Archiv akcí

ZRUŠENO

Ericksonovská (hypno)terapie při zvládání bolesti

15.-16.6.2020

Lektor: Rob McNeilly, MBBS

Témata:

  • Funkce a význam bolesti, pohled ericksonovských a na řešení zaměřených přístupů
  • efektivní postupy pro zvládání bolesti při práci s různými klienty
  • živé konzultace a intenzivní praktický trénink
Místo konání:

Biskupské nám. 2

Olomouc

Pořadatel

Dalet z.s.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 7.2.2020

ZRUŠENO

Autogenní trénink II - Psychosomatika II.

3.4-4.4.2020
  • Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
  • Vyšší stupeň autogenního tréninku je zaměřený na imaginačně-meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 29.2.2020

ZRUŠENO

19. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH - Sympozium AKP ČR pobočka Severní Morava

28.-30.3.2020

"Rouby a roupy aneb Co psychoterapii prospívá a co škodí?"

Praktické aplikace psychodynamických poznatků pro každodenní práci s náročnými pacienty.

Místo konání:

Malenovice - konferenční centrum KAM

Pořadatel

AKP ČR pobočka Severní Morava

Kontakt na pořadatele:

PN Opava

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 6.1.2020

ZRUŠENO

Empatická laboratoř - Psychosomatika II.

20.-21.3.2020
  • Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
  • Seminář je zaměřený na rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitů druhé osoby, co se považuje za součást emoční inteligence. Účastníkům nabízí možnost osvojit si schopnost vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit tak své komunikační dovednosti i celkové výsledky své práce.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 23.2.2020

ZRUŠENO

Psychoterapie orientovaná na proces - POP - nácvikový seminář české lektorky žijící v Anglii

14.-15.3.2020
  • V ČR probíhá výcvik v Proces orientované psychoterapii, tento seminář je seznámením s touto metodou.
Místo konání:

Emauzský klášter

Vyšehradská 49/320

Praha 2

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut, o.p.s.

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Vloženo: 9.3.2020

ZRUŠENO

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2020 - odborná konference

13.-14.3.2020

Biopsychosociální přístup v medicíně.

Registrace: www.plstbk.cz v sekci „pro odborníky"

Účastnický poplatek: 1200 Kč, studenti VŠ 800 Kč

Místo konání:

Městské kulturní zařízení

Masarykova 307/20

Šternberk

Pořadatel

Psychiatrická léčebna Šternberk

Kontakt na pořadatele:

Olomoucká 1848/173

Šternberk

Vloženo: 3.2.2020

Supervizní seminář v Rorschachově metodě a Tematicko - apercepčním testu

6.3.2020

Kurz je určen zejména klinickým psychologům, dětským klinickým psychologům a psychologům ve zdravotnictví, kteří v klinické praxi používají Rorschachovu metodu a Tematicko - apercepční test. Výhodou pro účastníky je absolvování základního kurzu v Rorschachově metodě. Školící akce je koncipována jako teoreticko - praktická. V první části kurzu bude věnována pozornost interpretaci výsledků Rorschachovy metody, Tematicko – apercepčního testu, případně dalších psychodiagnostických metod v rámci konkrétního klinického vyšetření (kazuistiky). Druhá část kurzu bude zaměřena teoreticky - na vybraná témata z Rorschachovy metody a Tematicko – apercepčního testu v klinické praxi.

Místo konání:

SANVIA s.r.o.

U Tří lvů 4

370 01 České Budějovice

Pořadatel

SANVIA s.r.o. - Ordinace psychiatrie a klinické psychologie

Kontakt na pořadatele:

U Tří lvů 4

370 01 České Budějovice

Vloženo: 7.2.2020

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

17.1.2020

Program zabezpečí teoretický vhľad a praktický tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Ponúka princípy terapie hrou a psychoanalytické pochopenie toho, čo sa deje v detskej psychike, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Symbolická hra dieťaťa nám sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo nachádza a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.

Místo konání:

Klimentská 1443/50

110 00 Praha

Pořadatel

Self Creation s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mlynská 1

040 01 Košice

Vloženo: 8.10.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

6.-7.1.2020

Seznámení se základními koncepty transakční analýzy

Lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA-P

Místo konání:

Brno

Pořadatel

S.E.N.A.s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 5.11.2019

Minulé roky