Archiv akcí

za rok 2020

PSYCHIATRIE PRO PRAXI

17. konference ambulantních psychiatrů

9.12.2020 - 10.12.2020

 • Výběr z programu:

  • Mikrobiom a schizofrenie

  • Zánět a psychotické poruchy

  • Možnosti stimulačních metod v terapii psychotických poruch

  • Klinické zkušenosti s novějšími antipsychotiky

  • ADHD – komplexní terapeutické přístupy

  • ADHD a komorbidity

  • Úskalí diagnostiky neurodegenerativních demencí

  • Delirium – závažný a podceňovaný problém

  • Novinky v léčbě a výzkumu Alzheimerovy nemoci

  • Stereotaktická léčba farmakorezistentní OCD

  • Psychiatrická péče nejen v návaznosti na reformu …a další

Místo konání:

Konference Psychiatrie pro praxi se uskuteční ON-LINE

Pořadatel

Solen, s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mgr. Barbora Ludvová

Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

e-mail: ludvova@solen.cz

Tel.: +420 777 557 413

Vloženo: 3. 12 .2020

Základní kurz transakční analýzy TA 101

ZÁKLADNÍ KURZ

29.11.2020 - 30.11.2020

 • Seznámení se základními principy a teoriemi transakční analýzy


Bližší informace obdrží přihlášení cca měsíc před realizací e-mailem. V případě vyhlášení nových epidemiologických opatření, která by se dotýkala realizace kurzu, budou přihlášení informováni v zápětí.

Místo konání:

NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno

Pořadatel

PhDr. Blanka Čepická, Ph.D, PTSTA (P)

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7, 149 00 Praha 4

e-mail: blanka.cepicka@sena-praha.cz

Vloženo: 5. 10 .2020

Krizová intervence pro praxi

Krize a krizová intervence v kontextu biosyntetické psychoterapie

22.10.2020 - 24.10.2020

 • Jak se na náročné životní situace můžeme podívat skrz integrativní psychoterapeutický směr Biosyntéza?

 • Co můžeme pro klienty a pro sebe udělat v krizovém období?

 • Projevují se krize v životě muže a ženy stejně?

 • Kurz je určen všem, kteří se setkávají s klienty v těžkých životních situacích. Například zdravotníci, psychologové, fyzioterapeuté, porodní asistentky, učitelé zejména na speciálních školách, pracovníci v sociálních službách apod. Dále všem, co se zajímají o psychosomatiku, tělovou psychoterapii a osobní rozvoj.

Místo konání:

Centrum Therapies

Zelný trh 11

602 00 Brno

Pořadatel

Český institut biosyntézy, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Na Míčánce 1532/32

160 00 Praha 6

Vloženo: 22. 10 .2020

XI. česko-slovenská konference o logoterapii

INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI

16.10.2020 - 16.10.2020

 • Téma Konference: INSPIRACE, TVOŘIVOST A HUMOR V LOGOTERAPEUTICKÉ PRAXI

 • Na konferenci vystoupí například Dr. Katarína Loneková, Dr. Vlastimil Sojka, MUDr. Juraj Oravec s odbornými příspěvky z oblasti logoterapie

 • Součástí konferenčního programu jsou odborné bloky s přednáškami ale i odborné workshopyMísto konání:

Umělecké centrum Konvikt

Olomouc

Pořadatel

IPIPAPP, s.r.o. Olomouc; Slovenský inštitút logoterapie SILOE; Katedra psychologie FF UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

IPIPAPP, s.r.o.

Jarmily Glazarové 354 / 9E

779 00 Olomouc

Vloženo: 19. 10 .2020

XV. konferecne Asociace manželských a rodinných poradců České republiky

Mezilidské vztahy 2: Důležité momenty

7.10.2020 - 9.10.2020

Příspěvky od odborník,ů z oblasti párového a rodinného poradenství a terapie zahrnující tři tématické okruhy:

 • momenty v párové a rodinné terapii/poradenství (práce s klienty)

 • momenty v partnerství a rodině (životní situace)

 • momenty v průběhu vztahu (procesy ve vztahu)

Součástí proramu je i plenární přednáška od SIMONY HERB z Rumunska, mezinárodní lektorky Emotionally focused couple therapy (terapeutického přístupu Párová terapie zaměřená na emoce)

Místo konání:

Hotel Dlouhé Stráně

Kouty nad Desnou

Pořadatel

Asociace manželských a rodinných poradců České republiky, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Velká Dlážka 44

750 02 Přerov

Vloženo: 7. 10 .2020

Česká konference neurokognitivní rehabilitace

1.10.2020 - 2.10.2020

 • Multioborová konference zabývající se problematikou komplexní neuropsychologické péče o pacienty se vzniklým poškozením mozku

 • Klíčová témata spadají do problematiky kognitivní rehabilitace, neuropsychiatrie a psychoterapie

 • Přednášející působí v klinických oborech - Klinická psychologie (Nilius, Plzáková, Bažant), Psychiatrie (Kopeček, Raszka), Neurologie (Růžička), Ošetřovatelství (Mikýsková, Průšová), Klinická logopedie (Kytnarová) a Psychoterapie (Bažant, Nilius, Raszka)

 • Konference je součástí doprovodného programu Týdne inovací pořadaných AV ve spolupráci s VŠB-TUO

 • Konference je rozdělena do dvou dnů, druhý den je plánován jako workshopový, v rámci kterého bude prezentována dobrá praxe KR, komplexní programy a panelová diskuse k tématu rozvoje a směrování KR

Místo konání:

Moravskoslezské inovační centrum - MSIC - Viva

Technologická 375/3

708 00 Ostrava - Pustkovec

Pořadatel

PhDr. Petr Nilius, Ph.D. / Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Petr Nilius, Ph.D

Spojů 835/2

Ostrava - Poruba

Vloženo: 2. 10 .2020

Česká konference neurokognitivní rehabilitace

1.10.2020 - 2.10.2020

 • Multioborová konference zabývající se problematikou komplexní neuropsychologické péče o pacienty se vzniklým poškozením mozku

 • Klíčová témata spadají do problematiky kognitivní rehabilitace, neuropsychiatrie a psychoterapie

 • Přednášející působí v klinických oborech - Klinická psychologie (Nilius, Plzáková, Bažant), Psychiatrie (Kopeček, Raszka), Neurologie (Růžička), Ošetřovatelství (Mikýsková, Průšová), Klinická logopedie (Kytnarová) a Psychoterapie (Bažant, Nilius, Raszka)

 • Konference je součástí doprovodného programu Týdne inovací pořadaných AV ve spolupráci s VŠB-TUO

 • Konference je rozdělena do dvou dnů, druhý den je plánován jako workshopový, v rámci kterého bude prezentována dobrá praxe KR, komplexní programy a panelová diskuse k tématu rozvoje a směrování KR

Místo konání:

Moravskoslezské inovační centrum - MSIC - Viva

Technologická 375/3

708 00 Ostrava - Pustkovec

Pořadatel

PhDr. Petr Nilius, Ph.D. / Česká společnost pro neurokognitivní rehabilitaci

Kontakt na pořadatele:

PhDr. Petr Nilius, Ph.D

Spojů 835/2

Ostrava - Poruba

Vloženo: 2. 10 .2020

Výcvik v KIP - Systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii 2020

3.9.2020-31.12.2024

 • Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii otvírá NOVÝ výcvik schválený pro zdravotnictví.

 • Výcvik se otvírá na podzim 2020 a jeho hlavní část bude probíhat v Praze, sebezkušenostní skupina mimo Prahu.

 • Uzávěrka přihlášek je předběžně stanovena na 30. 6. 2020.

 • Výcvik organizačně zajišťuje: PhDr. Leona Dyrehauge

 • V případě zájmu o zapojení se do výcviku se prosím hlaste na její e-mail: leonadyrehauge@gmail.com K přihlášce prosím přiložte následující: motivační dopis, strukturovaný životopis s fotografií, kopii VŠ diplomu, zájemci, kteří jsou zaměstnanci ve zdravotnictví přiloží údaje o tom, kde a v jaké výši úvazku jsou zaměstnáni a přiloží doklad o zahájení předatestační přípravy.

Místo konání:

Praha

Pořadatel

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii, z.s. - ČSKIP

Kontakt na pořadatele:

Psychiatrická klinika

FN Brno

Jihlavská 20

625 00 Brno

Vloženo: 2.10.2020

38. Psychologické dny

16.-18.9.2020

 • Tradiční konference ČMPS a katedry psychologie FF UP. Program je sestavován ze sympozií sekcí ČMPS a jednotlivých plenárních přednášek. Součástí budou panelové diskuse na téma vzdělávání v psychologii, regulace a etické otázky psychologické profese ad.

Místo konání:

Umělecké centrum FF UP, Olomouc (konvikt)

Pořadatel

ČM Psychologická společnost, z.s.

Kontakt na pořadatele:

Kladenská 48

160 00 Praha 6

Vloženo: 20.9.2020

5letý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii

Souhlas komise pro zdravotnictví

7.9.2020 - 30.6.2024

 • Jde o základní sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik probíhající ve skupinách, komunitě i v individuální psychoterapii

 • Obsahuje vedle teorie a supervize širokou nabídku nácviku dovdeností

 • Detailnější info www.skaluvinstitut.cz nebo 602 642 616

Místo konání:

Centrum integrativní psychoterapie Praha 6, jednou ročně týden ve Špindlerově Mlýně

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Vloženo: 7.9.2020

5. klinicko-logopedické sympozium - OROFACIÁLNÍ REHABILITACE

Akreditováno AKP ČR

19.-20.6.2020

 • Orofaciální rehabilitace - různorodé koncepty

Místo konání:

Purkyňův ústav

Albertov 4

120 00 Praha 2

Pořadatel

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová

Kontakt na pořadatele:

Hvozdnice 34

252 05 Hvozdnice

Vloženo: 21.6.2020

Pětiletý sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii psychoterapii 2020-24

15.3.2020-30.6.2024

 • Souhlas komise pro zdravotnictví ČLS JEP

 • Výcvik obsahuje sebezkušenostní (skupinovou i individuální), teoretickou a supervizní část s nadstavbovým nácvikem dovedností. Garantem Magdalena Frouzová, Skálův institut.

 • Info na www.skaluvinstitut.cz, přihlášky magdalena.frouzova@email.cz

Místo konání:

Praha - Centrum pro intergrativní psychoterapii o víkendech, Špindlerův Mlýn jednou ročně.

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut, o.p.s.

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Kontaktní adresa:

M. Frouzová

Bělohorská 93

169 00 Praha 6

Bližší informace

Vloženo: 25.4.2020

Mechanismy usnadňující a znesnadňující psychoterapeutický proces - Práce s defenzí a motivací

18.-19.4.2020

 • Lektoři: MUDr. Alena Procházková, PhDr. Magdalena Frouzová

 • Jde o nácvikový seminář psychoterapeutických dovedností s použitím kamery.

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut, o.p.s.

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Kontaktní adresa:

M. Frouzová

Bělohorská 93

169 00 Praha 6

Bližší informace

Vloženo: 25.4.2020

Kurz Integrativní psychoterapie

4.4.-13.12.2020

 • možnost účasti i na jednom z 10ti víkendů v r. 2020

 • Kurz probíhá jednou měsíčně o víkendu, je možno se účastnit i jen jednoho víkendu. Lektor PhDr. Magdalena Frouzová.

 • www.psychoterapie.info, www.skaluvinstitut.cz

Místo konání:

Centrum pro integrativní psychoterapii

Pořadatel

PhDr. Magdalena Frouzová

Kontakt na pořadatele:

M. Frouzová

Bělohorská 93

169 00 Praha 6

Bližší informace

Vloženo: 25.4.2020

KURZ SE ODKLÁDÁ

RELAXAČNÍ A MEDITAČNÍ TECHNIKY ZAMĚŘENÉ NA ŘEŠENÍ

26.3.-1.9.2020

Lektorský tým tvoří PhDr. Daniel Žákovský a Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Výcvik je rozdělen do čtyř dvoudenních setkání:

 1. Principy přístupu zaměřeného na řešení, obecná struktura sezení s využitím meditačních technik, úvod do meditačních technik

 2. Druhy meditačních / kontemplativních postupů, práce se zdroji v konverzaci i v meditaci, různé meditační postupy.

 3. Mapování změn, závěrečné intervence, práce s meditacemi mezi sezeními, další meditační postupy.

 4. Prezentace případů z vlastní praxe účastníků včetně detailního rozboru využité meditace a jejího zakontextování do procesu terapie.

Předběžné přihlašování prostřednictvím mailu: info@dalet.cz.

Místo konání:

Dalet

Kubíčkova 19

Olomouc

Pořadatel

Dalet z.s.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Více o přihlašování

Informace o výcviku

Vloženo: 25.4.2020

ZMĚNA TERMÍNU V JEDNÁNÍ

5. jarní skupinové dny – konference skupinové psychoterapie

S ohledem na prohlášení bezpečnostní rady státu i s ohledem na realitu musíme s politováním letošní Jarní dny v termínu 3. – 5. dubna přesunout na příhodnější čas. Budeme v nejbližších dnech hledat vhodný podzimní termín a budeme vás o něm co nejdříve informovat. Děkujeme za pochopení, přejeme co nejpevnější zdraví a co nejvíce klidu v této neklidné době.
Za vedení Jarních dní
Mgr. Daniela Saifrtová a Magr. Denisa Schücková

3.-5.4.2020

Téma: Skupina a sen

Konference skupinové psychoanalytické psychoterapie je určena odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskou skupinou (např. učitelé, lektoři, atd.).

Účastníci budou mít možnost prostřednictvím vlastního zážitku a reflexe nahlédnout do skupinové dynamiky v malých zážitkových skupinách, v supervizních a velkých skupinách, zažít sociální snění, vyslechnout přednášky Gily Ofer (izraelská psychoanalytička a skupinová analytička) a Kamily Ženaté (akademická malířka a skupinová analytička). Součástí programu bude také skupinové snění (dreaming matrix) vedené Gilou Ofer.

Místo konání:

Praha, centrum, místo bude upřesněno

Pořadatel

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii

Kontakt na pořadatele:

Malá Štupartská 1

110 00 Praha 1

Detailní informace

Vloženo: 25.4.2020

ZRUŠENO

Ericksonovská (hypno)terapie při zvládání bolesti

15.-16.6.2020

Lektor: Rob McNeilly, MBBS

Témata:

 • Funkce a význam bolesti, pohled ericksonovských a na řešení zaměřených přístupů

 • efektivní postupy pro zvládání bolesti při práci s různými klienty

 • živé konzultace a intenzivní praktický trénink

Místo konání:

Biskupské nám. 2

Olomouc

Pořadatel

Dalet z.s.

Kontakt na pořadatele:

Nádražní I 697

783 53 Velká Bystřice

Vloženo: 7.2.2020

ZRUŠENO

Autogenní trénink II - Psychosomatika II.

3.4-4.4.2020

 • Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

 • Vyšší stupeň autogenního tréninku je zaměřený na imaginačně-meditační cvičení, která mají ozdravný a sebepoznávací potenciál ve smyslu rozšiřování a prohlubování vědomí.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 29.2.2020

ZRUŠENO

19. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÍKEND V BESKYDECH - Sympozium AKP ČR pobočka Severní Morava

28.-30.3.2020

"Rouby a roupy aneb Co psychoterapii prospívá a co škodí?"

Praktické aplikace psychodynamických poznatků pro každodenní práci s náročnými pacienty.

Místo konání:

Malenovice - konferenční centrum KAM

Pořadatel

AKP ČR pobočka Severní Morava

Kontakt na pořadatele:

PN Opava

Olomoucká 88

746 01 Opava

Vloženo: 6.1.2020

ZRUŠENO

Empatická laboratoř - Psychosomatika II.

20.-21.3.2020

 • Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

 • Seminář je zaměřený na rozvoj empatie, tedy schopnosti vcítit se do pocitů druhé osoby, co se považuje za součást emoční inteligence. Účastníkům nabízí možnost osvojit si schopnost vést empatický rozhovor s klientem a zlepšit tak své komunikační dovednosti i celkové výsledky své práce.

Přihlášení online přes web www.czv.upol.cz.

Místo konání:

Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)

Univerzitní 22, Olomouc

Pořadatel

Institut soc.zdraví na UP v Olomouci a Cyrilomet. teol. fakulta, UP Olomouc

Kontakt na pořadatele:

Univerzitní 22

Olomouc

Vloženo: 23.2.2020

ZRUŠENO

Psychoterapie orientovaná na proces - POP - nácvikový seminář české lektorky žijící v Anglii

14.-15.3.2020

 • V ČR probíhá výcvik v Proces orientované psychoterapii, tento seminář je seznámením s touto metodou.

Místo konání:

Emauzský klášter

Vyšehradská 49/320

Praha 2

Pořadatel

Skálův institut, o.p.s.

Kontakt na pořadatele:

Skálův institut, o.p.s.

Apolinářská 4

128 00 Praha 2

Vloženo: 9.3.2020

ZRUŠENO

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2020 - odborná konference

13.-14.3.2020

Biopsychosociální přístup v medicíně.

Registrace: www.plstbk.cz v sekci „pro odborníky"

Účastnický poplatek: 1200 Kč, studenti VŠ 800 Kč

Místo konání:

Městské kulturní zařízení

Masarykova 307/20

Šternberk

Pořadatel

Psychiatrická léčebna Šternberk

Kontakt na pořadatele:

Olomoucká 1848/173

Šternberk

Vloženo: 3.2.2020

Supervizní seminář v Rorschachově metodě a Tematicko - apercepčním testu

6.3.2020

Kurz je určen zejména klinickým psychologům, dětským klinickým psychologům a psychologům ve zdravotnictví, kteří v klinické praxi používají Rorschachovu metodu a Tematicko - apercepční test. Výhodou pro účastníky je absolvování základního kurzu v Rorschachově metodě. Školící akce je koncipována jako teoreticko - praktická. V první části kurzu bude věnována pozornost interpretaci výsledků Rorschachovy metody, Tematicko – apercepčního testu, případně dalších psychodiagnostických metod v rámci konkrétního klinického vyšetření (kazuistiky). Druhá část kurzu bude zaměřena teoreticky - na vybraná témata z Rorschachovy metody a Tematicko – apercepčního testu v klinické praxi.

Místo konání:

SANVIA s.r.o.

U Tří lvů 4

370 01 České Budějovice

Pořadatel

SANVIA s.r.o. - Ordinace psychiatrie a klinické psychologie

Kontakt na pořadatele:

U Tří lvů 4

370 01 České Budějovice

Vloženo: 7.2.2020

Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením

17.1.2020

Program zabezpečí teoretický vhľad a praktický tréningový systém do diagnostickej a liečebnej práce s deťmi. Ponúka princípy terapie hrou a psychoanalytické pochopenie toho, čo sa deje v detskej psychike, ale aj vo vzťahovom priestore, medzi dieťaťom a rodičom, dieťaťom a terapeutom a pochopenie prenosových a protiprenosových projekcií. Symbolická hra dieťaťa nám sprostredkuje, kde sa dieťa vývinovo nachádza a čo prežíva, zachytáva vedomé i nevedomé pohnútky. Separačno-individuačný vývin, attachment adaptačné mechanizmy, špecifické vývinové konflikty, detské strachy a fóbie, agresívne prejavy a samozrejme množstvo rodičmi verbalizovaných sťažností na ich dieťa, sú centrom diagnostického uchopenia a následnej terapie, kde hrová aktivita je bazálnym projektívnym testom a prostriedkom liečby.

Místo konání:

Klimentská 1443/50

110 00 Praha

Pořadatel

Self Creation s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Mlynská 1

040 01 Košice

Vloženo: 8.10.2019

Základní kurz transakční analýzy TA 101

6.-7.1.2020

Seznámení se základními koncepty transakční analýzy

Lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D., PTSTA-P

Místo konání:

Brno

Pořadatel

S.E.N.A.s.r.o.

Kontakt na pořadatele:

Brandlova 1559/7

149 00 Praha 4

Vloženo: 5.11.2019

Minulé roky

2019, 2020, 2021, 2022