Archiv akcí

za rok 2019

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží - Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

13.-14.12.2019

Seminář cílí na téma traumatizace v dětství a vztahovou vazbu. Porozumění traumatu jako základnímu etiopatogenetickému faktoru dává terapeutovi možnost smysluplně konceptualizovat případ, plánovat terapii a vybírat účinné terapeutické nástroje.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého

Univerzitní 22

Olomouc

Pořadatel

Univerzita Palackého v Olomouci

Institut sociálního zdraví

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

771 11 Olomouc

Vloženo: 19.11.2019

Výroční odborná konference u příležitosti 25 let od založení pobočky AKP ČR Východní Čechy

30.11.2019

PROGRAM

otevřený program pro veřejnost
  • Panovský, Evžen - Historie východočeské pobočky AKP ČR

  • Pospíchal, Martin - Vliv našich emocí na imunitní systém a zdraví

  • Malá, Karolína - Münchhausenův syndrom

  • Pöslová, Blanka - Rodinná terapie v praxi

  • Nikolai, Tomáš - Kreativita neurodegenerativních onemocnění

  • Bažant, Jan - Kazuistiky z posuzování zdravotní a pracovní způsobilosti

  • Ďurech, Oldřich - Kazuistiky dětí s PAS v ambulanci klinického psychologa

Místo konání:

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Průmyslová 395

532 10 Pardubice - Černá za Bory

Pořadatel

AKP ČR Východní Čechy

Kontakt na pořadatele:

Na Okrouhlíku 899

530 03 Pardubice

web: https://vychodni-cechy.akpcr.cz/

Vloženo: 3.10.2019

32. Česko-slovenská psychoterapeutická konference 2019

13.-16.11.2019

Kompetence a osoba psychoterapeuta

Místo konání:

Hotel JANA

Přerov

Pořadatel

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP

Kontakt na pořadatele:

LÉKAŘSKÝ DŮM

Sokolská 490/31

120 00 Praha 2

Vloženo: 27.9.2019

Komunikace pro ty, kteří chtějí pomáhat - psychosomatický koncept - Psychosomatika

8.-9.11.2019

Cílem tohoto kurzu, který je určen odborníkům v pomáhajících profesích (multidisciplinární přístup) je poskytnout zúčastněným informace o komunikačních obtížích, se kterými se mohou při práci s klienty potýkat. Je proto zaměřený na osvojení si komunikačních dovedností, které mají za cíl předcházet vzájemnému neporozumění mezi pomáhajícím a potřebným.

Lektorem kurzu je MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Místo konání:

CMTF

Univerzita Palackého

Univerzitní 22

Olomouc

Pořadatel

Cyrilometodějská teologická fakulta

Kontakt na pořadatele:

Univerzity Palackého

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 5.11.2019

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) - akreditovaný osmitýdenní tréning mindfulness

29.10.-18.12.2019

Klinicky ověřený program nejen pro pravidelnou psychohygienu, snížení stresu, sebezkušenost a prevenci vyhoření.

Lektor: Mgr. Jaroslav Chýle, předseda Centra pro mindfulness, z.s.

Kniha: http://zivotpohroma.cz/

Místo konání:

Dlouhá 2

110 00 Praha 1

Pořadatel

Mgr. Jaroslav Chýle

Kontakt na pořadatele:

MERITUM ADVISORS, s.r.o.

Pod Klaudiánkou 1028/3

147 00 Praha 4

Vloženo: 27.9.2019

Jacobsonova progresivní svalová relaxace - Psychosomatika

25.-26.10.2019

Seminář je zaměřený na osvojení metodiky Jacobsonovy progresivní svalové relaxace podle klinicky ověřené modifikace Borkovce a Bernsteina. Absolvent získá znalosti metodiky a sebezkušenost v rámci postupného napínání a uvolňování 16 svalových skupin s cílem dospět ke schopnosti navodit si uvolnění pomocí samotného mentálního zaměření.

Místo konání:

CMTF UP

Univerzitní 22

779 00 Olomouc

Pořadatel

Institut sociálního zdraví, CMTF

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

779 00 Olomouc

Vloženo: 27.9.2019

Mezi námi 2019 - 2. konference mezioborové spolupráce

10.10.-10.11.2019

Digitální závislost, Traumata mozku z pohledu současné neurologie, Neurokognitivní rehabilitace, Jak v sobě ukládáme výcvikové zkušenosti?, Druhý krok, Parkinsonova choroba - jak ji vidé neurolog a jak psychiatr, Jak můžeme spolupracovat jako terapeutové napříč směry?....mnoho dalších zajímavých workshopů s členy Českého Institutu Biosyntézy, Neuropsychiatrického fóra, spolku Naše Rovnováha a mnoha dalšími + improvozované divadlo a koncert v Jazz klubu! Srdečně zveme :-)

Místo konání:

Kulturní a společenské středisko “Střelnice”

Střelniční 256/1

737 01 Český Těšín

Pořadatel

Naše Rovnováha, z.s

Kontakt na pořadatele:

Nová Cesta 3

735 62 Český Těšín

Vloženo: 27.9.2019

Mimořádný kurz – Test agresivity TABaK

3.-4.10.2019

TABaK je obrázková projektivní technika určená k posuzování agresivity. Je založena na principech Gestalt terapie. Tento přístup zaznamenává a rozlišuje různé modality agresivních projevů z hlediska chápání agresivity jako polaritní vlastnosti ve smyslu potlačení (stažení se), resp. Projevení agresivity navenek. Agresivita je chápána jako způsob kontaktování se s prostředím. Test se vyhodnocuje jak kvantitativně, tak i kvalitativně, což umožňuje individuální posuzování. Chápání agresivity zde nepředstavuje volbu dobrý - špatný nebo silný - slabý. Představuje prostor pro různé modality agresivních projevů ve vztahu k aktuální situaci, která se odehrává v organismicko-environmentálním poli. Směřování k jednomu, či druhému pólu, je komplementární – význam jednoho pólu je vázaný na existenci pólu opačného. Dosavadní zkušenosti s testem naznačují i jeho možné využití při terapii lidí s násilným chováním.

Informace o lektorovi:

Peter Klubert - klinický a dopravní psycholog, psychoterapeut, supervizor a trenér Gestalt terapie působící v Nitře na Slovensku. V praxi se kromě psychotických, depresivních, úzkostných a fobických klientů zabývá i problematikou diagnostiky a psychoterapie nepřiměřeně projevené agresivity lidí odsouzených za násilné trestné činy, ale i zadržovaných projevů zdravé agresivity lidí týraných, šikanovaných či zneužívaných.

Místo konání:

Ruská 85

110 00 Praha 10

Pořadatel

IPVZ

Kontakt na pořadatele:

IPVZ

Budějovická 15

104 00 Praha 4

Vloženo: 23.7.2019

Supervize zaměřená na řešení v klinicko psychologické praxi

Workshop s Benem Furmanem, MD

2.-3.10.2019

V rámci semináře bude důraz kladen na hravé a na řešení zaměřené postupy využitelné při supervizní práci. Důraz je položen na praktické podněty a postupy. Klíčovou součástí workshopu budou živé supervizní konzultace s účastníky.

Vyplněnou přihlášku (http://www.dalet.cz/vzdelavani-prihlaska.php) zašlete do 15. 9. 2019 na e-mail: info@dalet.cz

Místo konání:

Biskupské nám. 2

Olomouc

Pořadatel

Dalet institut s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 23.5.2019

Balintovská skupina intenzívní

30.9.2019

Vztah lékař - pacient, vedoucí skupiny PhDr. Alena Paloušová.

Každé 2. úterý v měsíci, 16,30-20,00.

Přihlašování: palousova@sendme.cz

Místo konání:

Ordinace PhDr. Paloušové

Malostranské náměstí 24/38

118 00 Praha 1-Malá Strana

Kontakt na pořadatele:

Česká psychoterapeutická společnost - balintovská sekce

K. Koblic (vedoucí sekce), Břehová 3, 110 00 Praha 1

Vloženo: 26.2.2019

Tematicko-apercepční test v praxi klinického psychologa

27.9.2019

Administrace TAT, historie, teorie, psychometrické škály TAT, kvalitativní analýza TAT, integrativní způsoby interpretace TAT, poradenské a terapeutické využití TAT. Lektoruje doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Místo konání:

Zlín

Pořadatel

doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.

Kontakt na pořadatele:

Ordinace klinické psychologie

Partyzánů 2174

688 01 Uherský Brod

Vloženo: 26.4.2019

Sympozium rodinné terapie 2019

Rodinná terapie a muži aneb je mužství v krizi?

26.-28.9.2019

Budeme hledat odpovědi na tyto a další otázky: Procházejí dnešní muži opravdu celospolečenskou krizí? Pokud ano, kde má tato krize kořeny a jak se projevuje v každodenním životě? O čem muži v terapiích (ne)mluví? Jakými vývojovými krizemi procházejí chlapci na cestě k mužství a jak jim můžeme pomoci jako rodinní terapeuti, čím muži a čím ženy? Jaké to je být rodinným terapeutem – mužem?

Přednášející: PhDr. Martin Jára, Doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D., Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., Martin Plas, CSB a Mgr. Lucie Sitařová,Doc., ThLic. Mgr. Petr Glogar,PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála, Doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D., MUDr. Jiří Poněšický

Na programu je i řada zajímavých workshopů.

Místo konání:

Duchovní centrum sv. Františka

Vranov u Brna

Pořadatel

SOFT - Společnost rodinných a systemických terapeutů

Kontakt na pořadatele:

V úvalu 84/1

150 00 Praha - Motol

Vloženo: 25.6.2019

Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby

Mohou být komplexně traumatizovaní důvěryhodní?

26.-27.9.2019

Přednášející: Mgr. Hana Vojtová, seminář má za cíl přinést podstatné poznatkyz psychotraumatologie, které pomohou profesionálům pracujícím s traumatizovanými, porozumět dopadu traumatizace. Seminář nám umožní orientaci v procesuzvládání traumat a nabídne lepší možnost spolupráce s traumatizovanými i těmi, kteří s nimi pracují.

Místo konání:

Velký sál hotelu Harmony Club Ostrava

ul. 28. října 170

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Pořadatel

PhDr. Renata Koláčková a Mgr. Michaela Mrowetz

Kontakt na pořadatele:

https://www.konferencepsych-znalci.cz/seminar-porozumeni-traumatu-a-disociaci/

Vloženo: 5.6.2019

34. kongres pracovního lékařství

34. Teisingerův den průmyslové toxikologie

43. Benův den fyziologie a psychofyziologie práce

Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení

24.-25.9.2019

Hlavní témata:

Pracovnělékařské služby a oborová specifika

Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce

Pracovní dlouhověkost

Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika

Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost

Ergonomie a fyziologie práce v 21. století

Nemoci z povolání a pracovní úrazy

Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost

Nanoprůmysl a nanotechnologie

Biomonitoring v pracovním prostředí

Práce a psychika

Ošetřovatelství v pracovním lékařství

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Místo konání:

Vojenská nemocnice Olomouc - Klášterní Hradisko

Pořadatel

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK

Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze

Státní zdravotní ústav v Praze

Klinika pracovního lékařství LF UP a FN v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

AMCA, spol. s r.o.

Academic and Medical Conference Agency

Vyšehradská 320/49

128 00 Praha 2

Vloženo: 17.4.2019

Psychodiagnostický den – Přístupy k diagnostice mentální retardace

19.9.2019

doc. PhDr. Martin Lečbych, PhD : Psychodiagnostika dospělých

Mgr. Jana Šašková : Psychodiagnostika dětí

Přihlášení : tatana.opletalova@gmail.com

Místo konání:

Bea campus

Tř. Kosmonautů 1

779 00 Olomouc

Pořadatel

AKP ČR z.s., Pobočka Olomoucký kraj

Kontakt na pořadatele:

Úzká 6

779 00 Olomouc

Vloženo: 30.8.2019

Psychosomatika z klinického pohledu, terapeutické implikace

Cyklus: Psychosomatika. Biopsychosociální přístup k poruchám zdraví

21.-26.6.2019

Přednáší Mudr. Michal Kryl

Cílem tohoto semináře je představit téma psychosomatických onemocnění vznikajících ze stresu a jakým způsobem se v našem zdravotnickém systému pracuje s takovými klienty.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22

Olomouc

Pořadatel

Cyrilometodějská teologická fakulta a Institut sociálního zdraví UP v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 5.6.2019

Kurz IDS-P

Inteligenční a vývojová škála pro před-školní děti, lektorka PhDr. Dana Krejčířová

10.6.2019

Seznámení s teoretickými základy, postupy administrace a interpretací IDS – P – Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti.

V případě zájmu o kurz kontaktujte Veroniku Novákovou na e-mail: asistentka.kostelec@modredvere.cz, tel.: 720 028 311.

Místo konání:

Terapeutické centrum Modré dveře

Náměstí Smiřických 39

Kostelec nad Černými lesy

Pořadatel

Terapeutické centrum Modré dveře

Kontakt na pořadatele:

Náměstí Smiřických 39

Kostelec nad Černými lesy

Vloženo: 26.4.2019

4. jarní skupinové dny "Jak zažít skupiny" s tématem "Léčba skupinou"

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie

30.5.-1.6.2019

Co nabízí skupinová analýza? Proč léčit jednotlivce skupinou?

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, vyslechnout přednášku Uri Levina (Izrael), Lenky Zajícové a Denisy Schückové a panelovou diskusi (Štěpánka Balšínková, Martin Cipro, Dana Kárová, Luděk Vrba).

Leták s podrobným programem zde.

Místo konání:

FAMU

Smetanovo nábřeží 2

110 00 Praha 1

Kontakt na pořadatele:

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii - skupinová sekce

Malá Štupartská 646/1

110 00 Praha 1

Vloženo: 28.3.2019

17. Konference Dny Ireny Strossové

Psychosomatika

23.5.2019

psychosomatika a další aktuální příspěvky (viz. program na www.pnopava.cz)

Místo konání:

Psychiatrická nemocnice Opava

Pořadatel

PN Opava

Kontakt na pořadatele:

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 29.4.2019

Mezioborové dialogy kaplanské služby - I.ročník konference

Vztah psychologie a spirituality

15.5.2019

Přednášející:

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, PhD.

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, Csc.

Místo konání:

Vojenská nemocnice Olomouc - Klášterní Hradisko

Kontakt na pořadatele:

Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo nám.5

779 00 Olomouc

Vloženo: 13.4.2019

Psychotraumatologický pohled na vznik a léčbu psychických a psychosomatických obtíží

10.-11.5.2019

Seminář je zaměřený na seznámení účastníků s psychotraumatologií a jejím místem v rámci psychoterapie.

Přednáší Mgr. Hana Vojtová

Místo konání:

CMTF Univerzity Palackého a Institut sociál. zdraví UP v Olomouci

Pořadatel

CMTF Univerzity Palackého a Institut sociál. zdraví UP v Olomouci

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

7771 11 Olomouc

Vloženo: 26.4.2019

WAIS III Wechslerova inteligenční škála pro dospělé

pro začátečníky

6.5.2019

Jednodenní kurz.

Místo konání:

Otrokovice

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Jiří Laciga, Ph.D.

Bartošova 316

765 02 Otrokovice

Vloženo: 28.3.2019

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

Jednodenní školící kurz

5.4.2019

Test paměti a učení (TOMAL 2) pro děti (od 5 let) a dospělé (do 60 let).

Detailní informace na www.propsyco.cz - na první straně.

Místo konání:

DYS-centrum

Stejskalova 192/9

180 00 Praha 8


Kontakt na pořadatele:

PhDr. Jiří Laciga, Ph.D.

akreditováno v AKP Zlín, AKP Praha

Ševcovská 2678

760 01 Zlín

Vloženo: 17.12.2018

Základní kurz transakční analýzy TA 101

ochutnávka

26.4.-27.4.2019

Seznámení s TA, lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.

Místo konání:

Praha

Kontakt na pořadatele:

S.E.N.A. s.r.o.

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 7.2.2019

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2019

Odborná konference

12.4.-13.4.2019

PROGRAM

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD. : VLIV NAŠICH EMOCÍ NA IMUNITNÍ SYSTÉM A ZDRAVÍ

MUDr. Olga Dostálová, CSc .: VÝZNAM PSYCHICKÝCH FAKTORŮ U ZHOUBNÉ NÁDOROVÉ NEMOCI A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ PSYCHOTERAPIÍ

MUDr. Alena Procházková-Večeřová : BIOSYNTÉZA: OD PANCÍŘE KE ZDROJŮM

doc. MUDr. Dobroslava Jandová: KONVENČNÍ A NEKONVENČNÍ MEDICÍNA

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, PhD., Th.D. : HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI SKRZE THEONOMII

RNDr. Peter Minárik, PhD. : OSAMĚLOST

MUDr. Ingrid Strobachová, PhD. : JSME TĚLO NEBO MÁME TĚLO?

MUDr. Zora Bártová: HOMEOPATIE – ZAPOVĚZENÁ MEDICÍNA?

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. Martina Pourová: PSYCHOTERAPIE U PACIENTŮ S MEDICÍNSKY NEVYSVĚTLITELNÝMI SYMPTOMY: PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Registrace: www.plstbk.cz v sekci „pro odborníky“

Místo konání:

Městské kulturní zařízení

Masarykova 307/20

785 01 Šternberk

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická léčebna Šternberk

Olomoucká 1848/173

785 01 Šternberk

Vloženo: 7.3.2019

Supervizní workshop s Antonem Polákem

doprovodná akce Gestaltterapeutické konference

4.4.-5.4.2019

Supervize s Tono Polákem.

Místo konání:

Hotel Galant Mikulov

Mlýnská 739/2

692 01 Mikulov

Kontakt na pořadatele:

ČSGT - Česká společnost pro gestalt terapii

nám. Přerovského povstání 2803/1

750 02 Přerov

Vloženo: 26.2.2019

Minulé roky

2019, 2020, 2021, 2022