Zájemci o členství

DŮLEŽITÉ:

Součástí přihlášky jsou platby za členství. Členské příspěvky posílejte na účet pobočky, kterou jste si zvolili pro registraci. Pro snadnější orientaci uvádíme výčet poboček a jejich bankovních účtů a kontaktních adres (e-mail nebo poštovní adresa), kam budete přihlášku zasílat.

Přihlášku si můžete uložit a upravovat ve vlastním Google Disk (Soubor -> Vytvořit kopii) nebo stáhnout v požadovaném formátu (Soubor -> Stáhnout -> ...). Přímý odkaz na vytvoření kopie je zde, odkaz na stažení ve formátu DOCX (MS Office), ODT (Open/Libre Office) nebo RTF.

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu pobočky uvedenou níže.

Účty a adresy poboček