Archiv akcí

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

17.1.2020

Program zabezpečí teoretický vhľad a praktický tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Ponúka princípy terapie hrou a psychoanalytické pochopenie toho, čo sa deje v detskej psychike, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Symbolická hra dieťaťa nám sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo nachádza a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.

Místo konání:

Klimentská 1443/50

110 00 Praha

Pořadatel

Self Creation s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mlynská 1

040 01 Košice

Vloženo: 8.10.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

6.-7.1.2020

Seznámení se základními koncepty transakční analýzy

Lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA-P

Místo konání:

Brno

Pořadatel

S.E.N.A.s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 5.11.2019

Minulé roky