Zájemci o členství

DŮLEŽITÉ:

Součástí přihlášky jsou platby za členství. Členské příspěvky posílejte na účet pobočky, kterou jste si zvolili pro registraci. Pro snadnější orientaci uvádíme výčet poboček a jejich bankovních účtů a kontaktních adres (e-mail nebo poštovní adresa), kam budete přihlášku zasílat.

Přihlášku si můžete uložit a upravovat ve vlastním Google Disk (Soubor -> Vytvořit kopii) nebo stáhnout v požadovaném formátu (Soubor -> Stáhnout -> ...).

Účty poboček