Odborné materiály

„Jako klinický psycholog zvažujete na prvním místě bezpečnost pacienta,“ říká psycholog Jan Bažant

Rozhovor pro podcast HOVORY O DUŠI 

Náplní práce klinických psychologů ve zdravotnictví je prevence, diagnostika a často i terapie duševních potíží a poruch, včetně poskytování krizové intervence. Cesta k práci samostatně působícího pracovníka ve zdravotnictví trvá od počátku studia psychologie na vysoké škole nejméně deset let. A tak je logické, že zkušenosti a dovednosti takto vzdělaných psychoterapeutů jsou odlišné od jejich kolegů, kteří absolvují bakalářské či magisterské studium některého z humanitních oborů a certifikovaný výcvik v psychoterapii. Oba světy jsou specifické a z povahy studia a získaných zkušeností nemohou být rovnocenné. Z této zdánlivě zřejmé odlišnosti vzniká v oblasti poskytování psychoterapeutické péče řada zbytečných nedorozumění a nepochopení.

PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková

Videoprezentace k tématu psychologických intervencí spojených se šířením nákazy Covid -19. Vytvořeno ve spolupráci s Českým Institutem pro psychotraumatologii a EMDR, EMDR Europe, Slovenský institut pro psychotraumatologii a EMDR, katedrou romanistiky UP Olomouc, sestrami Selesiánkami. Tvorba plakátů a videoprodukce společnost NMDS.

Díl 1: Online intervence a jejich použití

Díl 2: Psychologické a emoční aspekty COVID-19

Díl 3: Doporučení psychologům pro přímou práci se zdravotníky

Díl 4: Stres a jeho zvládání v období COVID-19

Materiály ke COVID-19