Usnesením Poslanecké sněmovny č. 222 o ukončení stavu pandemické pohotovosti s platností od 00:00 5.5.2022 byla zrušena veškerá mimořádná opatření související s onemocněním COVID-19. Klinicko-psychologická péče může být poskytována podle standardních podmínek péče. Informaci MZ ČR naleznete zde.

Sledujte nový portál Vlády České republiky COVID.GOV.CZ.

Informační materiály ke COVID-19