dovednost vnímat danou problematiku u svých klientů/pacientů a dokázat je v případě potřeby nasměrovat k cílené léčbě či jiné péči

Místo konání:

Institut sociálního zdraví na UP

Kateřinská 17

779 00 Olomouc

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Univerzita Palackého v Olomouci

Křížkovského 8

Olomouc

Vloženo: 21.2.2022

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie - 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

10.2.2022 - 2.12.2022

 • v lednu: Psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe


Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 17.1.2022

Systemický výcvik v rodinné terapii

postmoderní a dialogické přístupy

31.1.2022 - 31.1.2026

 • Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry

 • Výcvik má dvě základní větve.

  • První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a mezinárodními asociacemi EAP (European Association for Psychotherapy) a EFTA (European Association for Family Therapy)

   • Je určena pro 26 lidí a vzdělání se zaměřením na zdravotnictví je zde podmínkou

  • Druhá větev je určena pro nezdravotníky (sociální pracovníky, pedagogy, duchovní, terapeuty atd.), její kapacita je 13 lidí a ukončené VŠ vzdělání zde není vstupní podmínkou

   • Druhá větev má akreditaci MPSV a EFTA

Místo konání:

Vranov u Brna ((http://www.dc-vranov.cz/index.php/kontakty) )

Pořadatel

DIP - Dialogický institut pro psychoterapii, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Lucie Hornová, Ph.D.

Pastviny 51

561 82 Klášterec nad Orlicí

e-mail: dip@dipteam.cz

Vloženo: 27. 4 .2021

Relaxační a meditační techniky zaměřené na řešení

24.1.2022 - 10.5.2022

 • Výcvik se zaměřuje na praktický trénink relaxačních a meditačních (či kontemplativních) technik v rámci přístupu zaměřeného na řešení

 • Různé meditační techniky (např. meditace všímavosti/mindfulness) tvoří stále významnější způsob práce v kontextu psychoterapie

 • V rámci tohoto výcviku bude kladen důraz na využití těchto postupů v souladu s přístupem zaměřeným na řešení

 • Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský, Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Místo konání:

Dalet Institut, s.r.o.

Kubíčkova 19, Olomouc

Pořadatel

Dalet Institut, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dalet Institut, s.r.o. - sídlo organizace

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 2. 9 .2021

Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2022 - 2026

5tiletý výcvik schválený pro zdravotníky i nezdravotníky

22.1.2022 - 23.12.2022

 • Teoretický přednáškový seminář - Psychoterapie KBT - MUDr. Petr Možný


Zájemci o 5TILETÝ kurz či aktuální lednový seminář se hlaste na magdalena.frouzova@email.cz

Místo konání:

Emauzský klášter

Praha 2,

Pořadatel

Skálův institut

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut,

Apolinářská 4, Praha 2

kontakt: M. Frouzová, Bělohorská 93/2469, Praha 6, 16900,

Vloženo: 6.12.2021

ONLINE ZÁKLADNÍ KURZ UČENÍ ZABAVOU

Kurz získal akreditaci AKP ČR z. s. (12 kreditních bodů) a AKL ČR z. s. (15 kreditních bodů)

20.1.2022 - 14.4.2022

 • Již 6. běh úspěšného kurzu o 12 na sebe navazujících on-line setkáních zaměřených na osvojení základů aplikované behaviorální analýzy (ABA) v praxi s dětmi a mládeži s neurovývojovými poruchami

 • Praktické dovednosti pro rodiče, rodinné příslušníky a asistenty pracující s dětmi a mládeží s poruchami vývoje, autismem, vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, které ještě samostatně nemluví v 7-8 slovných větách

 • Absolvování kompletního Základního kurzu (12 lekcí) je podmínkou pro vstup do Kurzu pro pokročilejší


Do konce listopadu 2021 zvýhodněná cena kurzovného

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.11 .2021

Úvod do problematiky častých poruch přÍjmu potravy u dětí

Typy poruch přijmu potravy, jejich příčiny a možnosti behaviorálních intervencí

15.1.2022

 • Poruchy příjmu potravy jsou čím dál častějším problémem u děti obecně, o to více u dětí s PAS a neurovývojovými poruchami. Jedná se o poměrně širokou problematiku obtíží - od dětí vybíravých v jídle, přes děti, které jí jen určité druhy potravin, až po děti, které odmítají veškeré potraviny a nápoje a jsou závislé na výživové sondě (PEG).

 • Tento úvodní webinář je vhodný pro rodiče a odborníky v pomáhajících profesích, kteří se věnují řešení méně závažných až středně závažných poruch přijmu potravy.

 • Lektorka: Mgr. Dita Chapman, BCBA (psycholog, mezinárodně certifikovaný behaviorální analytik)

Místo konání:

Online v aplikaci Zoom

Pořadatel

Učení zABAvou s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Dolní Násepní 130/18

41731 Novosedlice

Vloženo: 16.12 .2021

Jednoroční kurz Integrativní psychoterapie- 2022

Přehled o současné integrativní psychoterapeutické praxi

13.1.2022 - 14.1.2022

 • V lednu: psychoterapeutické systémy, dále pak přehled integrativní psychoterapeutické praxe

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Vloženo: 8.12.2021

Minulé roky

2019, 2020, 2021